КЗО "НВК №42" ДМР

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ КЕРІВНИКА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 42

«ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Гожої Людмили Валентинівни

за 2019-2020 навчальний рік

 

Закінчився черговий навчальний рік. Підведемо  деякі підсумки роботи колективу НВК протягом 2019/2020 н.р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.           

Основна діяльність НВК спрямована на створення умов для Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Педагогічним колективом школи забезпечується реалізація державних стандартів, здійснюється теоретична і практична підготовка з предметів навчального робочого плану з метою максимального розвитку інтелекту, формування розвиненої духовності, фізичної досконалості, естетичної, правової, моральної та екологічної культури.

Комунальний заклад освіти «Навчально – виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради  здійснює свою діяльність відповідно до Статуту. Освітній процес відбувається в одну зміну.

Головною метою закладу у 2019/2020 навчальному році було  створення сучасного освітнього середовища для розкриття та розвитку здібностей, талантів та можливостей дітей на основі партнерства всіх учасників освітнього процесу, вироблення моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал в Україні

 

 

Висвітлення завдань, які вирішувались педагогічним колективом протягом року.

У  2019/2020 навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною педагогічною темою

«Формування та розвиток пізнавальної активності школярів шляхом впровадження медіаосвіти,

інформаційно – комунікаційних технологій в освітній процес»

Складовими частинами цієї теми були:

В управлінні:

- оптимізація методичної роботи НВК;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- активне впровадження інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

- створення умов для молодих педагогів з метою адаптації до освітнього процесу;

- розробка ефективної моделі науково-дослідницьких робіт вчителів та здобувачів освіти.

У навчанні:

- реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту освітнього процесу шляхом активного використання певних технологій;

- управління результатами та якістю навчання;

- удосконалення системи роботи з обдарованим здобувачами освіти;

- розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

У вихованні:

- розвиток системи позашкільної освіти;

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- управління процесом соціалізації здобувачів освіти;

- розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти у позаурочний час;

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

- розвиток елементів державно-громадського управління;

- орієнтація виховної діяльності закладу на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах-оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

- активізація правового виховання.

Психолого-педагогічні задачі:

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Управління закладом

У 2019/2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, тижневим планами.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, Батьківська Рада, профспілковий комітет.

Стан і розвиток шкільної мережі

На початку 2019/2020  навчального року функціонувало 19 класів, в яких навчалися 622 здобувачів освіти.

Протягом  2019/2020 навчального року до закладу  прибуло – 9 здобувачів освіти, вибуло –10 здобувачів освіти, на кінець навчального року – 621 здобувачів освіти. Основними заходами із збереження контингенту здобувачів освіти у 2019/2020 навчальному році були:

 • спільна робота педагогічного колективу з батьками;
 • контроль відвідування здобувачами освіти навчальних занять;
 • організація навчання за індивідуальною формою;
 • організація роботи по підготовці здобувачів освіти  до навчання в школі.

Підсумки роботи ГПД

У минулому   році працювало 4 групи продовженого дня, які відвідувало 120 учнів 1-4-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу груп  продовженого дня  можна  визнати задовільною.

Підсумки роботи груп з короткотривалим режимом перебування

В закладі освіти є дошкільне відділення, яке представлено двома групами дітей дошкільного віку з короткотривалим режимом перебування ( 4 години на день). Групи  працюють сезонно: з 01.09. по 31.05. кожного року.  В них здобували освіту 18 дітей віком 5-6 років, які не відвідують дитячий садок. Навчаються за програмою “Впевнений старт”, яка направлена на адаптацію та соціалізацію дитини перед вступом до закладів загальної середньої освіти. Заняття корисні та цікаві. Результат - впевнена в собі дитина з позитивним ставленням до навчання.                                                  Результативність навчання у 2019/2020 н.р.

У минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х;

- отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту – 34 учні 9 класу; один  здобувач освіти отримали свідоцтво з відзнакою

- випущено зі школи- 29 здобувачі освіти 11 класу, два з них отримали  свідоцтва з відзнакою.

- показали результати високого рівня 68 здобувачів освіти, яких нагороджено похвальними листами:

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами учнів школи за 6 навчальних років:

Рік

Похвальні листи

Похвальні грамоти

2015/2016

40

7

2016/2017

56

0

2017/2018

57

0

2018/2019

61

0

2019/2020

68

12

 

 

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників школи за 6 навчальних років:

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2015/2016

0

0

2016/2017

0

0

2017/2018

0

0

2018/2019

0

1

2019/2020

1

1

 

 

Якість навчальних досягнень учнів

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у освітній процес форм і методів роботи зі здобувачами освіти в школі проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання здобувачів освіти. Основна увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, підсумків державної підсумкової атестації, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах, результативність ЗНО. Під час здійснення контролю за формуванням навчальних умінь здобувачів освіти використовуються якісні та кількісні характеристики освітнього процесу, що узагальнюються в таблицях. Використовуються також графіки та діаграми, які відображають динаміку результатів і мають важливе значення для розуміння та оперативного врахування змін – стабілізації або зниження результативності освітньої роботи в закладі.

За 2019/2020 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання та вимогам сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому високий рівень навчальних досягнень.

 

класи

Кільк. учнів

1-3 бали

7-12

 балів

10-12 балів

 

 

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

3-а

36

0

0%

30

83%

11

31%

3-б

33

0

0%

31

94%

7

21%

4-а

35

0

0%

29

83%

8

23%

4-б

36

1

3%

27

75%

8

22%

2-4

140

1

1%

117

84%

34

24%

5-а

34

0

0%

30

88%

8

24%

5-б

32

0

0%

13

44 %

1

3%

6-а

28

1

4%

23

82 %

5

18%

6-б

35

1

3%

10

29 %

3

9%

7-А

31

2

6%

10

32 %

3

10%

7-Б

32

3

9%

24

75 %

5

16%

8

36

4

11%

18

50%

3

8%

9

34

2

6%

11

32%

3

9%

5-9

262

13

5%

139

53%

31

12%

10

28

1

4%

15

54 %

3

11%

11

29

0

0%

22

76%

3

10%

10-11

57

1

2%

37

65%

6

11%

2-11

459

15

3,26%

293

64%

71

15%

 

                                                                                               

Якість початкової освіти

Станом на 29  травня 2020 р. в початковій школі навчалося 303 дитини, 3-4-х класів –141  здобувачів освіти, усі атестовані.

Якість навчання становить 82%, на високому рівні – 32 здобувачів освіти (22%).

Всі учні 2-4-х класів переведені до наступного класу.

32 здобувача освіти 3-4-х класів нагороджені Похвальним листом.

З метою перевірки якості набуття знань, умінь, навичок і  компетенцій учнів, повноти виконання навчальних програм щорічно вивчається стан викладання навчальних предметів, перевіряються навички читання учнів 1-4-х класів та проводяться діагностичні контрольні роботи  за текстами адміністрації.

Відповідно до перспективного графіку фронтального адміністративного контролю  стану викладання навчальних предметів, річного плану роботи школи на 2019/2020 навчальний рік, з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів з математики та української мови й успішного засвоєння  учнями системи математичних знань, умінь і навичок були проведені підсумкові контрольні роботи у 3-11-х класах.

Якість освіти ІІ, ІІІ ступенів

Інформація про успішність учнів 3 -11 класів за результатами адміністративних контрольних робіт

За результатами діагностичних  контрольних робіт з окремих предметів учні 3-11-х класів учні мають такі показники:

Результати контрольних робіт  за завданням адміністрації з української мови

Клас

Усього учнів

Писало роботу

1-3

4-6

7-9

10-12

Якість навч досягн.

Вчитель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

3-А

36

36

-

-

-

-

-

4

3

6

12

7

4

-

88

Коврижко Н.П.

3-Б

33

33

 

 

 

 

1

2

1

5

11

8

5

 

93.41

Жерелова Н.Ю.

4-А

35

33

 

1

 

 

2

4

 

3

9

9

3

2

78,79

Абрамович С.В.

4-Б

36

35

 

 

 

 

1

1

2

6

10

6

7

2

94

Васильєва Т.М.

Всього

140

137

0

1

0

0

4

11

6

20

42

30

19

4

88

 

 

Здобувачі освіти під час написання контрольної роботи  припускалися таких помилок:

написання слів з подовженим приголосним, ненаголошені голосні, правопис префіксів, заміна та пропуск букв, написання літери «Є», розділові знаки між частинами складного речення, написання прийменників з іменниками, правопис власних назв, знак м`якшення, апостроф.

 

 

 

 

 

 

Результати контрольних робіт за завданням адміністрації з математики

 

Клас

Усього учнів

Писало роботу

1-3

4-6

7-9

10-12

Якість навч досягн.

Вчитель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

3-А

36

36

 

 

 

 

2

4

4

4

6

10

6

 

83%:

Коврижко Н.П.

3-Б

33

33

 

 

1

1

 

 

3

2

11

5

9

1

96%

Жерелова Н.Ю.

4-А

35

34

 

1

 

-

-

3

-

6

5

5

3

11

88%

Абрамович С.В.

4-Б

36

35

 

 

 

2

 

4

2

5

7

8

7

-

94%

Васильєва Т.М.

5-А

34

34

 

 

 

 

1

1

2

3

5

15

7

0

94%

Лагутенко О.І.

5-б

31

31

1

 

 

3

2

5

5

9

2

1

2

1

97%

Васецька О.М.

6-А

28

28

 

2

 

1

1

1

1

7

2

6

6

1

82%

Лагутенко О.І.

6-Б

34

34

6

 

1

3

3

5

8

3

 

1

3

1

80%

Васецька О.М.

Всього

267

265

7

3

2

10

9

23

25

39

38

51

43

15

80 %

 

Результати контрольних робіт  за завданням адміністрації з алгебри та геометрії

Типові помилки: додавання та віднімання трицифрових чисел з переходом через десяток; порівняння іменованих чисел; ділення трицифрових чисел на двоцифрове; знаходження  sin, cos, tg; обчислення градусної міри кутів; виконання дій зі ступенями; розв`язання задач; знаходження периметра прямокутника; задачі на відсотки; приклади на дії з раціональними числами; знаходження об`єму геометричної фігури; дробові тригонометричні рівняння.

 

 

 

Результати контрольних робіт з англійської мови

 

Клас

Усього учнів

Писало роботу

1-3

4-6

7-9

10-12

Якість навч досягн.

Вчитель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

5-А

17

17

1

 

 

 

 

2

4

6

3

2

2

-

82%

Свіженко Н.А.

17

17

 

 

 

 

 

 

1

4

9

3

 

 

100%

Каллен Ю.В.

5-Б

31

31

 

 

 

3

1

3

6

3

3

6

6

-

79%

Садомська Є.В.

6-А

28

28

 

 

3

2

 

 

2

5

2

2

12

 

82 %

Мірзаї М.М.

6-Б

17

17

 

 

 

 

 

2

3

6

1

3

2

 

88%

Садомська Є.В.

18

17

 

 

 

1

3

2

3

1

1

3

3

 

65%

Мірзаї М.М.

7-А

14

14

 

 

2

 

 

1

1

1

1

7

1

 

78.5%

Каллен Ю.В.

7-Б

15

14

 

 

 

1

1

3

1

1

2

5

 

 

64.2%

Садомьска Є.В.

17

17

 

 

 

3

 

1

1

2

2

8

 

 

76.4%

Каллен Ю.В.

8

19

19

 

 

 

 

 

 

2

7

3

3

4

 

100%

Садомська Є.В.

17

17

2

 

 

2

2

1

3

2

3

2

-

-

59%

Свіженко Н.А.

9

34

34

 

2

 

4

4

1

4

9

5

2

3

 

68%

Мірзаї М.М.

10

14

14

 

 

 

 

2

3

5

4

--

--

--

--

64%

Свіженко Н.А.

15

15

 

 

 

 

 

 

3

1

3

5

3

 

100%

Мірзаї М.М.

11

29

29

2

 

 

 

2

2

6

6

5

6

---

--

79%

Свіженко Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

302

300

5

2

5

16

15

21

45

58

43

57

36

0

80 %

 

Типові помилки: вживання множини; вживання часів дієслів;  лексичні помилки;  злічувальні та незлічувальні іменники.

 

 

 

 

 

Аналіз державної підсумкової атестації

Відповідно до статті 17 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у  2019/2020 навчальному році», зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від ДПА. У свідоцтвах про базову загальну середню освіту зроблено запис “звільнений(а)”. Згідно прийнятому Верховною Радою України 18 червня 2020 року Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року», згідно з яким у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, були звільнені від проходження державної підсумкової атестації. Закон не звільняв випускників від проходження ЗНО. Вони мали можливість державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання за власним бажанням.

Профільне навчання

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільного і профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2019/2020 навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки здобувачів освіти до ДПА, проведено анкетування здобувачів освіти, батьків, обговорення питань профілізації на нарадах. Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що здобувачі освіти  9-11-х класів мають інтерес до вивчення математики, інформатики, англійської мови, української мови, що було враховано при складанні навчального плану, розподілу годин варіативної складової, курсів за вибором, індивідуальних занять.

У 2020/2021 навчальному році планується продовження роботи класів профільного навчання: поглиблене вивчення української мови у 8, 9 класах та навчання за профілем української філології в 10,11  класах.

 

Контрольно-аналітична діяльність

У 2019/2020 навчальному році складовими системи внутрішньошкільного контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей здобувачів освіти в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять.

Проводилось відстеження знань і умінь учнів з математики, української мови, на підставі контрольних робіт за текстами адміністрації школи. Результати знайшли відображення в наказах по школі.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома шляхами:

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, згідно річного плану роботи школи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2019/2020 н. р.

2. Тематичний контроль. У ході перевірки вивчався рівень знань і умінь здобувачів освіти на уроках з предметів: українська мова,  громадянська освіта, фізична культура та математика в початковій школі.

3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і підготовки здобувачів освіти до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних можливостей колективу.

 

Аналіз стану викладання навчальних предметів

Протягом навчального року адміністрацією школи вивчався стан викладання предметів: математика в початковій школі., інформатика, музичне мистецтво, англійська мова. Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації вчителям математики Васецькій О.М., Лагутенко О.І., вчителям інформатики Лагутенко О.І., Савченко А.В., вчителям англійської мови Свіженко Н.А., Садомській Є.В., Мірзаї М.М., Каллен Ю.В., вчителю музичного мистецтва Шкоп Т.М.  щодо удосконалення своєї педагогічної діяльності.

Загальний аналіз стану викладання дисципліни свідчить, що стан викладання вищезазначених предметів знаходиться на високому рівні.

 

Виконання навчальних програм

Відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти, вимог Концепції профільного навчання щодо організації освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про загальноосвітній навчальний заклад,наказу МОН України № 407 від 20.04.2018 року, наказу МОН України № 1319 від 02.11.2016 року, листа МОН України №1/9-344 від 25.05.2018 року,  наказу МОН України № 405 від 20.04.2018 року, наказу МОН наказу МОН України № 408 від 20.04.2018 року, наказу МОН України № 406 від 20.04.2018 року та навчального плану закладуадміністрацією відпрацьовано робочий навчальний план, який забезпечує рівний доступ до якісної освіти кожного здобувача освіти з урахуванням матеріальних умов, запитів учнів та батьків.

            Розподіл годин варіативної складової здійснено з урахуванням профільного спрямування, регіональних особливостей, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази та бажання здобувачів освіти.

          Відповідно до річного плану роботи, адміністрацією закладу перевірено виконання навчальних планів і програм за  2 семестр 2019/2020 навчального року.

          Основна увага під час перевірки приділялась використанню годин інваріантної та варіативної складових навчального плану, відповідності вивченого навчального матеріалу навчальним програмам та календарному плануванню вчителів, фактичній кількості використаних годин для вивчення навчальних предметів запланованій, відповідності кількості проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт, уроків позакласного читання, уроків з розвитку зв’язного мовлення, уроків літератури рідного краю тощо кількості запланованих, відповідності оцінок у класних журналах та в зошитах для контрольних, практичних, лабораторних робіт.

          Заступникам директора з навчально-виховної роботи Асановій С.М., Панченко І.В. вчителями - предметниками надано звіти про виконання навчальних планів і програм у 2 семестрі 2019/2020 навчального року, в яких відображено за планом та фактично кількість використаних годин, проведених лабораторних, практичних та контрольних робіт, кількість тематичних. Календарне планування всіх вчителів відповідає програмам, рекомендованим Міністерством освіти і науки.

          Проведено співбесіди з учителями. Перевірено класні журнали, вибірково – учнівські зошити для контрольних, лабораторних, практичних робіт, стан їх ведення, якість перевірки робіт учителями – предметниками в учнів 3-А класу (Коврижко Н.П.), 3-Б (Жерелова Н.Ю.), 4-А (Абрамович С.В.), 4-Б (Васильєва Т.А.), 5 -11 класів з української мови і літератури (Чернякова О.О., Жакун А.С., Шапошник С.П., Бабой О.М.), 7-11  класи з фізики (Арсенян А.Л.),  7 класу із зарубіжної літератури класу, з біології (вчитель Пасічняк О.В., Циба А.А.), 5- 6 класів з математики, 7-10 класів з алгебри та геометрії (вчитель Лагутенко О.І. та Гожа Л.В) 5-11 класу з англійської мови (вчителі Свіженко Н.А., Каллен Ю.В., Мірзаї М.М., Садомська Є.В.). Учнівські зошити мають єдині обкладинки, обгорнуті. В усіх учителів дати проведення збігаються в  календарному плануванні, класних журналах та зошитах учнів, вчителями перевірені згідно вимог.

Учителями враховано вимоги листа МОН від 21.09.2015 р. № 2/2-14-1907-15 щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів, інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН від 03. 06.2008 № 496.

          Заслуговує на увагу якісне виконання навчальних планів і програм вчителями початкової школи  Сербіченко У.Л., Ябченко Л.О., Коврижко Н.П., Жереловою Н.Ю., Абрамович С.В., Васильєвою Т.А., Тітовою І.І., Ябченко Л.О., Рякською О.О., вчителем зарубіжної літератури Бабой О.М., учителями математики Лагутенко О.І., Гожою Л.В., Васецькою О.М., вчителями біології Пасічняк О.В.,вчителем хімії Цибі А.А.,  вчителями української мови та літератури Черняковою О.О.,  Шапошник С.П., вчителями англійської мови Свіженко Н.А., Каллен Ю., Садомською Є.В.., вчителями фізичної культури  Школьним А.О. та Діденко О.С., вчителем ОТМ  Панченко І.В., учителем фізики та праці Арсенян А.Л., вчителями інформатики Лагутенко О.І. , учителем предмету «Захист Вітчизни» Костюченком Я.О, учителем географії Асановою С.М., учителем історії Дерезенко А.І.

          Слід відзначити чисті та охайні сторінки класних журналів учителів Гожої Л.В., Сербіченко У.Л., Ябченко Л.О., Коврижко Н.П., Жереловою Н.Ю., Васильєвої Т.А., Рякської О.О., Довгополової Т.М., Пасічняк О.В., Асанової С.М.., Чернякової О.О., Лагутенко О.І., Дерезенко А.І., Садомської Є.В.., Свіженко Н.А., Каллен Ю.В., Шкоп Т.М, Діденко О.С., Панченко І.В.

Фактично із запланованих 9802,5 годин інваріантної частини навчальних планів за 2 семестр виконано 9802,5 годин, що складає 100 %, з 1034  варіативної складової виконано 1034 годин, що складає 100 %.

Заклад

Частина плану

1-11 класи

1-4 класи

5-9 класи

10 – 11 класи

план

факт

%

план

факт

план

факт

план

факт

НВК №42

інваріантна

9802.5

9802.5

100

4153

4153

4544.5

4544.5

1105

1105

варіативна

1034

1034

100

249

249

338

338

447

447

Усього

 

10836.5

10836.5

100

4402

4402

4882.5

4882,5

1552

1552

Для забезпечення допрофільного та профільного навчання варіативну частину навчального плану виконано на 100%.

Проте, у наступному 2020/2021 навчальному році педагогічному колективу необхідно звернути увагу на підвищення результативності і якості навчання кожного здобувача освіти, враховуючи його індивідуальні особливості.

 

 

 

Контроль шкільної документації

 

Окрема увага в ході перевірок була приділена організації своєчасній та якісній перевірці учнівських зошитів. Загально відомо, що для забезпечення високої грамотності і загальної культури здобувачів освіти необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо перевірки і ведення учнівських зошитів. Зошит відображає не лише знання та вміння здобувачів освіти, а й працю вчителя. Необхідно відзначити, що всі вчителі школи проводили плідну та ефективну роботу з перевірки учнівських зошитів, які перевірялись своєчасно. Це свідчить про відповідальне ставлення до роботи, творчий підхід до виконання обов’язків вчителя - предметника.

Для забезпечення допрофільного та профільного навчання варіативну частину навчального плану виконано на 100%.

Разом з тим виявлено, що

- допускають виправлення оцінок і дат, потертості, використання коректора на предметних сторінках у класних журналах  вчителі Циба А.А., Литвиненко О.М., Школьний А.О., Костюченко Я.О.;

-  у  вчителя інформатики Савченко А.В.  в журналі 3-Б класу на два уроки  більше,  ніж в календарному плані;

- у вчителя інформатики савченко А.В.  в журналах 5-А й 8 класів переплутана нумерація

 

Наступність у навчанні

Проблеми наступності у навчанні  також була приділена увага: проведені спільні засідання ШМО вчителів початкової школи та ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напряму, наради при директорі, мала педрада з питань адаптації першокласників, п’ятикласників та узгодження єдиних вимог вчителів середньої та початкової школи до оцінювання навчальних досягнень учнів у 4-х та 5-го класах, індивідуальні психологічні консультації з батьками першокласників та п’ятикласників. Робота в цьому напрямку була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно адаптуватись здобувачам освіти  1-х та 5 класу.

 

Реалізація комплексної програми „Обдаровані діти”

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2019/2020 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих здобувачів освіти  закладу;
 • оновлені індивідуальні картки обліку здібних дітей школи;
 • поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;
 • проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи у відбірковому  та фінальному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів олімпіадах;
 • організована робота з підготовки та участі здобувачів освіти НВК у відбірковому та фінальному етапах конкурсу знавців рідної мов ім. П. Яцика;
 • організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт здобувачів освіти, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • організована робота гуртка та факультативів за бажанням здобувачів освіти;
 • забезпечене інформування про всі досягнення здобувачів освіти закладу..

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Методичні об’єднання проводять роботу із зацікавлення дітей до вивчення предметів.

 

Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.02.2018 р. № 148 «Про затвердження графіків проведення IV етапу Всеукраїнськиї учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 роки (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 р. № 849 « Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки  Дніпропетровської облдержадміністрації від 11.09.2018 р. № 491/0/212-18

 « Про проведення I-II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і обласних етапів турнірів з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році» з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді міста у жовтні 2019 року було проведено шкільні  учнівські олімпіади з 12 базових дисциплін: української мови та літератури, іноземної (англійської) мови, історії, правознавства, математики, фізики, хімії, біології, географії, інформатики, трудового навчання, ОТМ та художньої культури. На підставі аналізу проведення шкільного туру Всеукраїнської олімпіади з базових предметів.

Переможці  відбіркового туру Всеукраїнської учнівської олімпіади

 

№ з/п

Предмет

Прізвище та ім`я учня

Клас

Місце

Учитель

1

2

3

4

Українська мова і література

Курнікова Анна

Мельніченко Єва

Фоммавонг Іванна

Михеєва Катерина

7-А

11

9

8

1

2

2

3

Шапошник С.П.,

Чернякова О.О.

Жакун А.С.,

Чернякова О.О.

Жакун А.С.,

Безверхнєй Я.М.,

 Бабой О.М

5

Історія

Семененко Давид

11

2

Дерезенко А.І.

6

7

Математика

Фесенко Олеся

Прядко Вікторія

6-А

7-А

3

3

Лагутенко О.І.

Васецька О.М.

8

9

10

Фізика

Прядко Вікторія

Суржиков Тимофій

Мироненко Денис

7-А

8

9

1

1

3

Арсенян А.Л.

Арсенян А.Л.

Арсенян А.Л.

11

12

Біологія

Лісаченко Валерія

Новікова Юлія

8

9

1

1

Пасічняк О.В.

13

14

Інформаційні технології

Шилкіна Анастасія

Кучер Ілля

11

9

1

3

Лагутенко О.І.

Лагутенко О.І.

15

16

17

18

19

20

21

Англійська мова

Мірзії Ельміра

Мельніченко Єва

Фоммавонг Іванна

Трунова Катерина

Гунько Ольга

Суржиков Тимофій

Кайдаш Ігор

10

11

9

8

11

8

10

1

1

1

1

2

3

3

Мірзаї М.М.

Свіженко Н.А.

Свіженко Н.А.

Свіженко Н.А.

Свіженко Н.А.

Садомська Є.В.

Свіженко Н.А.

22

23

Образотворче мистецтво

Абраменко Дар`яна

Фоммавонг Іванна

9

9

1

2

Панченко І.В.

Панченко І.В.

24

25

Трудове навчання

Зінченко Вікторія

Іванова Марина

8

8

2

2

Литвиненко О.М.

Литвиненко О.М.

 

 

Переможці фінального туру Всеукраїнської учнівської олімпіади

 

1

2

Українська мова

Курнікова Анна

Мельніченко Єва

7-А

11

3

3

Шапошник С.П.

Чернякова О.О.

3

4

5

Англійська мова

Мельніченко Єва

Гунько Ольга

Трунова Катерина

10

10

8

2

3

3

Свіженко Н.А.

Свіженко Н.А.

Свіженко Н.А.

6

Фізика

Прядко Вікторія

7-А

3

Арсенян А.Л.

7

8

Біологія

Лісаченко Валерія

Новікова Юліана

8

9

1

3

Пасічняк О.В.

Пасічняк О.В.

9

10

ОТМ

Абраменко Дар`яна

Фоммавонг Іванна

9

9

3

3

Панченко І.В.

Панченко І.В.

11

12

Інформаційні технології

Кучер Ілля

Шилкіна Анастасія

9

11

2

3

Лагутенко О.І.

Лагутенко О.І.

13

Трудове навчання

Іванова Марина

9

3

Литвиненко О.М.

 

 

Переможці фінального туру Всеукраїнської учнівської олімпіади

 

з/п

Предмет

Прізвище та ім`я

учня

Клас

Місце

Учитель

1

 

біологія

Лісаченко Валерія

8

3

Пасічняк О.В.

2

інформатика

Кучер Ілля

9

2

Лагутенко О.І.

3

інформатика

Шилкіна Анастасія

11

3

Лагутенко О.І.

 

 

Індивідуальна форма навчання

У 2019/2020  навчальному році в закладі освіти за індивідуальною формою навчалося 5 учнів: 2 здобувачі освіти початкової школи, 3  - базова ланка, за довідкою ВКК міської лікарні. Також 2 здобувачі освіти 4 і 5 класів охоплені інклюзивним навчанням.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють із здобувачами освіти вдома.

Індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація освітнього процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Профорієнтаційна робота

Згідно з річним планом роботи в НВК № 42 була організована профорієнтаційна робота.

Протягом 2019/2020 навчального року постійно оновлювався куточок профорієнтації, де кожен учень отримував інформацію щодо існуючих вищих закладах різних рівнів акредитації, їх розташуванням, спеціальностей та інше.

На початку вересня під контролем   заступника   директора з НВР та класних керівників 9, 11 класів було зроблено аналіз працевлаштування випускників.

З вересня у школі працював практичний психолог – Терентьєва А.М. та соціальний педагог – Литвиненко О.М.., які проводили групові та індивідуальні консультації для класних керівників та здобувачів освіти з питань профорієнтаційної роботи.

Протягом року випускники 9, 11 класів зустрічалися з представниками різних навчальних закладів, які розповідали про різні професії,  запрошували на дні відкритих дверей.  

 

Соціальний захист здобувачів освіти

 

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

• дітей, позбавлених батьківського піклування –11

• дітей з багатодітних родин – 39

• дітей з малозабезпечених родин – 3

• дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2

• діти батьків  загиблих під час виконання службових обов’язків– 2

• дітей, батьки яких є учасниками АТО – 19

• дітей-інвалідів – 10

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року соціально-психологічною службою, вчителями, за згодою батьків чи осіб що виконують їх обов'язки, проводилось обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування та складено відповідні акти. За запитом батьків, осіб що їх замінюють та класних керівників, спеціалістами служби проводились: консультації, тренінги, діагностично-профілактичні ігри, спрямовані на соціальну адаптацію дитини, покращення психоемоційного стану, надбання комунікативних умінь та навичок серед однолітків. Спеціалісти служби за час знаходження здобувачів освіти та вчителів на карантині провели профілактично-роз'яснювальну, адаптаційну роботу з дітьми та їх родинами щодо покращення сприйняття навчального матеріалу та психоемоційного стану в умовах замкнутого простору, використовуючи відео презентації на електронних платформах та електронні ресурси.    

Усі діти, позбавлені батьківського піклування, були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням та проїзними квитками.

Двічі за рік соціальним педагогом була проведена ревізія єдиних квитків, яка не виявила дітей без документа.

Протягом навчального року постійно проводились зустрічі класних керівників, соціального педагога з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. До свята Нового року  діти пільгових категорій відвідували різноманітні  концерти та отримали новорічні подарунки.

 

Робота соціально-психологічної служби

Згідно вимог нормативних документів , таких, як Лист МОН України 1/9-413 від 27.07.2017 року, Лист МОН України 1/9-414 від 25.06.2019 та Наказ МОН України № 509 від 22. 05.2018 року,  методичних рекомендацій щодо пріоритетних напрямів діяльності працівників психологічної служби системи освіти міста Дніпра у 2018-2019 навчальному році , відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері формування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 14 грудня 2016 р. № 988-р, навчальний заклад, соціально-психологічна служба школи мають впроваджувати демократичну культуру цінностей: захищати права дитини, стати місцем, безпечним для дитини, і йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про атмосферу довіри і взаємоповаги, де не має насильства та дискримінації.                                                                                                        

Головною метою роботи соціально-психологічної служби школи в 2019-2020 навчальному році: створення умов для формування здорової (фізично, психічно, духовно), компетентної, соціально- адаптивної, творчої особистості школяра з потребою у самореалізації та самовдосконалення.                 

 • Для досягнення мети були застосовані такі напрями діяльності:
 • практична соціально-педагогічна, психологічна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу: здобувачам освіти, вчителям, вихователям, батькам;
 • консультативно-просвітницька робота;
 • психологічна діагностика розвитку особистості здобувачів освіти та педагогічного колективу;
 • консультативна й методична допомога всім учасника навчально-виховного процесу;
 • корекційно-розвивальна робота зі здобувачами освіти, батьками і вчителями;
 • соціально-психологічний патронаж і допомога здобувачам освіти, які схильні до правопорушень, вирізняються девіантною поведінкою, чи таких, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • психологічний супровід дітей з особливими потребами, обдарованих дітей;
 • формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації; 
 • профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності
 • попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;
 • формуванню психологічної готовності учасників освітнього процессу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
 • формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;
 • попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти.

 

Облік відвідування

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням здобувачами освіти НВК. В школі ведеться планомірна робота з контролю за відвідуванням здобувачами освіти школи, попередження прогулів, рівню навчальних досягнень. Згідно з річним планом роботи школи протягом року були проведені наради при директорові, де розглядалися питання відвідування школи здобувачами освіти.

Робота педагогічного колективу  проводилась у наступних напрямах:

1. Робота учителів - предметників, класних керівників з рапортами відвідувань.

2. Засідання творчої групи, на яке запрошувалися адміністрація школи, представники педагогічного колективу, психолог.

3. Робота по взаємодії класних керівників, адміністрації, психолога, учнівського самоврядування з метою контролю відвідувань здобувачами освіти занять. З’ясовуються причини, через які були відсутні здобувачі освіти.

Було встановлено наступне:

- класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування здобувачами освіти НВК;

- у школі ведеться журнал контролю, де фіксуються відсутні здобувачі освіти за кожний день;

- у школі проводяться рейди у складі здобувачів освіти та чергового вчителя по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин. Здобувачі освіти  підтверджують пропуски документально.

 

Запобігання дитячого травматизму

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі проводилась відповідно до:

•          статей 43, 50 Конституції України;

•          Закону України «Про освіту», стаття 26;

•          кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

•          Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

•          наказів Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017  № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р.зі змінами наказ МОН № 1365 від 07.10.2013«Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

В школі проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які здобувачі освіти вивчають на уроках предмету «Основи здоров'я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2019/2020 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком  навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та здобувачів освіти школи.

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти–дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи на 2019/2020 навчальний рік, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в навчальних кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2018/2019 н.р. проведено:

- у вересні 2019 р.  в кожному класі був проведений Єдиний день безпеки дорожнього руху та Тиждень безпеки дорожнього руху;

- у травні 2020 р. в межах проведення Тижня з безпеки дорожнього руху в Україні кожному класі був проведений Єдиний урок з  безпеки дорожнього руху у 1-11-х класах, написання творів «Безпечна дорога до школи», проведено вікторини у 6,7 класах «Безпека на дорозі»;

- виховні заходи, тематичні виставки, конкурси за даною тематикою, кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з класом з попередження усіх видів  дитячого травматизму;

- у класних журналах 1-11-х класів згідно методичним рекомендаціям відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибухонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму;

-  проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій;

- бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.

У навчальному плані на 2019/2020 навчальний рік передбачено обов’язкове вивчення предмету «Основи здоров'я».

У 2019/2020 н.р. один випадок   травмування в побуті.

У 2020/2021 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою здобувачів освіти на перервах та під час екскурсій.

 

 

 

 

Організація харчування

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування здобувачів освіти. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70 відсотків визначає здоров’я людини.

У  закладі освіти для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування здобувачів освіти, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані.

Упродовж 2019/2020 навчального року для здобувачів освіти школи було організовано гаряче харчування. Усі діти 1-4-х класів та здобувачі освіти пільгових категорій були забезпечені пільговим  гарячим харчуванням.

Усього на кінець 2019/2020 н.р. було охоплено безкоштовним гарячим харчуванням 298 здобувач освіти початкової школи, що складає 99% ( для 1-ого здобувача освіти було організовано індивідуальне навчання).

49 здобувачів освіти, які потребували дієтичного харчування за медичними показниками, були ним забезпечені.

Всього в закладі гаряче харчування отримували  530  дітей, що складає 93 % від загальної кількості здобувачів освіти НВК.

 

 

 

 

Медичне обслуговування

 

На виконання ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я № 527 від 28.07.2014) «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», Наказу МОЗ № 150 від 21.02.2013р., наказу від 17.05.2008 № 254 «Про затвердження інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України», від 21.05.2007 № 246 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 107 ( z0359-12) від 14.02.2012 р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, з метою забезпечення належних умов при організації проведення медичних оглядів школярів та проходження медичних оглядів педпрацівників перед початком нового навчального року було проведено наступні заходи:

- профілактичні медичні огляди здобувачів освіти;

- зарахування дітей до 1-х класів здійснювалось за наявності медичної карти та карти щеплень дитини;

- тримається під контролем вчасне проходження працівниками закладу освіти флюорографічного обстеження.

Відповідно до закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз» усі педагогічні працівники попереджені щодо контролю за особами, які ухиляються або без поважних причин у визначений термін не пройшли обов’язків профілактичний медичний огляд на туберкульоз, про необхідність їх відсторонення від роботи, а неповнолітніх, здобувачів освіти - відсторонювати від відвідування НВК.

В школі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами реєструє це в спеціальному журналі.

            Адміністрація та працівники школи забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя здобувачів освіти.

У школі проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

-дотримується нормативна наповнюваність груп та класів;

-проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей; використовуються кольорові вертикальні лінійки для визначення учням необхідного розміру меблів згідно вимог р.8 ДСанПіН 5.5.2.008-01, «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»; відстань від дошки до перших парт – 2,6 м, між рядами двомісних столів – 0,7 м, від зовнішньої і внутрішньої стіни до столів – 0,5м;

-забезпечено освітленість приміщень відповідно гігієнічним нормативам: природне – падає на робочі місця зліва, штучне - забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп, які розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон;

-відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;

-обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;

-вікна у класних кімнатах замінені на металопластикові, що сприяє підтриманню відповідного температурного режиму ;

-забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;

-вживаються заходи щодо забезпечення дітей гарячим харчуванням;

-проводиться щоденне вологе прибирання приміщень з використанням миючих та дезінфекційних засобів;

-приміщення та території використовуються тільки за призначенням;

-організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на коросту та педикульоз.

Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Основними формами медико-педагогічного контролю в школі є:

 -медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання;

 - диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та спеціальній групах;

 - оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;

 - медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;

 - медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;

 - профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

 - санітарно-просвітницька робота.

            За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень здобувачів освіти.

 

Методична робота педагогічного колективу

 

У  2019-2020 навчальному році працював над виконанням науково – дослідної роботи за темою «Формування та розвиток пізнавальної активності школярів шляхом впровадження медіаосвіти, інформаційно – комунікаційних технологій в освітній  процес». На початку року була створена науково-методична рада школи на чолі з директором   Гожою Л.В.  До її складу ввійшли заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи   Чернякова О.О., Панченко І.В.,  Пасічняк О.В., голови методичних об'єднань Довгополової Л.О., Арсенян А.Л., Свіженко Н.А.

Протягом навчального року відбулися засідання науково-методичної ради школи за темами: аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік; завдання та затвердження робочого навчального плану (варіативної частини) на новий навчальний рік; обговорення  навчальних програм із базових дисциплін, підручників, рекомендацій МОН України щодо викладання предметів, розвиток творчої ініціативи вчителів; удосконалення та пошук активних і цікавих форм ведення уроку; розробка шкільної моделі медіаосвіти та впровадження її в життя навчального закладу; здійснення індивідуального та диференційованого підходу до здобувачів освіти під час процесу навчання та виховання; системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу навчального закладу з проблеми формування громадянської свідомості учнів, про хід атестації педагогічних працівників школи, затвердження тем педагогічних досвідів учителів школи, які атестуються в 2019-2020 навчальному році;  психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації школярів. Протягом року методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями під час засідань МО, розробками педагогів Бабой О.М., Каллен Ю.В.,  Жерелова Н.Ю.., Свіженко Н.А. до конкурсу «Сучасний урок».

Протягом року проводилися засідання шкільних методичних об’єднань, на яких обговорювалися такі питання : вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2019-2020 навчальному році, організації та проведення контрольних зрізів знань, участь у семінарах і конференціях у рамках експериментальної діяльності закладу.

Методичні об’єднання велику увагу приділили роботі з обдарованими дітьми. Результатом цієї роботи стали 25 призові місця  у відбірковому  етапі та 13 місць у фінальному етапі Всеукраїнської олімпіади з базових предметів. Також здобувачі освіти НВК взяли активну участь у багатьох інтелектуальних конкурсах, зокрема  - знавців рідної мови ім. П. Яцика,  де посіли 4 призових місць у відбірковому етапі  та 3 -  у фінальному етапі.

Під керівництвом учителя фізики й астрономії Арсенян А.Л. та за сприяння вчителя української мови та літератури Шапошник С.П.  здобувачі освіти  стали призерами Всеукраїнських конкурсів «Літературний Всесвіт» (1 перемога) та обласного - «Мирний космос» (1 призове місце).

Протягом 2019-2020 року атестувалося пятнадцять вчителів, з яких чотири  педагоги  Арсенян А.Л., Пасічняк О.В.,Свіженко Н.А, Ябченко Л.О. підтвердили раніше встановлену категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання «учитель – методист». Жерелова Н.Ю підтвердила раніше встановлене педагогічне звання «старший вчитель». Рякська О.О. підтвердила раніше встановлену категорію «спеціаліст вищої категорії» та отримала  педагогічне звання «учитель – методист».

 НВК № 42 є експериментальним закладом обласного рівня за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання», бере участь у  Всеукраїнському експерименті “Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику”.

Звісно, важливу роль у формуванні медіаграмотності здобувачів освіти відіграє позакласна робота. Через класні години, участь у творчих конкурсах і наукових проектах наші вихованці здобувають практичні навички у створенні медіапродуктів.

Медіаосвіта наскрізно проходить через діяльність усіх учителів. Уроками, навчальними заходами та позакласною роботою мультимедійного спрямування охоплено всіх учнів НВК. Ми намагаємося створювати такі умови, щоб здобувачі освіти набували навичок критичного мислення і коригування інформації, умінь аналізувати та давати оцінку медіатекстам, розуміти їхню сутність, адресну спрямованість, мету, викривати приховане значення та шкідливий вплив окремої медіаінформації, протиставити цьому впливу зразки високих національних культурних цінностей.  Педагогічні працівники  та медіапедагоги закладу розвивають медіатворчість, креативність своїх вихованців, залучаючи їх до різноманітних медіаконкурсів, навчальних проектів, медіафестивалів.

Результати медіаосвітньої діяльності КЗО “НВК № 42” ДМР стали численні перемоги здобувачів освіти: медіастудія “Креатив“  брала участь у ІІІ Обласному  конкурсі дитячої медіатворчості «Ми небайдужі!»   посіла ІІІ місце в номінації фільм-портрет, із роботою “Коли надихає читач…”. Ця ж робота посіла ІІ місце на Обласному дитячо-юнацькому  фестивалі екранних мистецтв «Дніпровські погостини».Робота студії соціальна реклама “Картина” посіла призове місце на цьому фестивалі. Творча група   медіастудії “Креатив” взяла участь у всеукраїнському конкурсі “Діти і медіа 2019” із роботою “Чекаю на диво, та посіла ІІ місце у номінації  “Відео. Діти і мир”

 

Атестація педпрацівників

 Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання здобувачів освіти.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327 пройшла атестація педагогічних працівників. У період атестації вчителями на високому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду кращих вчителів.

Протягом 2019-2020 року атестувалося пятнадцять вчителів, з яких чотири  педагоги  Арсенян А.Л., Пасічняк О.В.,Свіженко Н.А, Ябченко Л.О. підтвердили раніше встановлену категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання «учитель – методист». Жерелова Н.Ю підтвердила раніше встановлене педагогічне звання «старший вчитель». Рякська О.О. підтвердила раніше встановлену категорію «спеціаліст вищої категорії» та отримала  педагогічне звання «учитель – методист».

З метою визначення динаміки зростання творчого потенціалу педагогів у міжатестаційний період, визначення зв’язку між кваліфікаційною категорією педагогів та результативністю роботи у 2020/2021 навчальному році адміністрацією школи планується проведення моніторингових досліджень результативності освітньої  діяльності вчителів, що атестуються.

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації

 

Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності про що свідчить кількість вчителів, які в 2019/2020 н. р. відвідували курси підвищення кваліфікації або ще планують іх відвідати:

 

№ з/п

ПІБ

Категорія

Назва курсів

Термін курсів

Примітка

1

Сербіченко У.Л.

11 т.р.

учителів початкової школи

03.02.2020-14.02.2020

 

2

Арсенян А.Л.

вища

      учителів трудового навчання

10.03.2020-20.03.2020

 

3

Васецька О.М.

друга

математиків

10.03.2020-20.03.2020

 

4

Хребто Г.Б.

10 т.р.

  вихователів дошкільних закладів

березень

 

5

Асанова С.М.

вища

вчителів природознавства

23.03.2020-27.03.2020

 

6

Виноградова О.І.

10 т.р.

бібліотекарів

13.04.2020-17.04.2020

 

7

Литвиненко О.М.

спеціаліст

соціальних педагогів

12.05.2020-22.05.2020

 

8

Костюченко Я.О

1 категорія

учителів іст, права, громад. освіти

12.05.2020-22.05.2020

 

9

Іванова Т.О.

вища

вихователів ГПД

01.06.2020-12.06.2020

 

10

Пилипчук Т.В.

вища

вихователів ГПД

07.09.2020-11.09.2020

 

11

Шкоп Т.М.

10 т.р.

учителів музики та мистецтва

07.09.2020-18.09.2020

 

12

Васецька О.М

друга

педагогів-організаторів

21.09.2020-02.10.2020

 

13

Бабой О.М.

вища

педагогів-організаторів

05.10.2020-16.10.2020

 

14

Садомська Є.В.

спеціаліст

вчителів англ. мови

05.10.2020-16.10.2020

 

15

Коврижко Н.П.

вища

керівників гуртків «Людина і світ» та «Методика викладання в гуртках  еколого-натуралістичного напряму»

 

 

19.10-23.10.2020

 

 

16

Рякська О.О.

вища

учителів початкових класів

15.11.2019

(видане свідоцтво)

 

17

Погрібний К.Ю.

спеціаліст

асистентів вчителів в інклюзивних класах

16.11.2020-27.11.2020

 

18

Безверхнєй Я.М.

спеціаліст

учителів укр. м та літ-ри

14.12.2020-24.12.2020

 

 

 

Експериментальна  робота

 

Шостий рік поспіль школа працює в науково-педагогічному проекті «Інтелект України. Основні правила проекту: "Дитина може бути успішною і має бути успішною в школі"; "Дитині має бути цікаво на уроках"; "Дитині має бути комфортно в класі".».  В кабінетах початкових класів, де навчаються учні 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А  класів, створено сучасні інтерактивні комплекси. Усі заняття проводяться за спеціально розробленими та схваленими Міністерством програмами з постійним використанням медіаресурсів. у зв`язку з впровадженням Концепції “Нова українська школа” програми для першокласників було удосконалено, відповідно до нових стандартів в освіті”

Діти ХХІ століття – це діти інноваційного покоління.

Завданням вчителя є відкрити, захопити і спрямувати учня на цікавий, змістовий і суспільно-корисний шлях самовдосконалення, формування випускника, який би комфортно почував себе в інформаційному світі.

НВК № 42 є експериментальним закладом обласного рівня за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання», бере участь у  Всеукраїнському експерименті “Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику”.

Колектив навчально - виховного комплексу працює над створенням неперервної вертикалі цілісної системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання, що охоплюватиме усі ланки НВК, починаючи з дошкiльнят і закінчуючи здобувачами освіти 11 класу. Для впровадження основних засад медіаосвіти в закладі  ведеться систематична робота:  курс за вибором «Сходинки до медіаграмотності» та спецкурс «Я у медіапросторі» для учнів початкової школи, факультативний курс “Книга у світі медіа” для учнів 5 -7 класів, спецкурс «Основи медіаграмотності» для учнів 8 класу, спецкурс «Медіакультура» для учнів 10 класу.

Звісно, важливу роль у формуванні медіаграмотності здобувачів освіти відіграє позакласна робота. Через класні години, участь у творчих конкурсах і наукових проектах наші вихованці здобувають практичні навички у створенні медіапродуктів.

Медіаосвіта наскрізно проходить через діяльність усіх учителів. Уроками, навчальними заходами та позакласною роботою мультимедійного спрямування охоплено всіх учнів НВК. Ми намагаємося створювати такі умови, щоб здобувачі освіти набували навичок критичного мислення і коригування інформації, умінь аналізувати та давати оцінку медіатекстам, розуміти їхню сутність, адресну спрямованість, мету, викривати приховане значення та шкідливий вплив окремої медіаінформації, протиставити цьому впливу зразки високих національних культурних цінностей.  Педагогічні працівники  та медіапедагоги закладу розвивають медіатворчість, креативність своїх вихованців, залучаючи їх до різноманітних медіаконкурсів, навчальних проектів, медіафестивалів.

Результати медіаосвітньої діяльності КЗО “НВК № 42” ДМР стали численні перемоги здобувачів освіти: медіастудія “Креатив“  брала участь у ІІІ Обласному  конкурсі дитячої медіатворчості «Ми небайдужі!»   посіла ІІІ місце в номінації фільм-портрет, із роботою “Коли надихає читач…”. Ця ж робота посіла ІІ місце на Обласному дитячо-юнацькому  фестивалі екранних мистецтв «Дніпровські погостини».Робота студії соціальна реклама “Картина” посіла призове місце на цьому фестивалі. Творча група   медіастудії “Креатив” взяла участь у всеукраїнському конкурсі “Діти і медіа 2019” із роботою “Чекаю на диво, та посіла ІІ місце у номінації  “Відео. Діти і мир”

Карантин вніс свої корективи у завершення навчального року. Свято останнього дзвоника пройшло дистанційно. Педагогічний колектив провів онлайн привітання одинадцятикласників зі святом “Останнього дзвоника”. Для випускників 2020 року діти  1-10 класів підготували відео привітання із закінченням  школи “Нехай міцніють ваші крила…”.

Традиційний шкільний медіафестиваль пройшов дистанційно. Діти здивували своїми медіа роботами “Вітаю тебе, літечко. Ура! Канікули”.

На сьогодні медіаосвіта є невід’ємною частиною освітнього процесу НВК, до якого залучені педагоги, здобувачі освіти і батьківська громадськість.

Кадрове забезпечення

 

Підводячи підсумок педагогічної характеристики школи, хотілося б відмітити, що обличчям держави і будь-якого закладу освіти є його вчителі. Всі перемоги, здобутки нація отримує саме завдяки їхній праці. Школа є центром культури й освіти, головні постаті якої – Здобувач освіти й Учитель. Від їх особистісно орієнтованої взаємодії, навіть від того, як учитель увійде до класу, розпізнає потребу дитини у пізнанні нового, як заповнить її духовний і інтелектуальний світ, залежить майбутнє держави. Працюючи в інноваційному режимі, вчителі прагнуть до розвитку особистості кожної дитини як індивідуальності, створення єдиного освітнього простору, який дозволяє навчати будь-яку дитячу душу в зоні її найближчого розвитку через створення чіткої мотивації до навчання, як життєво важливого виду діяльності. Наведемо деякі аспекти педагогічного портрету нашого закладу:

Кількість педагогічних працівників (за стажем):

            до 3 років – 8

            3-10  років – 11

            10-20 років – 7

            Більше 20 – 19

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

            Вища – 22

            Перша – 5

            Друга – 3

            Спеціаліст, магістр -11

            Без категорії - 5

            Учитель-методист – 11

            Вихователь-методист-1

            Старший учитель – 4.

Обличчя нашого педагогічного колективу на початок нового навчального року дає впевненість у тому, що освітній процес буде цілком спрямований на виконання завдань, які ставить держава перед освітою і школами нового типу зокрема.

 

Інформатизація закладу освіти

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2019/2020 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

• впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій в освітній процес;

• формування інформаційної культури здобувачів освіти та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

• удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

• оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

• використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Всі педагогічні працівники використовують мультимедійну техніку при проведенні уроків. Реалізується повний комплекс задач. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Заклад входить дол єдиної системи управління освітою ISUO. Всі дані про здобувачів освіти, педагогів, матеріально - технічну базу заносяться до програми “Курс. Школа”. На підставі цих даних складаються статистичні звіти ЗНЗ-1, РВК-83.

 В школі функціонує 2 комп’ютерних класи, навчальні кабінети оснащені мультимедійною та комп’ютерною технікою, усі приміщення школи підключено до мережі Інтернет.

 В 2019/2020 навчальному році розширена матеріально-технічна база школи: придбано сучасні телевізори, комп'ютери, періодичні методичні видання з предметів для бібліотеки, поповнилась медіатека школи, постійно оновлюється сайт школи.

Вчителі постійно проводять  уроки з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій через відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці здобувачів освіти до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем здобувачі освіти отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

 Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.

 Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів навчання. Педагогічні програмні засоби допомагають створити активне кероване комунікативне середовище, в якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю необмежену творчу діяльність, учитель може раціональніше використовувати навчальний час, індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють здобувача освіти.

 Протягом 2018/2019 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та використання мультимедійних технологій в закладі освіти:

 • до кабінетів початкових класів за рахунок освітньої субвенції надійшли 2 ноутбуки для здобувачів освіти 1-х класів, придбано за батьківські кошти комп’ютер в кабінет англійської мови та кабінет заступника директора з навчально - виховної роботи;

 • введено в освітній процес курс за вибором “Я у медіапросторі» для учнів 2-4 класів, спецкурси “Основи медіаграмотності “для учнів 8 класу та “Медіакультура” для учнів 10 класу;

 • під час дистанційного навчання вчителі працювали у різних освітніх сайтах та платформах, викладання предметів здійснювали у додатку ZOOM;

 • введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;

 • проводиться робота з підтримання матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення кабінетів інформатики у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів.

 

Шкільна бібліотека

У  2019-2020 навчальному році робота бібліотеки КЗО «НВК №42» ДМР  була побудована згідно  Закону України «Про бібліотечну справу» від 27.01.1995 №32/95 ВР(зі змінами № 955-VIII від 28.01.2016, ВВР), постанов Кабінету Міністрів України, відповідних документів Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Робота бібліотеки НВК №42 в навчальному році була спрямована на:

 • вирішення завдань по  інформаційному забезпеченню освітнього процесу;
 • здійснення інформаційно-бібліографічного супроводу Державних стандартів освіти;
 • скерування на сучасність діяльності модерної бібліотеки;
 • допомогу дитині знайти відповіді на її запитання-дати можливість відчувати себе успішним,розвивати творчість;
 • визнання того,що кожна дитина унікальна та обдарована, на розвиток вільної особистості, утвердження людської гідності, любові до України, відповідального громадянина.

Бібліотекарка Віноградова О.І. :

 • здійснювала системну, цілеспрямовану допомогу школярам в успішному засвоєнню навчальних програм, розвитку їх творчого мислення, пізнавальних інтересів і здібностей з використанням бібліотечного ресурсу;
 • надавала інформаційну підтримку педагогічним працівникам у підвищенні методичної культури та педагогічної майстерності, допомогу в діяльності вчителів й учнів в освітніх проектах;
 • допомагала  отримати учням навички незалежного користувача бібліотеки,  користуватися книгою й іншими носіями інформації, пошуку, відбору й  особливо критичній оцінці інформації;
 • удосконалювала традиційні  й освоєнні  нові  бібліотечні технології;
 • забезпечувала  можливості найбільш повного й швидкого доступу до документів.

      Протягом 2019-2020 навчального року використовувала інноваційні технології в роботі шкільної бібліотеки.

Проводились:

 • дні дитячої творчості «Читаємо, малюємо, граємо» з використанням комп’ютерних малюнків;
 • загадки-відгадки за допомогою QR-коду;
 • флешмоб «Я і книжка» з фотографіями учнів;
 • читацький марафон з відеофіксацією  «Читаємо без зупинки»;
 • благодійна акція «Книжка в дарунок бібліотеці-зроблена своїми руками».

                  Бібліотека школи стала  інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів,  одним із важливих напрямків роботи якого є формування інформаційної культури читачів з використанням різних джерел інформації. В бібліотеці створенний осередок читання - книги, плакати, олівці, папір, комп’ютер для прослухування та перегляда цікавої інформації.

               Шкільна бібліотека має абонемент, невеликий читацький зал  (на 8 місць). Приміщення бібліотеки відремонтовано та естетично оформлено. Для шкільних підручників  бібліотека має ізольоване приміщення.

         З 1 по 30 жовтня 2019 року проводився щорічний Всеукраїнський місячник «Шкільна бібліотека» під гаслом «Бібліотека Нової української школи-простір для освітніх можливостей кожного учня».

 

 

 

 

 

 

 

Заходи щодо зміцнення та  модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти.

Залучення  додаткових  джерел  фінансування  закладу освіти та їх раціональне використання

Фінансово-господарська  діяльність  закладу  проводилась відповідно до Бюджетного кодексу  України,  Законів України "Про  освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

Фінансування закладу здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Одним із джерел  фінансування  закладу є бюджетні кошти. Дані про використання бюджетних коштів у 2019-2020 навчальному році за рахунок загального фонду (предмети закупівлі та види робіт) містяться у таблиці:

 

Місяць

Використано бюджетних коштів за рахунок загального фонду

сума              (грн)

Кількість  (од. виміру)

Предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей)

Вересень

2019

 

 

27 770,52

2

Ноутбук для 1-х класів

27110,4

50

Дидактичний матеріал

2269,96

7

Обладнання для ресурсної кімнати

1188

3

Протипожежне обладнання

Жовтень 2019

40254,00

20

Меблі для ресурсної кімнати

Листопад

2019

 

13800,00

1

Ноутбук для ресурсної кімнати

35833,00

1

Інтерактивний проектор

1332,00

1

Англо - українська валіза

Грудень

2019

 

 

58560,12

47

Комплект меблів для НУШ

3076,80

6

Дезінфікуючий засіб

5188,32

912

Господарчі товари

19320,00

5

Проведення WI-FI

Квітень

2020

 

 

758,10

19 уп.

Крейда квадратна

559,90

30

Лампи LED загального призначення

 

 

Обслуговування комп'ютерної техніки підпр. "Безпечна та інноваційна освіта"

 

 

Обслуговування системи питної води

Травень

2020

 

 

 

 

 

 

 

29,00

10

Папка - швидкозшивач паперова

 

70

Бланк особових справ

4561,20

7б. по 12 кг

Емаль алкідна  ПФ - 115П біла глянцева ТМ "Farbex"

1140,00

2

М'яч футбольний

5600,00

7

М'яч баскетбольний

6900,00

10

М'яч волейбольний

2600,00

1 компл.

Сітка футбольна

950,00

1

Сітка волейбольна

225,00

5

М'ячі для метання

 

 

Обслуговування комп'ютерної техніки підпр. "Безпечна та інноваційна освіта"

Червень

2020

 

2047,1

5

Мат спортивний Lanor 2*1*0,04м

4372,5

75

Папір офісний (формат А4, пачка/500 аркушів)

248,05

11

Cегрегатор (папка-реєстратор) А4/7см

549,98

2

Засіб дезінфікуючий "Люмакс - Хлор  1000", ТОВ "БИО - ТЕХНОЛОГІЇ", Україна, полімерний флакон

1034,00

2

Засіб дезінфікуючий "Даноксин", ТОВ "ДАНА МЕДІКАЛ", Україна, полімерний флакон

 

 

 

Обслуговування комп'ютерної техніки підпр. "Безпечна та інноваційна освіта"

 

 

Адміністрація школи у партнерстві з батьками спрямовувала зусилля на створення належних умов навчання та виховання дітей шляхом формування безпечного середовища. Матеріально-технічна база закладу освіти постійно зміцнювалась за рахунок благодійних батьківських внесків.

Остача з літа 2019 року становила 176,29 грн.  За період з вересня 2019 року по  травень 2020 року надійшло благодійних батьківських внесків на суму 110498,51 грн. Використано 107831,40 грн. Залишок коштів на 01.06.2020 становить 2843,00  грн.

Місяць

Остача коштів

Надійшло батьківських благодійних внесків

Використано батьківських благодійних внесків

Залишок коштів

Вересень

176,29

17100,00

16697,02

579,27

Жовтень

 

22118,00

22547,4

149,87

Листопад

 

7477,00

5176,00

2450,47

Грудень

 

5175,00

7064,61

560,86

Січень

 

14436,00

9260,53

5736,33

Лютий

 

28227,00

33939,58

23,75

Березень

 

9412,00

5725,26

3710,49

Травень

 

6553,51

7421,00

2843,00

всього

176,29

110498,51

107831,40

 

 

Призначення витрачених коштів

 1.Забезпечення належного рівня навчальної, методичної  та виховної роботи в школі, а саме:

 - придбання канцелярських товарів;

 - виготовлення стендів;

 - забезпечення роботи та обслуговування МФУ;

 - інтернетпослуги.

 2.Забезпечення та дотримання санітарно-епідеміологічних норм, необхідних для належного рівня утримання школи:

  - миючі засоби, дезрозчини, придбання господарчих товарів;

 - сантехнічні матеріали та комплектуючі

 3.Ремонтні роботи по школі, поточний ремонт в  навчальних кабінетах.

 4.Придбання, виготовлення  меблів.

 

№ з/п

Найменування робіт товарів

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

травень

всього

1

Будівельна. група  (матеріали для поточних ремонтних та ел.технічних робіт)

 

9 085,58

613,60

 

 

 

 

 

9 699,18

2

Миючі засоби та допоміжний інвентар для догляду та прибирання  школи та території, Господарчий інвентар

1 073,75

 

959,84

 

 

1 212,90

100,00

120,00

 3 466,49

3

Наочність для кабінету хімії

 

 

 

 

221,00

 

 

 

221,00

4

Заправка та ремонт МФУ

 

 980,00

960,00

320,00

 

709,00

 

 

2 969,00

5

Придбання табличок на двері

 

 

 

231,85

 

 

 

 

231,85

6

Проїзд в міському транспорті. Придбання (бензин) доставка матеріалів. Транспортні витрати . Обслуговування та витратні матеріали для газонокосарки,

736,99

354,12

420,00

156,00

498,00

200,00

  346,00

194,00

  2 905,11

7

Оплата будівельних робіт на ІІ поверсі

 

7 370,00

600,00

 

 

 

 

 

7 970,00

8

Оплата електроробіт

 

 

 

 

 

3 000,00

 

 

 3 000,00

9

Придбання електронних журналів

 

1 570,00

 

 

 

 

 

 

 1 570,00

10

Канцелярські товари, перепліт, друк, копіювальні послуги

 

     633,70

 

159,00

111,00

364,16

310,00

30,00

 1 607,86

11

Господарчі товари

666,35

 

 

1 096,25

4 480,88

2 401,62

2 922,26

3883,00

 15 450,36

12

Матеріали для проведення електричних робіт

 

 

 

 

 

9 774,90

 

 

 9 774,90

13

Виготовлення полиць для взуття

 

 

 

 

 

15 000,00

 

 

 15 000,00

14

Меблі шкільні(парти, стільці, шафи)

14 100,00

 

 

 

 

 

 

 

14 100,00

15

Відзначення переможців збору макулатури

120,00

 

 

 

 

 

 

 

120,00

16

Придбання автономних пожежних датчиків

 

 

 

 

615,86

 

 

 

615,86

17

Придбання планів евакуації

 

 

 

 

1 796,79

 

 

 

 1 796,79

18

Метод. література, посібники, періодичні видання

 

 

345,96

 

 

 

 

 

345,96

19

Приладдя для мережі Інтернет

 

 

 

 

 

 

630,00

 

630,00

20

Придбання МФУ НР, кабель

 

 

 

119,00

260,00

 

140,00

640

 1 159,00

21

Оплата послуг за сертифікацію

 

 

 

347,51

 

 

 

 

347,51

22

Курси з пожежної безпеки

 

 

 

460,00

 

 

 

 

460,00

23

Придбання монітора

 

 

 

 2 898,00

 

 

 

 

 2 898,00

24

Системний блок ( оплата частинами)

 

2 554,00

 1 277,00

 1 277,00

 1 277,00

1 277,00

1 277,00

2554,00

11 493,00

 

ВСЬОГО

16 697,09

22 547,40

5 176,40

7 064,61

9 260,53

33 939,58

5 725,26

7 421,00

107 831,87

Протягом навчального року виконано перенесено та здійснено ремонт бібліотеки, улаштовано та відремонтовано ресурсну кімнату. Протягом літа 2020 року заплановано провести  заходи по підготовці закладу освіти до нового навчального року:  провести поточний  ремонт частини коридору  ІІ, ІІІ поверхів, роздягальні для дітей, косметичний ремонт кабінетів за необхідністю.

На охорону школи за період з вересня 2019 року по травень 2020 року надійшло благодійних батьківських внесків на суму 81878 грн. Витрачено 60200 грн. Залишок коштів на 01.06.2020 року становить 21678 грн.

 

Надійшло коштів

Витрачено коштів

Остача

Вересень

9960

8000

1960

Жовтень

5448

7200

 

Листопад

9215

6300

2915

Грудень

10900

6900

4000

Січень

8983

6600

2383

Лютий

8510

6000

2510

Березень

2597

6600

 

Квітень

2855

6600

 

Травень

23410

6000

21679

Всього

81878

60200

21678

 

 

 

Аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу освіти,

реагування директора на зауваження та пропозиції,

викладені Батьківською Радою, батьками, представниками органів громадського самоврядування.

 

 На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до листа департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.10.2014 № 4957/0/211-14 «До листа УКЦ від 10.10.2014  № 1767-14» постійно проводилась робота зі зверненнями громадян.

 За І півріччя 2020 року  до адміністрації  закладу  освіти надійшло 237 звернень.

 Основні питання, що порушувались у зверненнях громадян:

 влаштування дітей у заклад -39;

 соціальний захист педагогічних працівників (вирішення житлових питань, пільги вчителям, виконання ст.57 Закону України «Про освіту» та інше) – 0;

 праця і зарплата (питання призначення, звільнення, надання матеріальної допомоги, працевлаштування та інше) – 93;

 поповнення документів про освіту – 0;

 надання архівних довідок, роз’яснень - 0;

 інші - 105.

 За результатами розгляду всі 237 звернень вирішено позитивно.

 У журналі реєстрації обліку особистого прийому громадян та пропозицій, заяв і скарг громадян зафіксовані всі звернення та заяви.

 Питання роботи зі зверненнями громадян й надалі залишається на постійному контролі у адміністрації закладу освіти.

 

Участь в інтелектуальних конкурсах

Учні школи брали активну участь в конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Гринвіч», «Соняшник», «Геліантус», «Весняний колосок», що стали традиційними. Відповідальними за організацію цих конкурсів в школі були вчителі початкової школи Жерелова Н. Ю., Коврижко Н.П., Сербіченко У.Л., Довгополова Т.М.   Учителі старшої школи Жакун А.С.,  Васецька О.М., Арсенян А.Л., Пасічняк О.В., Циба А.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Переможці конкурсу імені П. Яцика
 2019-2020 навчальний рік

 

Відбірковий

Міський

1. Фоммавонг Іванна,   9 клас ,II місце, учитель Жакун А.С.

2. Агеєва Анастасія, 3-А клас,  III місце, учитель Коврижко Н.П.

3. Горденко Софія, III місце, учитель Абрамович С.В.

4. Яким`юк Анна, III місце, учитель Чернякова О.О.

1. Агеєва Анастасія, 3-А клас, III місце, учитель  Коврижко Н.П.,

2. Горденко Софія, III місце, учитель  Абрамович С.В.,

3. Яким`юк Анна, III місце, учитель  Чернякова О.О.

 

Аналіз виховної роботи

Згідно річного плану роботи  КЗО «НВК № 42» ДМР  педагогічний колектив школи працює над виховними проблемами, які спрямовані на реалізацію Концепції національно – патріотичного виховання здобувачів освіти і учнівської молоді, формування національної свідомості та з урахуванням методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019 – 2020 навчальному році.  Виховна робота педагогічного колективу Комунального закладу освіти «Навчально - виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської  ради спрямована на формування активної громадянської позиції свідомої та патріотично налаштованої молоді.

У закладі - 19 класів, працює 9 класоводів і 10 класних керівників.

У вересні було складено соціальні паспорти класів та надані рекомендації класним керівникам щодо організації виховної роботи.

            На базі закладу у 2019 – 2020 н.р.  функціонували  гуртки військово – патріотичного спрямування «Юні скаути», «Джура», що є важливою складовою національно – патріотичного  виховання. 29 вересня члени Скаутського гурту «Амурські тигри» взяли участь у заході під назвою Срібне коло. 10 листопада члени Скаутського гурту «Амурські тигри» прийняли участь у виході до лісосмуги на житловому масиві Ломівський (колишній Фрунзенський), під час якого мали можливість засвоїти або здати вміння з розділу «Життя на природі» Скаутського мінімуму. 08.12 "Амурські тигри", члени Скаутського гурту КЗО "НВК 42" ДМР взяли участь у Загальних зборах Скаутського об’єднання «Скаути Дніпра». Загальні збори – орган самоврядування, який приймає важливі рішення щодо життєдіяльності Скаутського об’єднання та всіх його формувань зокрема. 17.12 скаути гурту «Амурські тигри» взяли участь у церемонії передачі Світла Миру з Віфлеєму, яка відбулася в Храмі на честь Іоанна Богослова Михайлівського Золотоверхого монастиря (м. Київ). Понад 130 хлопців та дівчат з усієї України зібрались для участі у міжнародній акції, котра полягає у поширені символічного вогню. 19 грудня в актовій залі закладу відбулась церемонія передачі Світла миру з Віфлеєму здобувачам освіти та педагогам навчального закладу. Захід відбувся за ініціативи членів скаутського гурта «Амурські тигри», котрі цього року доставили Світло миру з Києва до Дніпра.

            Якісне планування виховної роботи класними керівниками є одним з головних факторів успішного виховного процесу. Педагогічний колектив школи володіє методикою планування. Усі класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховання.

Виховна робота Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад освіти(дитячий садок)»Дніпровської міської ради здійснюється за основними напрямками згідно з Концепцією національно – патріотичного  виховання та виконання плану роботи шкільного штабу національно - патріотичного виховання. У цьому навчальному році було виділено наступні пріоритетні  напрямки: національно – патріотичне виховання;  художньо-естетичне виховання;  еколого - натуралістичне виховання;  фізичне виховання ;     родинно-сімейне виховання;     превентивне виховання;   професійна освіта.

          Важливе значення у вихованні підростаючого покоління відіграє національно – патріотичне виховання. Цей напрямок виховної роботи реалізувався протягом року через участь у місячниках "Я - патріот своєї Батьківщини, член своєї родини"(жовтень 2019 р., травень 2020 р.), "Я - громадянин України"(листопад 2019 р.), "Я – громадянин правової держави" ( грудень 2019 р.), місячник   превентивного  виховання  «Людина  у цьому світі лиш  добро повинна  творити» (січень 2020 р.), місячник  художньо - естетичного   виховання «Що  внутрішня, що  зовнішня краса  тобі  одній дарована, людино!» ( лютий 2020 р.), місячник морально - етичного, духовного та естетичного виховання "Я - учень,  я - людина, я - творча особистість" ( березень 2020 р.), місячник екологічного виховання «Ти на Землі – Людина! Захоплюйся, дивуйся, усміхнись і бачити красу навколо вчись!» (квітень 2020 р.), які проходили до визначних знаменних дат. У школі оформлено куточок державної символіки України. Усі урочистості традиційно починаються з Державного гімну та підняття Державного прапору, відповідно до вимог Інструктивного листа Міністерства освіти і науки України. 08 листопада до Дня української писемності та мови на міському урочистому заході "Нас слово рідне озорило..." зібралися здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти міста, батьки та вчителі. Свято відбулося у Дніпровській центральній міській бібліотеці. У заході взяв участь поет, кандидат філологічних наук, доцент, член спілки письменників та журналістів України Дуб К.С. Здобувачі освіти нашої школи презентували збірку власних творів "Перлини мрій". Юні автори читали власні поезії та уривки із прозових творів, які супроводжувалися медіа творчістю шкільної студії "Креатив". Протягом вересня у школі проведено місячник бібліотеки, де учасниками заходів, зустрічей, вікторин, розгадування кросвордів та відвідування шкільної бібліотеки були не лише діти, а й батьківська громадськість.  До Дня захисника України проведені «Старти надій» – спортивні  змагання (5 кл.), "Козацькому роду нема переводу»" - спорт. змагання ( 4 кл.), військово-спортивні змагання «Козацький герц»( 10 – 11 кл.).  08.11.19 здобувачі освіти 9 -10 класу  вперше взяли участь у районному етапі інтелектуального конкурсу «Формула успіху». Команда виборола призове ІІ місце. 

             У школі існує система заходів художньо-естетичного напрямку. Метою заходів є організація змістовного дозвілля школярів та розвиток їх творчих здібностей, що є запорукою того, що дитина має змогу проявити свої здібності у будь-якій сфері. Протягом  2019/2020  навчального  року проводилися такі заходи: у  вересні оформлена фотовиставка «Родиною на День Знань»,  жовтні – виставка дитячих малюнків «Щасливе дитинство», у листопаді – «Твій світ – толерантний світ», у грудні – «Мої права – права людини». До Дня Святого Миколая учні разом з батьками та класними керівниками виготовили та презентували символічні «чобітки» для подарунків, листівки – привітання від Святого Миколая, була оформлена виставка «Різдвяних пряників». Діти 7  - а класу  разом з батьками відвідали 19.12.19 поранених бійців у міському шпиталі. Від всієї школи  привітали їх  із зимовими святами та подарували пряники, «різдвяні кошики» та стилізовані ялинки. 

            Треба зазначити, у цьому навчальному році робота учнівського самоврядування «Сузір’я»  під керівництвом педагога – організатора Бабой О.М. організована на більш високому рівні. У вересні 2019 року були проведені вибори президента школи. Кандидати на цю посаду взяли участь у передвиборчих перегонах. Перемогу здобула здобувачка освіти 10 класу Павленко Ярослава. Раз на тиждень проходять засідання Ради лідерів, де обговорюються питання участі закладу у районних та міських заходах, акціях, плануються шкільні. 02.10 члени учнівського самоврядування залучили всіх бажаючих до ІІ Всеукраїнського уроку доброти у формі просвітницько-виховного заходу «Щаслива лапа», присвяченого Всесвітньому дню захисту тварин. На шкільному подвір’ї зібралися  діти, батьки та їхні домашні улюбленці. Таке спілкування з братами нашими меншими дає можливість стати гуманніше та добріше. Всі отримали масу позитивних емоцій і задоволення від такої години спілкування. У листопаді у рамках акції «16 днів без насильств на першому поверсі відкрилося «Вікно підтримки» під гаслом «Я ніколи не підніму руку», до якої залучилися. діти, батьки та вчителі закладу. 14.11 президент та її заступниця шкільного самоврядування «Сузір’я» були присутні на засіданні Молодіжної ради Дніпра. Багато цікавих ідеї, знайомств, досвіду та можливостей можна отримати і реалізувати. Діти не залишилися байдужими. У шкільній Раді лідерів пройшло ґрунтовне обговорення пропозицій. 11.12.19  наш заклад прийняв активну  участь у щорічній благодійній акції-привітанні вихованців Центру ресоціалізації дітей з особливими потребами «Оберіг» до Дня Святого Миколая. 19.12.19 здобувачі освіти 8-9 класів посіли ІІ місце у міському конкурсі «Mem4ik» - конкурсі шкільних «приколясиків» серед закладів загальної середньої освіти міста Дніпра, організатором якого є Молодіжна рада Дніпра.

19 грудня 2019 року за підсумками міського конкурсу «Казкова зима у моєму місті» були нагороджені дипломами здобувачі освіти 3 – б   класу Абелян Карина та Воротник Костянтин. У грудні провели шкільний етап Всеукраїнської новорічно – різдвяної виставки новорічної флористики «Новорічна композиція»( керівник Пасічняк О.В.). Кращі  роботи  за вказаними номінаціями були надані на розгляд журі у міський методичний центр. За підсумками міського етапу Всеукраїнської новорічно –різдвяної виставки «Новорічна композиція – 2020» переможцями визнані: абсолютними переможцями у номінації “Новорічний букет”та номінації “ Новорічний подарунок” Крючкова Аріна - 1 - а кл. ( роботи “Пори року”,”Новорічний подарунок зі смаком літа”), у номінації “Новорічна композиція” Костріков Ілля та Близнюк Анастасія - 9 клас ( робота “Новорічні пригоди”), переможцями у номінації “Стилізована ялинка”І місце Кірокосян Ілля -  3 - а кл., ІІ місце Юденкова Марія - 4 - а кл., у  номінації “Сюжетна композиція” ІІ місце Майстренко Адріана - 6 - б кл., у номінації “ Новорічний букет” І місце Громишева Софія - 4 - б кл..   Учні 4 – а класу під керівництвом Абрамович С.В. прийняли  участь у міському інтелектуальному конкурсі “Півгодинки на цікавинки”, де  вибороли Гран – прі серед команд ЗНЗ району. Взяли участь у міському етапі.

У міському етапі Всеукраїнської акції «Годівничка» робота школи стала абсолютним переможцем.

          У міському етапі літературно – мистецького свята «Собори наших душ» у номінації  «Декоративно – ужиткове мистецтво» переможці - Майстренко Адріана - 6 б,  Світлична Олена - 7 а, Дмитрієва Христина - 5б, ,  Зінченко Вікторія - 8 клас (керівник - Литвиненко О.М), у номінації “ Проза, публіцистика” перемогу здобула Курнікова Анна - 7а,  у номінації “Поезія” Біла Дар'я - 7 б (керівник Шапошник С.П.). У міському фестивалі “Культурні надбання країн Далекого Сходу” у номінації “Трудове навчання” Зінченко Вікторія посіла І місце (керівник Литвиненко О.М.). У міському екологічному конкурсі «Годівничка»  навчальний заклад став абсолютним переможцем.

Одним з різновидів художньо-естетичного виховання є організація відвідування учнями школи культурних закладів  та пам’ятних місць міста. Протягом  семестру 2019/2020 навчального року  було відвідано:

№ з/п

Назва закладу

Кількість учнів

1.     

Театр опери та балету

118

2.     

Кінотеатр «Правда - кіно»

93

3.     

Театр ім. Горького

13

4.     

Екскурсія до м. Одеси

18

5.     

Екскурсія до м. Полтави

18

6.     

Екскурсія до м. Харкова

45

7.     

Екскурсія до м. Львів

15

8.     

Екскурсія до резиденції Святого Миколая

16

9.     

Районна дитяча бібліотека

5

10.                       

Дніпровський міський центр зайнятості

10

11.                       

Музей АТО

10

12.                       

Молодіжний театр

15

13.                       

Цирк

5

14.                       

Кінотеатр у ТРЦ «Караван»

144

15.                       

Зміїна ферма у ТРЦ «Караван»

22

16.                       

Відкриття на ж/м «Сонячний» районної ялинки «Ялинка – 2020»

65

17.                       

Телестудія «Контрабас»

19

18.                       

Екскурсія до Дніпровської міської ради 

10

19.                       

ДК «Металург»

11

20.                       

Фабрика АВК

44

 

В рамках експериментальної діяльності у закладі працює кіностудія «Креатив» під керівництвом медіа педагога Лагутенко О.І., яка об’єднує  учнів різних вікових категорій.

Здобувачі освіти закладу із задоволенням створюють власну медіа продукцію: соціальні ролики, буктрейлери, тематичні відеофільми, мультфільми, презентації. Медіа педагог розвиває медіа творчість, креативність своїх вихованців, залучаючи їх до різноманітних медіа конкурсів, навчальних проектів, медіа фестивалів.

            Превентивне виховання посідає значне місце у вихованні учнівської молоді. Реалізація мети цього напряму роботи проходить через участь у місячниках превентивного виховання, проведення профілактичних бесід з учнями девіантної поведінки із залученням спеціалістів соціально-психологічної служби.

 Станом на 01 червня  на внутрішньо шкільному обліку неповнолітніх  за протиправні дії немає.

         Школа бере участь у міському інформаційно – просвітницькому проекті «Школа та поліція». На початку 2019 - 2020 навчального року був складений спільний план роботи, згідно якого в школі були проведені відеолекторії  «10 головних правил безпеки» для учнів 3 - 4 класів, «Протидія булінгу» в дитячому колективі для учнів 5 – 6 класів, «Створення родини без насильства» для учнів 9 – 11 класів. 19.09.2019 перед батьками виступили представники поліції, які відповіли на питання про відповідальність батьків за неправомірні дії їх неповнолітніх дітей. 19.11.2019  зі здобувачами освіти 5, 6 і 9 класів у рамках проекту «Школа та поліція» ст. інспектором ст. лейтенантом поліції УПП в Дніпропетровській області І.О. Переясловець проведено просвітницько-профілактичну бесіду  за темами «Права дитини», «Протидія булінгу», «Відповідальність підлітків за порушення закону». Діти отримали відповіді на всі питання, розібрали багато різних ситуацій.

    Робота з попередження злочинності і правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності тісно пов’язана з питаннями правоосвітницької роботи, а також недопущення тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів на території навчальних закладів була проведена наступна робота. Протягом року проводились конкурси агітаційних листівок і постерів, антирекламних буклетів, малюнків «Ми проти СНІДу», «Твоє життя – твій вибір», диспути «Здорова дитина у батьків алкоголіків», «Вплив алкоголю та наркотиків на репродуктивне здоров’я”.

Проведені батьківські збори, де розглядалися такі питання:

 • «Юридична відповідальність батьків за протиправну діяльність дітей та адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов’язків» (19.09.2019 р.);-
 • «Попередження жорстокого поводження з дітьми в родині та насилля у сім’ї. Профілактика дитячої бездоглядності.» (06.12.2019 р.);
 • «Співчуття, співпереживання і допомога дитині – гарантія миру і благополуччя в сім’ї», де розглянуто питання «Протидія булінгу» (20.02.2020 р.).

 Фізкультурно-масова робота посідає у школі особливе місце. Учитель фізичної культури Школьний А.О. спрямовує роботу на активне залучення учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Команда школи є активним учасником  змагань з футболу, волейболу, міських пробігах «Миля миру», «Біг заради життя», фітнес-марафонах тощо. Багато спортивних змагань: першість школи з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, було проведено під час  канікул.

Реалізуючи основні напрями розвитку освіти, передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією нової української школи, змінами до освітніх програм та загальними завданнями інтеграції до європейського освітнього простору, вважати пріоритетними:

 • підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;
 •  створення середовища для особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя, мовної та кадрової політики у галузі освіти;
 • забезпечення умов для отримання якісної освіти для дітей з обмеженими фізичними можливостями;
 •  спрямування зусиль на створення належних умов навчання та виховання дітей шляхом формування безпечного середовища та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти.

Головними завданнями розвитку закладу на 2020-2021 навчальний рік визначити:

- забезпечення на рівні  закладу системи заходів щодо реалізації нового змісту початкової освіти, створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;

- створення сприятливих умов для збереження  та зміцнення фізичного, психологічного і духовного здоров’я  дітей, забезпечуючи їх  повноцінний гармонійний розвиток;

- забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів, у роботі вчителів початкової школи та школи ІІ ступеня;

- створення моделі сучасної початкової та середньої  школи шляхом подальшого залучення навчального закладу до проекту «Інтелект України»;

- формування умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку здобувачів освіти відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей;

- організація практичної переорієнтації освітнього процесу, яка забезпечить успішну соціально-психологічну адаптацію здобувачів освіти у суспільстві, готовність до подальшої неперервної освіти впродовж життя, трудової діяльності, конкурентоздатність на ринку  праці;

- надання освітніх послуг шляхом застосування дистанційного навчання учнів за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти;

- здійснення комплексу заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;

- об’єднання зусиль всіх учасників освітнього процесу для створення здорового шкільного середовища шляхом приведення всіх елементів освітнього процесу у відповідність зі станом здоров’я та психофізіологічними можливостями дітей та здобувачів освіти;

- налагодження партнерських стосунків між всіма учасниками освітнього процесу, що дозволить забезпечити дієву систему взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження фізичного, психічного, духовного здоров’я, підготовки до успішної організації життєвих планів;

- забезпечення інтеграції дітей з особливими потребами у загальноосвітній простір шляхом впровадження інклюзивного навчання, вдосконалення нормативної бази, вирішення концептуальних теоретичних та організаційних питань, опанування педагогічними працівниками нових методик та програм;

- забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей в закладі освіти;

- запровадження оновленого змісту освіти шляхом використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності усіх учасників освітнього процесу;

- формування розвитку у вчителів закладу медіакультури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем шляхом використання медіаосвітніх Інтернет-технологій в освітній та науково-дослідницькій діяльності;

- створення умов для забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим;

- забезпечення умов для подальшого удосконалення системи електронного документообігу у межах єдиного інформаційно-освітнього простору міста, якісного інформаційного наповнення шкільного сайту, доступу до мережі Інтернет усіх учасників освітнього  процесу та здійснити заходи щодо інформаційної безпеки;

- забезпечення наступності у розвитку професіоналізму педагогів шляхом організації систематичної науково-методичної роботи з вчителями різних категорій у міжкурсовий період;

- удосконалення системи роботи з педагогічними кадрами, забезпечуючи безпосереднє зростання рівня педагогічної майстерності освітян через координацію зусиль методичних структур різного рівня;

- забезпечення соціального захисту педагогічних працівників з метою утвердження високого статусу та престижу професії вчителя;

- призначення на посади педагогічних та технічних працівників навчальних закладів відповідно до фахової освіти;

- налагодження відкритого продуктивного діалогу із громадськими організаціями шляхом апробації та впровадження освітніх проектів та програм;

- організація вивчення попиту ринку праці, проведення профорієнтаційних заходів щодо орієнтації здобувачів освіти  на вибір майбутньої професії;

- забезпечення підготовки матеріально-технічної бази закладу до роботи в осінньо-зимовий період, проведення обстеження технічного стану будівель і споруд.