КЗО "НВК №42" ДМР

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Положення про учнівське самоврядування

                                 Положення про учнівське самоврядування у

                                 Комунальному закладі освіти “Навчально – виховний комплекс № 42“                                         школа І-ІІІ ступенів  - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)”                                     Дніпровської міської ради

 

Сучасні умови розвитку суверенної, демократичної, правової держави вимагають формування якісно нового громадянина, здатного включитися в демократичні процеси, його адаптації до вимог сьогодення з урахуванням світових стандартів та зразків, підготовки до самостійного життя та використання свого потенціалу в інтересах суспільства, держави. Важливою складовою у вирішенні цих проблем є учнівське самоврядування, яке створюється і діє у позашкільному навчальному закладі на основі цього Положення.

1.Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування в КЗО «СЗШ № 42», як процес організації молоді життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту".

1.2. Учнівське самоврядування базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:

- формування і розвиток соціально активної особистості, виховання патріота   суверенної України з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- забезпечення і захист прав інтересів підлітків, підвищення у них інтересу до знань;

- розвиток здібностей обдарованої молоді відповідно до їх нахилів;

- пропаганду здорового способу життя;

- запобігання негативним проявам в учнівському середовищі;

- організацію дозвільно-розважальної діяльності;

- створення творчих дитячих та молодіжних об'єднань за інтересами.

1.3. Учасниками учнівського самоврядування можуть бути представники учнівської молоді навчального закладу, гуртків, груп та інших творчих об'єднань віком від 13 до 18 років.

2.Мета та завдання учнівського самоврядування

2.1. Основною метою учнівського самоврядування є здійснення діяльності, направленої на реалізацію та захист прав і свобод, творчих здібностей молоді, задоволення її законних інтересів та соціальне становлення підростаючого покоління як повноправних членів суспільства.

2.2. Основні завдання учнівського самоврядування

- згуртування підлітків з метою проведення різних программ, заходів, реалізації проектів

- розвиток креативності, ініціативи, різноманітних здібностей у підростаючого покоління

- формування комунікативних навичок та вмінь

- створення атмосфери взаємоповаги між дітьми та дорослими.

2.Етапи розвитку  моделі учнівського самоврядування.

   Під час організації учнівського самоврядування необхідно враховувати чотири  взаємопов'язані етапи його розвитку.

   Перший етап - організаційна робота . Його головне завдання полягає в зосередженні уваги педагогічного та учнівського колективів до проблем учнівського самоврядування, вивчення науково-методичної літератури, проведення нарад при директорі, засідання методичних комісій, батьківських, учнівських зборів з проблем організації учнівського самоврядування в навчальному закладі.

   На цьому етапі розв'язуються такі питання:

 • розробляється оптимальна структура учнівського самоврядування;

 • визначається мета та завдання учнівського самоврядування;

 • розробляється документація (положення, інструкції, пам'ятки);

 • визначаються права та обов'язки органів учнівського самоврядування (кожного органу з урахуванням структури), обирається актив.

   Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи учнівського самоврядування. В ході його реалізації організовується практична діяльність органів учнівського самоврядування, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи із їх прав і обов'язків, проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань тощо.

   Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності учнів. На цьому етапі:

 • розширюється роль учнівського самоврядування в житті навчального закладу;

 • в його структурі створюються нові тимчасові формування, об'єднання, клуби за інтересами тощо;

 • розширюються права та обов'язки органів учнівського самоврядування, вдосконалюється його структура.

Четвертий етап – від шкільного органу учнівського самоврядівання обирається представник до районного Парламенту лідерів учнівського самоврядування.

3.  Структура і організація роботи учнівського самоврядування

3.1. Діяльність органу учнівського самоврядування здійснюється відповідно до таких принципів:

- Демократичність

- Колегіальність

- Виборність

- Гласність

- Відповідальність за прийняті рішення

- Взаємодії та співпраці з іншими учасниками виховного процессу

3.2. Для вирішення основних завдань та досягнення мети орган учнівського самоврядування може здійснювати свою діяльність у таких формах:

- Чергові та позачергові засідання

- обговорення питань у порядку загальних зборів

- Створення робочих групп

- Проведення конференцій, тренінгів, зустрічей

- видавнича та агітаційна діяльність

- інші (перелік форм діяльності не є вичерпним)

3.3. Початковий ступінь учнівського самоврядування шкільного навчального закладу здійснюється на рівні класу, вищий - на школи.

3.4. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори (конференція), куди обираються представники від кожного навчального закладу района (гуртка, групи, творчого об'єднання), де затверджується Положення про учнівське самоврядування навчального закладу, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт. Загальні збори (конференція) проводяться не рідше одного разу на рік.

3.5. Виконавчий орган учнівського самоврядування обирається терміном на один рік шляхом голосування на загальних зборах або конференції учнів.

3.6. Виконавчий орган учнівського самоврядування обирає Президента, віце-Президента, секретаря.

3.7. Кількість центрів, їх назви, коло обов'язків та завдання визначає виконавчий орган учнівського самоврядування.Кожний підрозділ на першому організаційному засіданні обирає голову і заступника, планує свою роботу.

3.8. Перелік питань, що належить до компетенції виконавчого органу учнівського самоврядування та план роботи узгоджується з адміністрацією школи.

4. Права і обов'язки членів органів учнівського самоврядування

4.1. Члени органів учнівського самоврядування мають права та обов'язки, якими наділені учні (вихованці) загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, згідно з законодавством України та Статутом школи.

4.2. Члени учнівського самоврядування мають право:

  • обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування;
  •  звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування і отримувати відповідь по суті питань.