КЗО "НВК №42" ДМР

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в період карантину

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради

КЗО «НВК № 42» ДМР

Протокол № 3 від 09.09.2021р.

Голова педради

______________Людмила ГОЖА

 

 

Порядок організації освітнього процесу

по КЗО «НВК № 42» ДМР

у період карантину

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

1.Загальні положення

Дане положення розроблено відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з урахуванням протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19),затверджених постановою Заступника Міністра охорони здоров’я - головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 р. №10, з метою впорядкованого відновлення освітнього процесу в приміщенні закладу, підтримання безпеки санітарного стану закладу, дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни та уникнення масових скупчень, забезпечення здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу.

2. Контрольно-пропускний режим  (сукупність заходів і правил, що запобігають утворенню скупчення учасників освітнього процесу)

Виконання вимог, що визначаються даним Порядком організації освітнього процесу, є обов’язковим для працівників, які постійно або тимчасово працюють, здобувачів освіти та їх батьків, юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території закладу .

З метою ознайомлення відвідувачів з пропускним режимом і правилами поведінки даний Порядок  розміщується на інформаційному стенді при вході до закладу освіти та на WEB-сайті закладу.

 

 

 

  1. Контрольно-пропускний режим для здобувачів освіти

2.1.1.Організований гнучкий доступ до закладу, щоб не було скупчення учасників освітнього процесу (використовуються 2 входи в будівлю закладу).

2.1.2. Учні закладу освіти проходять у будівлю через центральний вхід та вхід при переході до спортивного залу.

2.1.3. Вхід до приміщень закладу усіх учасників освітнього процесу,  зокрема батьків здобувачів освіти, можливий за умови використання засобів індивідуального захисту. 

2.1.4 Засоби індивідуального захисту можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями, коридорами закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим. Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти дозволяється без використання засобів індивідуального захисту. 

2.1.5. Здобувачі освіти старші 12 років, обов’язково використовують засоби індивідуального захисту в процесі пересування приміщеннями закладу освіти.

2.1.6.На всіх входах до всіх  закладу організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо).

2.1.7.У розкладі занять передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять (перерв). Навчальні заняття розпочинаються о 8.00 і 8.55 для різних класів, закінчуються у різний час згідно затвердженого розкладу.

2.1.6.Учні та їх батьки зобов’язані дотримуватися розробленого  графіку, за яким відбувається допуск здобувачів освіти до закладу, та маршрутам руху по закладу (додаток 4).

2.1.7. Виходити за територію закладу освіти учням до закінчення освітнього процесу дозволяється лише на підставі заяви батьків та дозволу класного керівника, медичної сестри або представника адміністрації.

2.1.8. Учні, які відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються до занять згідно з розкладом, у супроводі керівника гуртка, тренера, вчителя.

2.1.9. Під час канікул здобувачі освіти допускаються до приміщень закладу освіти згідно з планом заходів з учнями на канікулах, затвердженим директором.

2.1.10. Учні мають право знаходитися в будівлі закладу освіти після уроків або позаурочних заходів у присутності педагогічних працівників.

  1. Контрольно-пропускний режим для працівників закладу освіти.

2.2.1. Черговий адміністратор, черговий вчитель, медична сестра та технічний персонал приходять на роботу не пізніше 7.30.

2.2.2. Допуск до роботи всіх працівників здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, в у тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром. Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37,2° C на робоче місце не допускаються.

Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т. ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника.

Проводиться навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог.

Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

2.2.3 В процесі викладання навчальної дисципліни педагогічним працівникам рекомендовано використовувати захисні щитки, які дезінфікуються відповідно до інструкції виробника.

2.2.4.Учителі закладу освіти приходять на роботу не пізніше, ніж за 15 хвилин до свого першого уроку.

2.3.5.Вчителі початкових класів приходять із розрахунку часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу та супроводу їх до класу (додаток 4).

2.3.6.Вчителі перших класів приходять із розрахунку часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу та супроводу їх до класу (додаток 4).

2.3.7.По закінченні занять вчителі початкових класів передають дітей батькам (особам, що їх замінюють), які їх зустрічають.

2.3. Контрольно-пропускний режим для батьків (законних представників) здобувачів освіти.

2.3.1. Вхід та перебування у закладі освіти інших учасників освітнього процесу, зокрема батьків здбувачів освіти дозволяється з метою захисту прав здоувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу, реалізації ними прав, передбачених законодавством, за умови використання засобів індивідуального захисту, проведення термометрії та попереднього узгодження відповідних дій з керівником закладу, черговим адміністратором або адміністратором-куратором.

Допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, за умови дотримання вимог (вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора), не потребує погодження з керівником закладу.

2.3.2.Прохід батьків (осіб, які їх замінюють) у заклад освіти з особистих питань до адміністрації можливий за умови домовленості з директором та адміністрацією, про що інформують адміністратора. У випадках незапланованого приходу батьків (осіб, які їх замінюють) учнів, охоронник з’ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю тільки з дозволу адміністрації (вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора) (додаток 6).

2.4.Контрольно-пропускний режим для відвідувачів закладу освіти.

2.4.1. Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора.

2.4.2. Відвідувачі проходять в будівлю через центральний вхід. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують заклад освіти за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує повноваження, за погодженням з адміністрацією закладу освіти та записом в «Журналі обліку відвідувачів».

2.4.3.Посадові особи, які прибули з перевіркою, пропускаються при пред’явленні службового посвідчення з обов’язковим повідомленням адміністрації та відповідною реєстрацією у «Візитаційній книзі».

  1. Вимоги щодо організації освітнього процесу

3.1. Затвердити структуру  2021-2022 навчального року відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» стосовно тривалості навчального року (розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується  не пізніше 1 липня наступного року, тривалість канікул не може становити менше 30 календарних днів). (додаток 1). 

3.2.Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти - проведення педагогічних рад, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо).

3.3.Педагогічний склад закладу кожного дня  перед початком занять зобов’язаний провести опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.

В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я.

Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

3.4 У разі підтвердження коронавірусної хвороби одного із здобувачів освіти всі інші учні відповідної групи визнаються такими, що потребують самоізоляції.

3.5. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила та паперових рушників (електросушарок). Використання багаторазових рушників заборонено.

3,6 Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук з милом. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або як заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.

3.7 Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очищення та дезінфекцію поверхонь втому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо.

3.6. Забезпечити використання двосторонньої розмітки на підлозі, що полегшує організації двостороннього руху коридорами.

3.7 Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванні слід подбати про безпеку дітей шляхом встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна.

3.8 З метою уникнення масових скупчень учнів навчальні заняття для класів початкової та старшої школи розпочинати у різний час згідно розкладу уроків на 2021-2022 н.р.

3.9. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами повинно бути мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу в одному кабінеті, окрім вивчення тих предметів, які передбачають поділ на групи: українська мова, математика, англійська мова, інформатика, Захист України, фізична культура, трудове навчання, а також при проведенні уроків в кабінетах фізики, хімії.

3.10 З метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання використовувати всі приміщення закладу.

3.11. За сприятливих погодних умов забезпечити проведення занять з окремих предметів (фізична культура, основи здоров’я, природознавство, трудове навчання, біологія, географія, фізична культура) на відкритому повітрі

3.12.Вчителям - предметникам уникати організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями, зменшити кількість комунікаційних вправ, уникати групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проводити ранкові зустрічі із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо.

3.13.Проведення культурних, спортивних, розважальних, наукових, освітніх заходів здійснюється відповідно до вимог, встановлених кабінетом Міністрів України.

3.14.Класним керівникам ознайомити учнів та їх батьків або інших законних представників (далі - батьки) про правила організації освітнього процесу, відвідування закладу освіти та перебування в ньому в умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (СОVID-19).

3.15.Спілкування педагогічних працівників із батьками здійснювати переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку.

  1. Вимоги до організації харчування

 

4.1.Розробити графік харчування, провести розрахунок максимальної кількості учнів, які можуть одночасно отримувати (на лінії роздачі) та вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1м (додаток 5).

4.2.Заборонити організацію харчування шляхом самообслуговування.

4.3. При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

4.4.  Бракеражній шкільній комісії щоденно тримати на контролі:

4.4.1.Забезпечення усіма працівниками харчоблоку засобами індивідуального захисту,, одноразовими рукавичками, які необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні), не пов'язаних між собою.

Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника.

Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок) перед одяганням чистих засобів працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

4.4.2.Забезпечення працівника їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками.

4.4.3.Забезпечення умов для дотриманням працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук). антисептичні засоби для обробки рук, тощо.

4.4.4. Питний режим здобувача освіти організовується за допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції.

5.Робота груп подовженого дня

Робота груп подовженого дня у закладі забезпечується з дотриманням правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України, та цими Рекомендаціями.

6.Під час створення умов для здобуття позашкільної освіти (організації роботи гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднань) на базі закладу освіти перебування в них учнів і педагогічних працівників забезпечується з дотриманням правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України, та цими Рекомендаціями.

6.Вимоги щодо поводження з використаними засобами

6.1.Організовується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок, захисних щитків, гумових рукавичок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів.

6.2 Контейнери встановлюються біля входу в заклад освіти, в коридорах та санвузлах.

6.3 Поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби захисту замінюються після заповнення або за графіком, щільно зав’язувати (рекомендовано використовувати додатковий пакет для надійності) та наносити маркування «Використані засоби індивідуального захисту».

6.4 Щоденно здійснюється дезінфекція контейнерів, картонні контейнери одноразового використання після використання підлягають утилізації