КЗО "НВК №42" ДМР

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного напрямку

Прізвище, ім’я по батькові

Який предмет викладає

В яких класах викладає

Категорія

Звання, нагороди

Методична проблема, над якою працює вчитель

Гожа Людмила Валентинівна

Алгебра
Геометрія

9, 11

Вища

Вчитель-методист, Грамота Управління освіти та науки ДМР, Подяка міського голови

«Індивідуалізація і диференціація у навчальному процесі, диференційований підхід до навчання на уроках математики, підвищення якості знань»

Пасічняк Олена Володимирівна

Біологія        Основи здоров'я

9-11

Вища

Старший вчитель

«Розвиток пізнавальних навичок та критичного мислення шляхом впровадження проектної технології»

 

         

Лагутенко Оксана Іванівна

Математика
Алгебра
Геометрія Інформатика

5-6
8-10

I категорія

-

«Розвиток здібностей до теоретичного мислення через розв’язування логічних задач»

Циба Артем андрійович

      Хімія           

5-11

Спеціаліст

 

 

Асанова Світлана Миколаївна

Географія
Природознавство

5-10

І категорія

-

 

Савченко Андрій Валентинович

Інформатика    5-11 ІІ категорія

 

 

 

Положення
про методичне об’єднання
природничо-математичного циклу
КЗО «НВК №42» ДМР

1. Загальні положення

1.1 Методичне об'єднання природничо-математичного циклу КЗО «СЗШ № 42» є структурним підрозділом науково-методичної служби школи, який сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагогів, здійснює навчальну, методичну, науково-дослідницьку роботу, забезпечує процес навчання в режимі функціонування і роз­витку.

1.3 Керівництво роботою МО здійснює голова, який обирається членами МО терміном на 2 роки і затверджується наказом по школі.

1.4 Плани роботи МО затверджує методична рада школи, погоджує директор школи.

1.5 ШМО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи ШМО узагальнюються у виді звітів.

1.6 Засідання ШМО проводяться 4 - 5 разів у продовж навчального року (орієнтовно один раз на квартал):

- організаційне засідання, вивчення нормативної бази;

- методична тема, вивчення методичних рекомендацій усіх рівнів;

- методична тема, аналіз участі у І та II етапах олімпіад, зніти про курсову перепідготовку за календарний рік;

- творчі звіти вчителів, які атестуються;

1.7 Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.

1.8 Уся діяльність ШМО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку школи та цим Положенням і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізації науково-методичної проблеми школи.

1.9 Зміст роботи ШМО має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

1.10 У своїй роботі МО підзвітні методичній і педагогічній раді школи.

 

2 Діяльність методичного об’єднання спрямовується

на виконання таких завдань

2.1 Удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів МО з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти.

2.2 Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів.

2.3 Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

2.4 Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчої діяльності педагогів.

2.5 Засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів.

2.6 Конкретне відбиття педагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу.

 

3 Зміст та основні напрямки діяльності ШМО

3.1 Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.

3.2 Подолання пропозицій щодо зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, коригування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

3.3 Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.4 Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.

3.5 Подання пропозицій щодо організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.

3.6 Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння.

3.7 Розробка методичних рекомендацій для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці і відпочинку.

3.8 Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп учителів.

3.9 Діяльність методичного предметного об'єднання:

- розробка та експертиза концепції нових навчальних курсів (як обов'язкових, так і додаткових), відповідних навчальних програм, освітніх технологій і методик;

- інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план школи;

- обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на ШМО;

- прогнозування необхідного науково-методичного забезпечення навчальної роботи за профілем;

- проведення проблемного аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює ШМО;

- організація та корекція стратегічних документів школи в межах своєї компетенції;

- керівництво дослідницькою роботою учнів;

- подання пропозицій з поліпшення науково-методичної роботи в школі, діяльності науково-методичної ради;

- організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафоні;

- організація роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем;

- встановлення і розвиток творчих зв'язків і контактів з аналогічними підрозділами інших шкіл, ВНЗ і науково-дослідницьких інститут, дослідниками в інтересах вдосконалення своєї роботи;

- розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться в результаті досліджень.

3.10 Методичне об'єднання має право:

- подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу;

- звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів до заступників директоре з НМР, НВР;

- ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;

- готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів;

- ставити питання про публікацію матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичного об'єднання;

- рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.