Амур-Нижньодніпровський район. Середня загальноосвітня школа №42

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Звіт керівника за 2021-2022 навчальний рік

ЗВІТ КЕРІВНИКА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 42

«ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Гожої Людмили Валентинівни

за 2021-2022 навчальний рік

Закінчився черговий навчальний рік. Підведемо  деякі підсумки роботи колективу НВК протягом 2021/2022 н.р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.           

Основна діяльність НВК спрямована на створення умов для Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Педагогічним колективом школи забезпечується реалізація державних стандартів, здійснюється теоретична і практична підготовка з предметів навчального робочого плану з метою максимального розвитку інтелекту, формування розвиненої духовності, фізичної досконалості, естетичної, правової, моральної та екологічної культури.

Комунальний заклад освіти «Навчально – виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради  здійснює свою діяльність відповідно до Статуту. Освітній процес відбувається в одну зміну.

Головною метою закладу у 2021/2022 навчальному році було  створення сучасного освітнього середовища для розкриття та розвитку здібностей, талантів та можливостей дітей на основі партнерства всіх учасників освітнього процесу, вироблення моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал в Україні

Управління закладом

У 2021/2022 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, тижневим планами.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, Батьківська Рада, профспілковий комітет.

Стан і розвиток шкільної мережі

На початку 2021/2022  навчального року функціонувало 19 класів, в яких навчалися 603 здобувачів освіти 2-11класів Набір до 1-х класів не здійснювався згідно міського плану перепрофілювання закладів освіти м. Дніпро та поступового виведення учнів початкової школи.

Протягом  2021/2022 навчального року до закладу  прибуло – 12 здобувачів освіти, вибуло – 9 здобувачів освіти, на кінець навчального року – 606 здобувачів освіти. Основними заходами із збереження контингенту здобувачів освіти у 2021/2022 навчальному році були:

 • спільна робота педагогічного колективу з батьками;
 • контроль відвідування здобувачами освіти навчальних занять;
 • організація навчання за індивідуальною формою;
 • організація роботи по підготовці здобувачів освіти  до навчання в школі.

Підсумки роботи ГПД

У минулому   році працювало 3 групи продовженого дня, які відвідувало 90 учнів 2-4-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу груп  продовженого дня  можна  визнати задовільною.

Результативність навчання у 2021/2022 н.р.

У минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х;

- отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту – 58 учні 9 класу; 4  здобувача освіти отримали свідоцтво з відзнакою

- випущено зі школи- 28  здобувачі освіти 11 класу.

- показали результати високого рівня 23 здобувача освіти, яких нагороджено похвальними листами:

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами учнів школи за 6 навчальних років:

Рік

Похвальні листи

Похвальні грамоти

2015/2016

40

7

2016/2017

56

0

2017/2018

57

0

2018/2019

61

0

2019/2020

68

12

2020/2021

41

10

2021/2022

23

3

 

 

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників школи за 7 навчальних років:

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2015/2016

0

0

2016/2017

0

0

2017/2018

0

0

2018/2019

0

1

2019/2020

1

1

2020/2021

0

0

2021/2022

2

0

 

Якість навчальних досягнень учнів

Протягом  2021/2022 навчального року педагогічний колектив НВК працював над підвищенням якості освіти та вирішенням дидактичної проблеми запобігання неуспішності дітей. Аналізуючи результати навчальних досягнень слід відмітити, що адміністрацією НВК особлива увага зверталася на об’єктивність оцінювання знань, умінь учнів, якісний показник успішності учнів 4,5,9 класів. Результативність навчальних досягнень показала, що знання учнів залишаються на належному рівні. Якісний показник на кінець 2021-2022 н.р. становить  48% .

 Вивчаючи стан роботи педколективу щодо попередження неуспішності дітей на основі педагогічної діагностики, адміністрацією НВК були відвідані ряд уроків та виховних заходів, проведені співбесіди з учителями та класними керівниками.

При цьому було встановлено, що практично всі педагоги вживають певних заходів щодо запобігання неуспішності. Зокрема:

– звертається увага на формування позитивної мотивації до навчання, обов’язкове оцінювання роботи учня;

– використовується різнорівневий дидактичний;

– формуються навички самостійної роботи з підручником, науковою літературою;

– систематично проводиться закріплення вивченого матеріалу на уроці;

– здійснюється чіткий контроль за виконанням домашнього завдання;

– використовуються ігрові моменти;

– застосовуються інноваційні технології.

Класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, потенціальні можливості яких не відповідають рівню навчальних досягнень, налагоджена тісна співпраця з даного питання з їх батьками (проводилися батьківські збори, індивідуальні співбесіди з батьками, діти яких знизили успішність з певного предмета і т.д.).

Аналіз результатів навчальних досягнень за І семестр та ІІ семестр 2021-2022 н.р. у порівнянні з попереднім навчальним роком, свідчить, що відбулися  позитивні зрушення в плані підвищення успішності:  підвищився відсоток учнів, які навчаються на достатньому рівні.

Навчальні досягнення здобувачів освіти з групових та індивідуальних занять фіксуються в окремих (спеціальних) журналах і не оцінювались в обов'язковому порядку.

На підставі результатів опанування здобувачами освіти матеріалу тем впродовж їх вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних, контрольних письмових робіт та навчальної активності школярів учителями-предметниками виставлені тематичні оцінки. Оцінки за ІІ семестр виставлено на основі семестрового оцінювання з урахуванням коригування з окремих предметів..

Результати успішності учнів НВК за підсумками  2021-2022 н.р. надано в таблиці:

 

к-ть учнів

З них встигають

 

 

1-3

1-3, %

4-12

4-12 , %

7-12

7-12, %

 10-12

10-12,%

сума

якість

34

1

3

4

12

25

74

4

12

34

85

35

1

3

17

49

14

40

3

9

35

49

34

0

0

15

44

15

44

4

12

34

56

34

2

6

13

38

14

41

5

15

34

56

30

 

0

13

43

14

47

3

10

30

57

33

8

24

20

61

5

15

 

0

33

15

30

4

13

11

37

11

37

4

13

30

50

35

11

31

17

49

6

17

1

3

35

20

29

4

14

12

41

11

38

2

7

29

45

30

1

3

18

60

9

30

2

7

30

37

10

31

3

10

7

23

16

52

5

16

31

68

11

29

3

10

14

48

10

34

2

7

29

41

 

384

38

10

161

42

150

39

35

9

384

48

Якість знань учнів 5-11-х класів закладу освіти склала на кінець року 48%, що на 2% менша, ніж у минулому навчальному році.

Здійснено моніторинг якості навчальних досягнень здобувачів освіти старшої школи  в 2021/2022 н.р.

23   здобувача освіти НВК закінчив навчальний рік з результатами від 10 до 12 балів (відмінники), що становить 6 % від загальної кількості.

Найнижчий рівень якості знань серед учнів 5-11 класів спостерігається в здобувачів освіти  7-Б класу та  (15 %, класний керівник Діденко О.С.), 8-Б класу (20%, класний керівник Катунова С.О).

Найвищий показних в 5-а класі (85%, класний керівник Боровик Є.В.).

Учнів, які показали низький рівень знань з окремих предметів - 38, що становить 10 % від загальної кількості.

Здійснено моніторинг якості навчальних досягнень протягом 2013/2022 років

 

 

 

Аналіз державної підсумкової атестації

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 лютого  2022 року № 232 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у  2021/2022 навчальному році» учнів 4-х та 9-х класів у 2021-2022 навчальному році звільнено від ДПА. Відповідно до пункту 9 розділу IV зазначеного Порядку, здобувачам освіти, звільненим від атестації, у відповідному документі про освіту робиться запис "звільнений(а)".

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти» (проект № 7132від 10.03.2022) здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Профільне навчання

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільного і профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2021/2022 навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки здобувачів освіти до ДПА, проведено анкетування здобувачів освіти, батьків, обговорення питань профілізації на нарадах. Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що здобувачі освіти  9-11-х класів мають інтерес до вивчення математики, інформатики, англійської мови, української мови, що було враховано при складанні навчального плану, розподілу годин варіативної складової, курсів за вибором, індивідуальних занять.

У 2022/2023 навчальному році планується продовження роботи класів профільного навчання. Здійснюватиметься набір до 3-х різнопрофільних класі, а саме: 10А клас: профільні предмети – українська мова, історія України, 10Б клас: профільні предмети – українська мова, українська література, англійська мова, 10-В клас: профільний предмет – інформатика, додаткові години на вивчення математики, фізики.

Внутрішня система забезпечення якості освіти

У 2021/2022 навчальному році складовими системи були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей здобувачів освіти в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять.

Проводилось відстеження знань і умінь учнів з математики, української мови, на підставі контрольних робіт за текстами адміністрації школи. Результати знайшли відображення в наказах по школі.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома шляхами:

1.Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, згідно річного плану роботи школи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2021/2022 н. р.

2. Тематичний контроль. У ході перевірки вивчався рівень знань і умінь здобувачів освіти на уроках з предметів: українська мова,  громадянська освіта, фізична культура та математика в початковій школі.

3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і підготовки здобувачів освіти до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних можливостей колективу.

Виконання навчальних програм

Відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти, вимог Концепції профільного навчання щодо організації освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про загальноосвітній навчальний заклад,наказу МОН України № 407 від 20.04.2018 року, наказу МОН України № 1319 від 02.11.2016 року, листа МОН України №1/9-344 від 25.05.2018 року,  наказу МОН України № 405 від 20.04.2018 року, наказу МОН наказу МОН України № 408 від 20.04.2018 року, наказу МОН України № 406 від 20.04.2018 року та навчального плану закладуадміністрацією відпрацьовано робочий навчальний план, який забезпечує рівний доступ до якісної освіти кожного здобувача освіти з урахуванням матеріальних умов, запитів учнів та батьків.

            Розподіл годин варіативної складової здійснено з урахуванням профільного спрямування, регіональних особливостей, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази та бажання здобувачів освіти.

          Відповідно до річного плану роботи, адміністрацією закладу перевірено виконання навчальних планів і програм за  2 семестр 2021/2022 навчального року.

          Основна увага під час перевірки приділялась використанню годин інваріантної та варіативної складових навчального плану, відповідності вивченого навчального матеріалу навчальним програмам та календарному плануванню вчителів, фактичній кількості використаних годин для вивчення навчальних предметів запланованій, відповідності кількості проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт, уроків позакласного читання, уроків з розвитку зв’язного мовлення, уроків літератури рідного краю тощо кількості запланованих, відповідності оцінок у класних журналах та в зошитах для контрольних, практичних, лабораторних робіт.

          Заступникам директора з навчально-виховної роботи Асановій С.М., Панченко І.В. вчителями - предметниками надано звіти про виконання навчальних планів і програм у 2 семестрі 2021/2022 навчального року, в яких відображено за планом та фактично кількість використаних годин, проведених лабораторних, практичних та контрольних робіт, кількість тематичних. Календарне планування всіх вчителів відповідає програмам, рекомендованим Міністерством освіти і науки.

          Учителями враховано вимоги листа МОН від 21.09.2015 р. № 2/2-14-1907-15 щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів, інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН від 03. 06.2008 № 496.

          Заслуговує на увагу якісне виконання навчальних планів і програм вчителями початкової школи  Сербіченко У.Л.,  Абрамович С.В.,  Рякською О.О., вчителем зарубіжної літератури Бабой О.М., учителями математики Лагутенко О.І., Гожою Л.В., Васецькою О.М., вчителями біології Пасічняк О.В., вчителем хімії Цибі А.А.,  вчителями української мови та літератури Черняковою О.О., Безверхнєй Я.М.,   Шапошник С.П., вчителями англійської мови     Каллен Ю.В., Боровик Є.В., Береснєвою В.М.,  вчителями фізичної культури  Школьним А.О. та Діденко О.С., вчителем ОТМ  Панченко І.В., вчителями інформатики Лагутенко О.І. ,  Савченко а.В., учителем географії Асановою С.М.

          Слід відзначити чисті та охайні сторінки класних журналів учителів Гожої Л.В., Сербіченко У.Л., Жереловою Н.Ю., Рякської О.О., Довгополової Т.М., Пасічняк О.В., Асанової С.М.., Чернякової О.О., Лагутенко О.І.,  Каллен Ю.В., Діденко О.С., Панченко І.В.

Для забезпечення допрофільного та профільного навчання варіативну частину навчального плану виконано на 100%.

Проте, у наступному 2022/2023 навчальному році педагогічному колективу необхідно звернути увагу на підвищення результативності і якості навчання кожного здобувача освіти, враховуючи його індивідуальні особливості.

 

Контроль шкільної документації

Окрема увага в ході перевірок була приділена організації своєчасній та якісній перевірці учнівських зошитів. Загально відомо, що для забезпечення високої грамотності і загальної культури здобувачів освіти необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо перевірки і ведення учнівських зошитів. Зошит відображає не лише знання та вміння здобувачів освіти, а й працю вчителя. Необхідно відзначити, що всі вчителі школи проводили плідну та ефективну роботу з перевірки учнівських зошитів, які перевірялись своєчасно. Це свідчить про відповідальне ставлення до роботи, творчий підхід до виконання обов’язків вчителя - предметника.

Для забезпечення допрофільного та профільного навчання варіативну частину навчального плану виконано на 100%.

Наступність у навчанні

Проблеми наступності у навчанні  також була приділена увага: проведені спільні засідання ШМО вчителів початкової школи та ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напряму, наради при директорі, мала педрада з питань адаптації першокласників, п’ятикласників та узгодження єдиних вимог вчителів середньої та початкової школи до оцінювання навчальних досягнень учнів у 4-х та 5-го класах, індивідуальні психологічні консультації з батьками першокласників та п’ятикласників. Робота в цьому напрямку була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно адаптуватись здобувачам освіти  5 - х класів.

 

Реалізація комплексної програми „Обдаровані діти”

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2021 - 2022  навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих здобувачів освіти  закладу;
 • оновлені індивідуальні картки обліку здібних дітей школи;
 • поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;
 • проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи у відбірковому  та фінальному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів олімпіадах, які в 2021- 2022 навчальному році проводилися в онлайн - форматі;
 • організована робота з підготовки та участі учнівської молоді у написанні наукових робіт у Малій академії наук України.
 • організована робота з підготовки та участі здобувачів освіти НВК у відбірковому та фінальному етапах конкурсу знавців рідної мов ім. П. Яцика;
 • організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт здобувачів освіти, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • організована робота гуртка “Юні скаути”та факультативів за бажанням здобувачів освіти;
 • забезпечене інформування про всі досягнення здобувачів освіти закладу..

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Методичні об’єднання проводять роботу із зацікавлення дітей до вивчення предметів.

 

Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет - олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 червня 2012 року №671, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року № 1074/21386, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.02.2018 № 148 «Про затвердження графіків проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 роки (зі змінами), наказу Департаменту гуманітарної політики управління освіти Дніпровської міської ради від 15.11.2021 №27 “Про проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році” , листа методичного центру від 16 листопада 2021 року №110 “Про організацію участі та проведення міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад”  з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді міста, активізації впровадження комп'ютерних інформаційних технологійу шкільній освіті у жовтні 2021 року було проведено шкільні  учнівські олімпіади з 12 базових дисциплін: української мови та літератури, іноземної (англійської) мови, історії, правознавства, математики, фізики, хімії, біології, географії, інформатики, трудового навчання.

 

Переможці ІІ (міського) туру Всеукраїнської учнівської  Інтернет-олімпіади

 

№ з\п

предмет

Прізвище, ім'я участника

клас

місце

Вчитель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Українська мова

 

 

 

 

Англійська мова

 

 

 

 

 

Географія

Російська мова

      Історія

 

Трудове навчання

 

Астрономія

Новрузова Анастасія

Боброва Дар`я

Тополя Єлизавета

Яким`юк Анна 

Прядко Вікторія

Мірзаї Софія,

Прядко Вікторія

Скляренко Назар 

Срібненко Єва

 Богомол Іванна

Трунова Катерина

Михеєва Катерина

Срібненко Єва

Мельник Дмитро

Якименко Єгор

Дмитрієва Христина

Вінцерська Марина

Прядко Вікторія

 7 – а

 7 – а

7 – а

 7 – а

9 - а

  8 – а

9 – а

10

10

11

10

10

10

10

9 - б

7 - б

9 - б

9 - а

       3

3

3

3

2

1

1

1

1

1

2

3

3

2

3

1

3

3

Чернякова О.О.

       Шапошник С.П.

 

 

 

Мірзаї М.М.

   Свіженко Н.А.

Каллен Ю.В

 

 

 

Асанова С.М.

Бабой О.М.

Дерезенко А.І.

Афанасьєва І.І.

Литвиненко О.М.

 

Циба А.А.

 

Індивідуальна форма навчання

У 2021/2022 навчальному році в закладі освіти за індивідуальною формою навчалося 10 учнів:

 1. Педагогічний патронаж - 4 здобувачів освіти: 2 здобувачі освіти початкової школи, 2  - базова ланка, за довідкою ЛКК міської лікарні.

 2. Сімейне навчання - на початок року - 3 учнів, на кінець року - 6. Також 2 здобувачі освіти 2, 6 і 8 класів охоплені інклюзивним навчанням.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють із здобувачами освіти вдома.

Індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти розробляються згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація освітнього процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Профорієнтаційна робота

Згідно з річним планом роботи в НВК № 42 була організована профорієнтаційна робота.

Протягом 2021/2022 навчального року постійно оновлювався куточок профорієнтації, де кожен учень отримував інформацію щодо існуючих вищих закладах різних рівнів акредитації, їх розташуванням, спеціальностей та інше.

На початку вересня під контролем   заступника   директора з НВР та класних керівників 9, 11 класів було зроблено аналіз працевлаштування випускників.

З вересня у школі працював практичний психолог – Терентьєва А.М. та соціальний педагог – Литвиненко О.М.., які проводили групові та індивідуальні консультації для класних керівників та здобувачів освіти з питань профорієнтаційної роботи.

Протягом року випускники 9, 11 класів зустрічалися з представниками різних навчальних закладів, які розповідали про різні професії,  запрошували на дні відкритих дверей.   

Соціальний захист здобувачів освіти

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). Захист дітей під час военного конфлікту. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

• дітей, позбавлених батьківського піклування –11

• дітей з багатодітних родин – 43

• дітей з малозабезпечених родин – 1

• дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 1

• діти батьків  загиблих під час виконання службових обов’язків– 2

• дітей, батьки яких є учасниками АТО – 13

• дітей-інвалідів – 10

• дітей-які вимушені були змінити проживання та навчання з зони бойових дій  (ВПО) – 11

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року соціально-психологічною службою, вчителями, за згодою батьків чи осіб що виконують їх обов'язки, проводилось опитування щодо житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей, що залишилися без батьківського піклування та родин які вимушені були виїхати  з власного житла з зони бойових дій, прифронтових, окупованих міст та складено відповідні звіти. За запитом батьків, осіб що їх замінюють та класних керівників, спеціалістами служби проводились: консультації, тренінги, діагностично-профілактичні заходи, бесіди спрямовані на соціальну адаптацію дитини, покращення психоемоційного стану, надбання комунікативних умінь та навичок серед однолітків та під час кризових станів. Спеціалісти служби за час знаходження здобувачів освіти та вчителів, на онлайн та офлайн навчанні під час війни: провели  профілактично-роз'яснювальну, адаптаційну роботу з дітьми та їх родинами щодо покращення сприйняття навчального матеріалу та психоемоційного стану в умовах замкнутого простору, під час кризових станів, використовуючи відео презентації, онлайн конференції,  на електронних платформах та електронні ресурси. Надавали психологічну допомогу в  кризових ситуаціях дітям їх родинам та вчителям.   

Усі діти, пільгових категорій, були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Діти що позбавлені батьківського піклування забезпечені шкільним та спортивним одягом - безкоштовно. За програмою міського бюджету, безкоштовним проїздом у міському транспорті.

Двічі за рік соціальним педагогом була проведена ревізія єдиних квитків, яка не виявила дітей без документа.

Протягом навчального року постійно проводились онлайн та офлайн зустрічі класних керівників, соціального педагога з опікунами, з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації.

Робота соціально-психологічної служби

Заходи з протидії пандемії – масковий режим, соціальне дистанціювання, особливості перебування учнів і вчителів у закладі освіти, необхідність самоізоляції інфікованих тощо а також у зв'язку з  веденням військового  стану в Україні  – впливає на організацію освітнього процесу. 

За таких умов істотно зростає роль психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей; сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.                                                                                    У системі освіти діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.                                                                      

Головна мета роботи психологічної служби школи 2021-2022 навчальному році: створення умов для формування здорової (фізично, психічно, духовно), компетентної, соціально-адаптивної, творчої особистості школяра з потребою у самореалізації та самовдосконалення.

Згідно вимог нормативних документів , таких, як Лист МОН України 1/9-413 від 27.07.2017 року, Лист МОН України 1/9-414 від 25.06.2019 та Наказ МОН України № 509 від 22. 05.2018 року,  методичних рекомендацій щодо пріоритетних напрямів діяльності працівників психологічної служби системи освіти міста Дніпра у 2021-2022 навчальному році , відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері формування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 14 грудня 2016 р. № 988-р, навчальний заклад, соціально-психологічна служба школи мають впроваджувати демократичну культуру цінностей: захищати права дитини, стати місцем, безпечним для дитини, і йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про атмосферу довіри і взаємоповаги, де не має насильства та дискримінації.                                                                                  Для досягнення мети були застосовані такі напрями діяльності:

 • практична соціально-педагогічна, психологічна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу: здобувачам освіти, вчителям, батькам;
 • консультативно-просвітницька робота;
 • психологічна діагностика розвитку особистості здобувачів освіти та педагогічного колективу;
 • консультативна й методична допомога всім учасника навчально-виховного процесу;
 • корекційно-розвивальна робота зі здобувачами освіти, батьками і вчителями;
 • соціально-психологічний патронаж і допомога здобувачам освіти, які схильні до правопорушень, вирізняються девіантною поведінкою, чи таких, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • психологічний супровід дітей з особливими потребами, обдарованих дітей;
 • формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації; 
 • профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності
 • попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;
 • формуванню психологічної готовності учасників освітнього процессу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
 • формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;
 • попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти.

Облік відвідування

Відповідно до Закону України «Про освіту» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням здобувачами освіти НВК. В школі ведеться планомірна робота з контролю за відвідуванням здобувачами освіти школи, попередження прогулів, рівню навчальних досягнень. Згідно з річним планом роботи школи протягом року були проведені наради при директорові, де розглядалися питання відвідування школи здобувачами освіти.

Робота педагогічного колективу  проводилась у наступних напрямах:

1. Робота вчителів - предметників, класних керівників з рапортами відвідувань.

2. Засідання творчої групи, на яке запрошувалися адміністрація школи, представники педагогічного колективу, психолог, соціальний педагог.

3. Робота по взаємодії класних керівників, адміністрації, психолога, учнівського самоврядування з метою контролю відвідувань здобувачами освіти занять. З’ясовуються причини, через які були відсутні здобувачі освіти.

Було встановлено наступне:

- класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування здобувачами освіти НВК;

- у школі проводяться рейди у складі здобувачів освіти та чергового вчителя по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин. Здобувачі освіти  підтверджують пропуски документально.

Охорона праці та запобігання дитячого травматизму

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі проводилась відповідно до:

•          статей 43, 50 Конституції України;

•          Закону України «Про освіту», стаття 26;

•          кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

•          Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 2

            Законів України «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону праці»

•          наказів Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017  № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти і № 659 від 16.05.2019 «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього  процесу в навчальних закладах»,згідно наказів по школі від 30.08.2021 № 64/1 «Про створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2021 – 2022 навчального року», від 03.09.2021 № 76/1 « Про створення комісії для проведення розслідувань нещасних випадків»,  03. 09 2021 «Про забезпечення Правил пожежної безпеки у закладі освіти», від 03.09.2021 №77/2 «Про організацію роботи з охорони праці», з метою забезпечення безпечних умов для здобувачів освіти під час освітнього процесу та у побуті протягом року колективом школи проводилась систематична робота з профілактики та попередження дитячого травматизму. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі є під    постійним   контролем директора Гожої Л.В.,   медичного працівника Даценко В.В.,  заступника директора з господарчої роботи  Піменова В.Ф., заступника директора з навчально-виховної роботи Пасічняк О.В.

В школі проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які здобувачі освіти вивчають на уроках предмету «Основи здоров'я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2021/2022 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком  навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожежної безпеки тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та здобувачів освіти школи.

В останній навчальний день перед канікулами у школі для учнів 2-11 класів класними керівниками проводиться День безпеки життєдіяльності (низка профілактичних бесід з профілактики дитячого травматизму в освітньому  процесі та побуті, Правила дорожнього руху, правила поведінки на воді, правила користування газовими та електричними приладами, профілактика різних видів отруєнь) у форматі офлайн та онлайн.

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти–дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи на 2021/2022 навчальний рік, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводки; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в навчальних кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах. На початок 2021/2022 навчального року всі працівники школи надали медичні книжки з дозволом на роботу.

У 2021 -2022 навчальному  році було зареєстровано 3 випадки дитячого травматизму.

Травм в освітньому процесі зареєстровано – 2, в побуті- 1:

1.   Мартиш Олександр, учень 8 б класу, 13 жовтня 2021р. на уроці фізичної культури під час бійки отримав перелом правої руки.

2.   Федотов Леонід, учень 6 – а класу, 24.12.2021 р. після уроків на позі школи ковзався разом з однокласниками, впав і отримав травми обличчя, щелепи та зубів.

3.   Болотвіна Дар’я, учениця 4 – в класу, 20.12.2021 поверталася з художньої школи та на пішохідному переході потрапила в ДТП. Отримала відкриту черепно – мозкову травму та травми обличчя,

В останній навчальний день перед канікулами у школі для учнів 2-11 класів класними керівниками проводиться День безпеки життєдіяльності (низка профілактичних бесід з профілактики дитячого травматизму в освітньому  процесі та побуті, Правила дорожнього руху, правила поведінки на воді, правила користування газовими та електричними приладами, профілактика різних видів отруєнь).

Протягом 2021 - 2022 навч.  року було проведено такі тижні з безпеки життєдіяльності:

1. Безпека дорожнього руху. Безпека на залізниці (01.09.2021 – 05.09.2021)

2. Електробезпека. Пожежна безпека (18.10. 2021 – 22.10.2021)

3. до Національного уроку з безпеки дорожнього руху “Безпечний рух вулицями міста” (19.11.2021) були проведені тематичні уроки з вікторинами, переглядом відео матеріалів, ігровими елементами, практичними заняттями з надання першої медичної допомоги постраждалим при ДТП  2.

 

 

У вересні 2021 року в школі був проведений рейд «Увага! Діти на дорозі!», в період якого проведені виховні години: «Знай правила дорожнього руху», «Дороги в мікрорайоні школи», «ПДР. Перехід багато смугової дороги», «Дії у разі виникнення ДТП». Було оформлено виставку дитячих малюнків з безпеки дорожнього руху, проведено тематичні уроки з основ здоров’я «Безпечне колесо».

Перевірка класних журналів 2 - 11 показала, що класні керівники, в основному, сумлінно ставляться до виконання Наказу № 635 МОНУ, в цих класах заняття вивчення правил дорожнього руху проводяться регулярно.

            В закладі ведеться цілеспрямована робота щодо запобігання та профілактики харчових отруєнь та отруєнь грибами та дикорослими рослинами серед здобувачів освіти. Проводяться попереджувальні диктанти, тематичні бесіди, контролюються норми харчування, дотримується питний режим, проводяться «Дні чистоти», а також огляд шкільної та пришкільної території на наявність грибів та дикорослих рослин.

В закладі працює соціально-психологічна служба, яка представлена соціальним педагогом Литвиненко О.М., та практичним психологом Терентьєвою А.М. якою були проведені з здобувачами освіти тренінги, бесіди, рефлексійні заняття, анкетування за напрямком «Твої дії у надзвичайні ситуації». Регулярно проводиться психологічні консультації для учнів та їх батьків.

У 2022/2023 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою здобувачів освіти на перервах та під час екскурсій.

Організація харчування

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування здобувачів освіти. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70 відсотків визначає здоров’я людини.

У  закладі освіти для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування здобувачів освіти, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані.

Упродовж 2021/2022 навчального року для здобувачів освіти школи було організовано гаряче харчування. Усі діти 2-4-х класів та здобувачі освіти пільгових категорій були забезпечені пільговим  гарячим харчуванням.

Усього на кінець 2021/2022 н.р. було охоплено безкоштовним гарячим харчуванням 217 здобувачів освіти початкової школи, що складає 99% ( для 3-х здобувачів освіти було організовано індивідуальне навчання).

49 здобувачів освіти, які потребували дієтичного харчування за медичними показниками, були ним забезпечені.

Всього в закладі гаряче харчування отримували  589  дітей, що складає 97 % від загальної кількості здобувачів освіти НВК.

Медичне обслуговування

На виконання ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я № 527 від 28.07.2014) «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», Наказу МОЗ № 150 від 21.02.2013р., наказу від 17.05.2008 № 254 «Про затвердження інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України», від 21.05.2007 № 246 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 107 (z0359-12) від 14.02.2012 р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОЗ України № 2205 від 25.09.2020р , з метою забезпечення належних умов при організації проведення медичних оглядів школярів та проходження медичних оглядів педпрацівників перед початком нового навчального року було проведено наступні заходи:

- рекомендовані профілактично батькам та лицям що їх замінюють пройти планові медичні огляди, згідно віковому календарю щеплень, провести вакцинацію  здобувачів освіти;

- зарахування дітей до закладу здійснювалось за наявності медичної карти та карти щеплень дитини;

- тримається під контролем вчасне проходження працівниками закладу освіти флюорографічного обстеження.

Відповідно до закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз» усі педагогічні працівники попереджені щодо контролю за особами, які ухиляються або без поважних причин у визначений термін не пройшли обов’язків профілактичний медичний огляд на туберкульоз, про необхідність їх відсторонення від роботи, а неповнолітніх, здобувачів освіти - відсторонювати від відвідування НВК.

В школі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами реєструє це в спеціальному журналі.

            Адміністрація та працівники школи забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя здобувачів освіти.

Науково-методична робота педагогічного колективу

У 2021-2022 навчальному році працював над виконанням науково – дослідної роботи за темою «Формування та розвиток пізнавальної активності школярів шляхом впровадження медіаосвіти, інформаційно – комунікаційних технологій в освітній  процес». На початку року була створена науково-методична рада школи на чолі з директором   Гожою Л.В.  До її складу ввійшли заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи   Чернякова О.О., Панченко І.В.,  Пасічняк О.В., голови методичних об'єднань Довгополової Л.О.,  Свіженко Н.А.

Протягом навчального року відбулися засідання науково-методичної ради школи за темами: аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік; завдання та затвердження робочого навчального плану (варіативної частини) на новий навчальний рік; обговорення  навчальних програм із базових дисциплін, підручників, рекомендацій МОН України щодо викладання предметів, розвиток творчої ініціативи вчителів; удосконалення та пошук активних і цікавих форм ведення уроку; розробка шкільної моделі медіаосвіти та впровадження її в життя навчального закладу; здійснення індивідуального та диференційованого підходу до здобувачів освіти під час процесу навчання та виховання; системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу навчального закладу з проблеми формування громадянської свідомості учнів, про хід атестації педагогічних працівників школи, затвердження тем педагогічних досвідів учителів школи, які атестуються в 2021-2022 навчальному році;  психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації школярів. Протягом року методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями під час засідань МО, розробками педагога  Лагутенко О.І.

Протягом року проводилися засідання шкільних методичних об’єднань, на яких обговорювалися такі питання : вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2021-2022 навчальному році, організації та проведення контрольних зрізів знань, участь у семінарах і конференціях у рамках експериментальної діяльності закладу.

Методичні об’єднання велику увагу приділили роботі з обдарованими дітьми. Результатом цієї роботи стали 18 призових місць  у фінальному етапі Всеукраїнської олімпіади з базових предметів. Також здобувачі освіти НВК взяли активну участь у багатьох інтелектуальних конкурсах. НВК № 42 є експериментальним закладом обласного рівня за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання», бере участь у  Всеукраїнському експерименті “Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику”.

Звісно, важливу роль у формуванні медіаграмотності здобувачів освіти відіграє позакласна робота. Через класні години, участь у творчих конкурсах і наукових проектах наші вихованці здобувають практичні навички у створенні медіапродуктів.

Медіаосвіта наскрізно проходить через діяльність усіх учителів. Уроками, навчальними заходами та позакласною роботою мультимедійного спрямування охоплено всіх учнів НВК. Ми намагаємося створювати такі умови, щоб здобувачі освіти набували навичок критичного мислення і коригування інформації, умінь аналізувати та давати оцінку медіатекстам, розуміти їхню сутність, адресну спрямованість, мету, викривати приховане значення та шкідливий вплив окремої медіаінформації, протиставити цьому впливу зразки високих національних культурних цінностей.  Педагогічні працівники  та медіапедагоги закладу розвивають медіатворчість, креативність своїх вихованців, залучаючи їх до різноманітних медіаконкурсів, навчальних проектів, медіафестивалів.

 Відповідно до стратегії розвитку у 2021-2022 навчальному році діяльність закладу була спрямована на реалізацію Закону України «Про освіту», Закону України  «Про повну загальну середню освіту», Положення про ліцей, а саме - здійснення перепрофілювання закладу, переоформлення його установчих документів,  зміна типу  КЗО «НВК № 42» ДМР на Дніпровський ліцей № 42 Дніпровської міської ради, який буде здійснювати освітню діяльність на декількох рівнях, забезпечуватиме здобуття базової та профільної середньої освіти. Створюючи  традиції нового Дніпровського ліцею № 42 Дніпровської міської ради, робота закладу була спрямована на реалізацію  Концепції Нової української школи щодо формування ключових компетентностей учнів, окреслила основні напрямки роботи новоствореного закладу згідно з вимогами Положення про ліцей № 1062 від 11 жовтня 2021 року.

Отже, 2021-2022 рік було визначено як перехідний до нового типу закладу - ліцею. Тому педагогічним колективом було започатковано деякі напрямки наукової роботи.

    Серед стратегічних цілей закладу освіти КЗО “НВК №42” ДМР передбачено створення сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів, співпрацю з Дніпропетровським відділенням Малої академії наук України, з Українським державним хіміко-технологічним університетом, Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара.

Протягом 2021-2022 навчального року було реалізовано такі стратегічні цілі:

 1. Укладено угоду з Українським державним хіміко-технологічним університетом. Проведено зустріч представників педагогічного колективу з викладацьким складом університету, яка відбулася у вересні 2021 року на базі УДХТУ, на якій було окреслено основні напрямки співпраці. У жовтні делегація викладачів вищого закладу освіти відвідала НВК № 42, де відбулася зустріч зі здобувачами освіти 9-11 класів та педагогічним колективом. Під час спілкування визначилися з можливими напрямками, керівниками та темами для написання наукових робіт у Малій академії наук України.
 2. Укладення угоди з Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара перенесено на 2022-2023 навчальний рік через пандемію covid - 19 та воєнний стан в Україні.

 

 

 

 1. Сформовано команду здобувачів освіти у складі 15 осіб та наукових керівників у складі 10 осіб:

№ з/п

ПІБ слухача

Клас

ПІБ керівника

Назва відділення

Назва секції

Наукова

робота

1

Костенко Богдан

Романович

10

Нікіфорова Т.І.

фізика і астрономія

астрофізика і космічні дослідження

 

2

Прядко Вікторія

Віталіївна

9

1)Нікіфорова Т.І.;

2) Савченко А.В.

1) фізика і астрономія;

2) комп`ютерні науки;

1) астрофізика і космічні дослідження

 технології програмування;

 

3

Лісаченко Валерія

Сергіївна

11

Пасічняк О.В.

хімія і біологія

загальна біологія

 

4

Вінцерська Марина

Олександрівна

9

Шапошник С.П.

мовознавство

українська мова

 

5

Бичко Ельвіра

Олександрівна

8

Васецька О.М.

математика

математика

 

6

Іващенко Арина

Романівна

8

Васецька О.М.

математика

математика

 

7

Вайтович Аліна

Андріївна

10

Лагутенко О.І.

економіка

мікроекономіка та макроекономіка,

 менеджмент

+

8

Срібненко Єва

Юріївна

10

Лагутенко О.І.

економіка,

мікроекономіка та макроекономіка,

менеджмент

+

9

Османова Поліна

Романівна

9

Лагутенко О.І.

економіка

фінанси, грошовий облік і кредит

 

10

Мірзаї Софія

8

Мірзаї М.М.

мовознавство

англійська мова

 

11

Мосейчук Микита

Павлович

9

Савченко А.В.

комп`ютерні науки

технології програмування

 

12

Фесенко Олеся

Олександрівна

8

Чернякова О.О.

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

українська література

 

13

Мусоліна Анжеліка

Вадимівна

10

Терентьєва А.М.

хімія і біологія

психологія

 

14

Кириченко Марія

Ігорівна

9

Терентьєва А.М.

хімія і біологія

психологія

 

15

Якименко Єгор

Віталійович

9

Афанасьєва І.І.

історія

всесвітня історія

 

 

   Учениці 10 класу Вайтовіч А. та Срібненко Є. під науковим керівництвом учителя математики, інформатики, медіапедагога Лагутенко О.І. взяли участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та отримали такі результати:

ПІБ

Місто

Заклад освіти

 

Тема роботи

Місце

Вайтовіч

Аліна Андріївна

Дніпро

Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №42 "Школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

10

Цифрова трансформація сфери торгівлі: аналітична оцінка та нові горизонти для бізнесу

1

(підготовка до

 Всеукраїнського етапу)

Срібненко

Єва Юріївна

Дніпро

Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №42 "Школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради

10

Туристична індустрія: сучасні реалії та напрямки виходу з коронавірусної економічної кризи

3

Протягом 2021-2022 року здобувачі освіти взяли участь у багатьох конкурсах та змаганнях наукового спрямування та отримали такі результати:

№ з/п

ПІБ учасника

Клас

Назва конкурсу/змагання

ПІБ керівника

Місце

1.

Прядко Вікторія

Віталіївна

9-А

Обласний конкурс есе “Творчий та життєвий подвиг Лесі Українки у фокусі XXI століття”

Чернякова О.О.

II

Всеукраїнський конкурс молодіжної творчості “Мирний космос”, робота “Дослідження магніто- та гідросфери Марса”

Нікіфорова Т.І.

I

Всеукраїнський колоквіум школярів “Космос. Людина. Духовність”

Нікіфорова Т.І.

III

Всеукраїнський конкурс молодіжної творчості “Мирний космос”, робота “Ефект Казимира”. Створення сайту

https://victory42.neocities.org/

Нікіфорова Т.І.

I

2.

Фесенко Олеся

Олександрівна

8-А

Обласний конкурс есе “Творчий та життєвий подвиг Лесі Українки у фокусі XXI століття”

Шапошник С.П.

II

3.

Вайтовіч Аліна

Андріївна

10

Обласному конкурс наукових робіт «Драйвери розвитку економіки України в умовах COVID-19»

Лагутенко О.І.

III

Атестація педпрацівників

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання.  Наказом по закладу від 22.09.2022 № 83 «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у 2021/2022 навчальному році» було затверджено склад атестаційної комісії І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, що мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Вся робота атестаційної комісії проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи на засадах перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителів: динаміка навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, друковані праці, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо.

Результатом атестації 2021/2022 року є:

 1.    Бабой Ольгу Михайлівну, педагога - організатора  Комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради, атестували на відповідність займаній посаді;
 2.  Бабой Ользі Михайлівні, вчителю зарубіжної літератури, української мови та літератури Комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради,  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель – методист»;
 3.     Лагутенко Оксані Іванівні, вчителю математики та інформатики Комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради,  підтверджено кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «учитель – методист»;
 4.     Школьному Андрію Олександровичу, вчителю фізичної культури Комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради,  встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

З метою визначення динаміки зростання творчого потенціалу педагогів у міжатестаційний період, визначення зв’язку між кваліфікаційною категорією педагогів та результативністю роботи у 2021/2022 навчальному році адміністрацією школи планується проведення моніторингових досліджень результативності освітньої  діяльності вчителів, що атестуються.

Підвищення кваліфікації

Особлива увага приділяється удосконаленню професійної підготовки педагогічних працівників. Одним із провідних аспектів у роботі із забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реалізація цієї мети відбувається шляхом курсової підготовки на базі КЗВО "ДАНО" ДОР та самоосвітня робота педагогів. У цьому напрямку слід відзначити самоосвітню діяльність учителів-предметників під час дистанційного навчання, а саме прослуханих ними вебінарів і отриманих сертифікатів. Курсова перепідготовка у 2020/2021 навчальному році виконано на 100% .

Експериментальна  робота

Сьомий рік поспіль школа працює в науково-педагогічному проекті «Інтелект України. Основні правила проекту: "Дитина може бути успішною і має бути успішною в школі"; "Дитині має бути цікаво на уроках"; "Дитині має бути комфортно в класі".».  В кабінетах початкових класів, де навчаються учні  2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А,7-А, 8-А  класів, створено сучасні інтерактивні комплекси. Усі заняття проводяться за спеціально розробленими та схваленими Міністерством програмами з постійним використанням медіаресурсів. у зв`язку з впровадженням Концепції “Нова українська школа” програми для першокласників було удосконалено, відповідно до нових стандартів в освіті”

НВК № 42 є експериментальним закладом Всеукраїнського рівня за темою “Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику”.

Колектив навчально - виховного комплексу працює над створенням неперервної вертикалі цілісної системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання, що охоплюватиме усі ланки НВК, починаючи з дошкiльнят і закінчуючи здобувачами освіти 11 класу. Для впровадження основних засад медіаосвіти в закладі  проводяться спецкурси «Я у медіапросторі» для учнів початкової школи,  спецкурс «Медіакультура» для учнів 10 класу.

Здобувачі освіти закладу із задоволенням створюють власну медіа продукцію: соціальні ролики, буктрейлери, тематичні відеофільми, мультфільми, презентації. Медіа педагог розвиває медіа творчість, креативність своїх вихованців, залучаючи їх до різноманітних медіа конкурсів, навчальних проектів, медіа фестивалів.

Аналіз стану виховної роботи за 2021/2022 навчальний рік

Згідно річного плану роботи  КЗО «НВК № 42» ДМР  педагогічний колектив школи працює над виховними завданнями, які спрямовані на реалізацію Концепції національно – патріотичного виховання в системі освіти України здобувачів освіти і учнівської молоді (у редакції наказу МОН України від 29. 07.2019 №1038), формування національної свідомості та з урахуванням методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2021 – 2022 навчальному році.  Виховна робота педагогічного колективу Комунального закладу освіти «Навчально - виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської  ради спрямована на формування активної громадянської позиції свідомої та патріотично налаштованої молоді.

У закладі - 19 класів, працює 7 класів початкової, 10 класів - базової і 2 - старшої школи.

У вересні було складено соціальні паспорти класів, складено банк обдарованих дітей за різними напрямками реалізації дитячих здібностей,   та надані рекомендації класним керівникам щодо організації виховної роботи.

              На базі закладу у 2021 – 2022 н.р.  функціонували  гуртки військово – патріотичного спрямування «Юні скаути», що є важливою складовою національно–патріотичного  виховання та сприяють інтелектуальному, духовному, фізичному, соціальному та громадянському розвитку особистостей школярів. Члени гуртків систематично брали участь у заходах загальноміського рівня: фестивалях, спортивно - туристичних змаганнях, благодійних акціях тощо. 

              Якісне планування виховної роботи класними керівниками є одним з головних факторів успішного виховного процесу. Педагогічний колектив школи володіє методикою планування. Усі класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховання.

У цьому навчальному році було виділено наступні пріоритетні  напрямки: національно – патріотичне виховання;  художньо-естетичне виховання;  еколого - натуралістичне виховання; фізичне виховання; родинно-сімейне виховання; превентивне виховання;   професійна освіта.

              Формування патріотизму  в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв'язку з цим національно - патріотичне виховання є важливою складовою освітнього процесу. Цей напрямок виховної роботи реалізувався протягом року через участь у місячниках "Я - патріот своєї Батьківщини, член своєї родини"(жовтень 2021 р., травень 2022 р.), "Я - громадянин України"(листопад 2021 р.), "Я – громадянин правової держави" ( грудень 2021 р.), місячник   превентивного  виховання  «Людина  у цьому світі лиш  добро повинна  творити» (січень 2022р.), місячник  художньо - естетичного   виховання «Що  внутрішня, що  зовнішня краса  тобі  одній дарована, людино!» ( лютий 2022 р.), місячник морально - етичного, духовного та естетичного виховання "Я - учень,  я - людина, я - творча особистість" (березень 2022 р.), місячник екологічного виховання «Ти на Землі – Людина! Захоплюйся, дивуйся, усміхнись і бачити красу навколо вчись!» (квітень 2022 р.), які проходили до визначних знаменних дат. У школі оформлено куточок державної символіки України. Усі урочистості традиційно починаються з Державного гімну та підняття Державного прапору, відповідно до вимог Інструктивного листа Міністерства освіти і науки України. З урахуванням проти епідеміологічних вимог у зв'язку з коронавірусною хворобою більшість заходів було проведено в онлайн - режимі: челленджи, відео привітання, соціальні ролики, проведення ЗУМ - конференцій у рамках засідань “круглих столів” тощо. Розпочався навчальний рік першим уроком, присвяченим 30 - річчю Незалежності України. 21 вересня 2021 року до Всесвітнього Дня Миру було продемонстровано розмаїття дитячої творчості: інформаційні хвилинки “Ми хочемо миру”, “Ми єдині - ми за мир”, оформлення фото зони “Україна бажає миру”. До цієї знаменної дати було підведено підсумки Всеукраїнського медіа фестиваля “Формула миру”, де учні 10 класу нашого закладу під керівництвом Лагутенко О.І. стали переможцями.            До Дня української писемності та мови 9 листопада 2021 р. були проведені тематичні уроки “Плекаємо рідну мову”, оформили виставки малюнків та стіннівок “Мова - душа народу”,   був проведений конкурс “О слово рідне, хто без тебя я?”, учні школи взяли активну участь у Всеукраїнському радіодиктанті.  До знаменних дат по класам проведені виховні заходи, години спілкування, тематичні уроки, усні журнали, інформаційні хвилини: 12.10 - 13.10.2021 - до Дня захисника і захисниць  України проведені тематичні години спілкування “Ми роду козацького діти”, “Захисники національних цінностей держави”, спортивні змагання “Юні козаченьки”, 22.11.2021 до Дня Гідності та Свободи проведені класними керівниками години спілкування “ Національна свідомість, гідність справжнього патріота України”: діти писали листи, виготовляли долоньки, янголів, ляльки - мотанки, як обереги та символи дружби та єднання для військових ВСУ. До Дня пам'яті жертв голодоморів 25 листопада 2021 пройшли години спілкування “Колос Правди. Хліб наш - святий”, учні школи взяли участь у  обласному онлайн - флешмобі “Пам’ятаємо разом”, який проводив КПНЗ “Мала академія наук учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради, створювали відео історії своїх родин, пов'язаних з трагічними подіями. 07 грудня в День української хустки взяли участь у Всеукраїнському флешмобі.В грудні взяли участь у міській акції “Зроби подарунок військовослужбовцю до Дня Святого Миколая”. 21.01.2022  - до Дня Соборності України пройшли тематичні години спілкування “Україно, Соборна державо, сонценосна колиско моя!”

 У школі існує система заходів художньо-естетичного напрямку. Метою заходів є організація змістовного дозвілля школярів та розвиток їх творчих здібностей, що є запорукою того, що дитина має змогу проявити свої здібності у будь-якій сфері. Протягом  2021 - 2022  навчального  року проводилися такі заходи: у  вересні оформлена фотовиставка «Мої літні канікули”»,  жовтні – виставка дитячих малюнків «Щасливе дитинство», у листопаді – «Твій світ – толерантний світ», у грудні – «Мої права – права людини», у січні “Україна - це ми”, у квітні - конкурс дитячих плакатів “День Землі - планета у наших руках”.  У грудні 2021 р.                у рамках Всеукраїнської акції  “Не рубай ялинку” відбулася міська виставка - конкурс “Замість ялинки - зимовий букет”. У грудні провели шкільний етап Всеукраїнської новорічно – різдвяної виставки новорічної флористики «Новорічна композиція» (керівник Жерелова Н.Ю.). Кращі  роботи  за вказаними номінаціями були надані на розгляд журі у міський методичний центр. У міському етапі Всеукраїнської акції «Годівничка» робота школи стала абсолютним переможцем.  У січні 2022 учні  школи взяли участь у VІІ Всеукраїнському конкурсі творчих робіт школярів “Літературний ВСЕСВІТ”, організований Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О.М.Макарова. Переможцями у різних номінаціях стали: Вінцерська М. -9 - Б, Юденкова М. - 6 - А, Погоріла П. - 5 - Б, Головань М. - 5 -Б, Боброва Д. - 7 - А.  У квітні місяці надали узагальнену роботу учнів, їх батьків та вчителів на міський конкурс “Первоцвіти”, результати чекаємо.

          У закладі впроваджується медіаосвіта, проводяться заходи, які всебічно використовують її можливості для підвищення рівня медійної та інформаційної грамотності, патріотичної свідомості та критичного мислення учнівської молоді. Протягом року були проведені медіауроки до Дня безпеки в інтернеті, проведені змагання серед груп “Маніпуляція в медіа”, створили проект “Інтернет - мем - фейк” тощо. В рамках експериментальної діяльності у закладі працює кіностудія «Креатив» під керівництвом медіа педагога Лагутенко О.І., яка об’єднує  учнів різних вікових категорій.

Здобувачі освіти закладу із задоволенням створюють власну медіа продукцію: соціальні ролики, буктрейлери, тематичні відеофільми, мультфільми, презентації. Медіа педагог розвиває медіа творчість, креативність своїх вихованців, залучаючи їх до різноманітних медіа конкурсів, навчальних проектів, медіа фестивалів.

Треба зазначити, у цьому навчальному році робота учнівського самоврядування «Сузір’я»  під керівництвом педагога – організатора Бабой О.М. організована на більш високому рівні. Раз на тиждень проводилися засідання Ради лідерів, де обговорювалися питання участі закладу у районних та міських заходах, акціях, плануються шкільні. 17.09.2021 були проведені вибори президента школи. 04.10 - 06.10.  члени учнівського самоврядування залучили всіх бажаючих до ІІ Міжнародного уроку доброти у формі просвітницько-виховного заходу «Щаслива лапа», присвяченого Всесвітньому дню захисту тварин. створили онлайн - галерею домашніх улюбленців та розмістили рекомендації щодо догляду за домашніми тваринами. У листопаді у рамках акції «16 днів без насильств на першому поверсі відкрилося «Вікно підтримки» під гаслом «Я ніколи не підніму руку». До Міжнародного дня толерантності проведені тренінги, проведений перегляд короткометражних мультфільмів, створено “Квітку толерантності”. У грудні 2021 року   наш заклад прийняв активну  участь у щорічній благодійній акції-привітанні вихованців Центру ресоціалізації дітей з особливими потребами «Оберіг» до Дня Святого Миколая.

Превентивне виховання посідає значне місце у вихованні учнівської молоді. Реалізація мети цього напряму роботи проходить через участь у місячнику превентивного виховання, тижня права, участі у акціях «16 днів без насильства», «Щаслива родина – щаслива дитина», тижня психології, проведення профілактичних бесід з учнями девіантної поведінки із залученням спеціалістів соціально-психологічної служби.

              Станом на 01 червня 2022 року на внутрішньошкільному обліку неповнолітніх  за протиправні дії немає.   Вже четвертий рік НВК № 42  є учасником  міського інформаційно – просвітницького проекту «Школа та поліція». На початку 2021 - 2022 навчального року був складений та затверджений  спільний план роботи, згідно якого в школі були проведені відео лекторії  «10 головних правил безпеки» для учнів 3 - 4 класів, «Протидія булінгу» в дитячому колективі для учнів 5 – 6 класів, «Створення родини без насильства» для учнів 9 – 11 класів. 12.10.2021, 08.12.2021  зі здобувачами освіти 5, 6 і 9 класів у рамках проекту «Школа та поліція» шкільним офіцером поліції УПП в Дніпропетровській області Маргинець І.Г.  проведено просвітницько-профілактичну бесіду  за темами «Права дитини», «Протидія булінгу», «Відповідальність підлітків за порушення закону». “Кіберполіція.” Діти отримали відповіді на всі питання, розібрали багато різних ситуацій.

Робота з попередження злочинності і правопорушень, профілактики домашнього насильства,  запобігання дитячій бездоглядності тісно пов’язана з питаннями правової просвітницької роботи, а також недопущення тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів на території навчальних закладів була проведена наступна робота. Протягом року проводились конкурси агітаційних листівок і постерів,  антирекламних буклетів, малюнків «Ми проти СНІДу», «Твоє життя – твій вибір», диспути «Здорова дитина у батьків алкоголіків», «Вплив алкоголю та наркотиків на репродуктивне здоров’я”.

Проведені батьківські збори в онлайн – форматі, де розглядалися такі питання:

●        «Юридична відповідальність батьків за протиправну діяльність дітей та адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов’язків» (16.09.2021р.);-

●        «Попередження жорстокого поводження з дітьми в родині та насилля у сім’ї. Профілактика дитячої бездоглядності.» (06.12.2021 р.); -

●        «Співчуття, співпереживання і допомога дитині – гарантія миру і благополуччя в сім’ї», де розглянуто питання «Протидія булінгу» (18.02.2022 р.)

Фізкультурно-масова робота посідає у школі особливе місце. Учителі фізичної культури Школьний А.О. та Діденко О.С. спрямовують роботу на активне залучення учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Протягом 13.09. - 17.09. 2021 у школі був проведений олімпійський тиждень, у рамках якого: для учнів 2 - 5 класів - спортивні змагання“Старти надій”, фізінформ хвилинки “Видатні українські спортсмени”, фотовиставка “Олімпійці серед нас”. 19.11.2021 до Національного уроку з безпеки дорожнього руху “Безпечний рух вулицями міста” були проведені тематичні уроки з вікторинами, переглядом відео матеріалів, ігровими елементами, практичними заняттями з надання першої медичної допомоги постраждалим при ДТП. Уся виховна робота шкільного колективу реалізується через діяльність кожного класу.

 

 

Заходи щодо зміцнення та  модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти.

Залучення  додаткових  джерел  фінансування  закладу освіти та їх раціональне використання

Фінансово-господарська  діяльність  закладу  проводилась відповідно до Бюджетного кодексу  України,  Законів України "Про  освіту", "Про повну загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

Фінансування закладу здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Одним із джерел  фінансування  закладу є бюджетні кошти. Дані про використання бюджетних коштів у 2021-2022 навчальному році за рахунок загального фонду (предмети закупівлі та види робіт) містяться у таблиці:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація школи у партнерстві з батьками спрямовувала зусилля на створення належних умов навчання та виховання дітей шляхом формування безпечного середовища. Матеріально-технічна база закладу освіти постійно зміцнювалась за рахунок благодійних батьківських внесків.

Остача з літа 2021 року становила 4849,12 грн.  За період з вересня 2021 року по  серпень 2022 року надійшло благодійних батьківських внесків на суму 80181,42грн. Використано 87950,37грн. Нестача коштів на 01.09.2022 становить 2919,83грн.

Місяць

Остача коштів

Надійшло батьківських благодійних внесків

Використано батьківських благодійних внесків

Залишок коштів

Вересень

4849,12

2836,3

4602,2

3083,22

Жовтень

 

650

2520,49

1212,73

Листопад

 

3369

4159

422,73

Грудень

 

6135,52

2788,67

3769,58

Січень

 

6357,8

3086,91

7040,47

Лютий

 

30045,8

33179,32

3906,95

Березень

 

26230

27365

2771,95

Квітень

 

750

1166,6

2355,35

Травень

 

932

1320

1967,35

Червень

 

860

3233

-405,65

Липень

 

0

0

-405,65

Серпень

 

2015

4529,18

-2919,83

всього

4849,12

80181,42

87950,37

 

 

 

Призначення витрачених коштів

 1.Забезпечення належного рівня навчальної, методичної  та виховної роботи в школі, а саме:

 - придбання канцелярських товарів;

 - виготовлення стендів;

 - забезпечення роботи та обслуговування МФУ;

 - інтернетпослуги.

 2.Забезпечення та дотримання санітарно-епідеміологічних норм, необхідних для належного рівня утримання школи:

  - миючі засоби, дезрозчини, придбання господарчих товарів;

 - сантехнічні матеріали та комплектуючі

 3.Ремонтні роботи по школі, поточний ремонт в  навчальних кабінетах.

 4.Придбання, виготовлення  меблів.

№ з/п

Найменування робіт товарів

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

квітень

Травень

Червень

Серпень

ВСЬОГО

1

Господарчі товари для обслуговування будівлі, прибирання закладу

1 566,10 

      926,49 

 2 018,60 

 1 414,67 

1 377,11 

 2 813,52 

       135,00 

     176,60 

340,00

 

1210,18

11 978,27 

2

Заправка та ремонт МФУ

1 040,00 

      570,00 

 570,00 

 

610,00 

320,00 

         400,00 

 

 

750,00

400,00

 4 660,00 

3

"Укрпошта"

 

 

 

 

 

106,00 

 

 

 

39,00

 

      145,00 

4

Проїзд в міському транспорті. Придбання (бензин) доставка матеріалів. Транспортні витрати .

 927,00 

      374,00 

 362,00 

 625,00 

199,00 

 56,00 

 

 

330,00

210,00

334,00

3 417,00 

5

Обслуговування та витратні матеріали для газонокосарки, покос трави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1084,00

295,00

1 379,00 

6

Канцтовари,перепліт

419,10 

 

 

 

 150,80 

 

 

 

 

 

31,00

      600,90 

7

Меблі шкільні(парти,стільці)

 

 

 

 

 

24 737,80 

25480,00 

 

 

 

 

50 217,80 

8

Доставка парти, стільці

 

 

 

 

 

 

   600,00 

 

 

 

 

        600,00 

9

Придбання електронних журналів

 

 

 

 

 

4 196,00 

 

 

 

 

 

4 196,00 

10

Покос трави

 

 

 

 

 

 

 

      240,00 

 

 

 

      240,00 

11

Придбання медичних препаратів

 

 

358,40 

 

 

200,00 

 

 

 

 

 

           558,40 

12

Оплата Інтернету

 650,00 

650,00 

650,00 

650,00 

650,00 

 650,00 

  650,00 

        650,00 

650,00 

     650,00 

 650,00 

7 150,00 

13

Придбання стартового пакету VODAFON

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

           100,00 

14

Повірка лічильника води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

           500,00 

15

Дефектні акти + банківський відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1609

1 609,00 

16

Поповнення рахунку VODAFON

 

 

100,00 

99,00 

 100,00 

100,00 

       100,00 

        100,00 

 

 

 

           599,00 

 

ВСЬОГО

4 602,20 

 2 520,49 

 4 159,00 

 2 788,67 

 3086,91 

 33179,32 

27365,00 

1 166,60 

1320,00

3233,00

4529,18

87 950,37 

 

Протягом навчального року виконано перенесено та здійснено поточний ремонт навчального кабінету № 11, придбано меблі (учнівські парти та стільці) для двох кабінетів старшої школи. Протягом літа 2022 року заплановано провести  заходи по підготовці закладу освіти до нового навчального року.

 

 

Аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу освіти,

реагування директора на зауваження та пропозиції,

викладені Батьківською Радою, батьками, представниками органів громадського самоврядування.

 

 На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до листа департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.10.2014 № 4957/0/211-14 «До листа УКЦ від 10.10.2014  № 1767-14» постійно проводилась робота зі зверненнями громадян.

 За I-II півріччя 2021/2022 року  до адміністрації  закладу  освіти надійшло 253 звернень.

 Основні питання, що порушувались у зверненнях громадян:

 влаштування дітей у заклад -12;

 соціальний захист педагогічних працівників (вирішення житлових питань, пільги вчителям, виконання ст.57 Закону України «Про освіту» та інше) – 0;

 праця і зарплата (питання призначення, звільнення, надання матеріальної допомоги, працевлаштування та інше) – 119;

 надання дублікатів  документів про освіту – 0;

 надання довідок - 2;

 інші - 120.

 За результатами розгляду всі 253 звернень вирішено позитивно.

 У журналі реєстрації обліку особистого прийому громадян та пропозицій, заяв і скарг громадян зафіксовані всі звернення та заяви.

 Питання роботи зі зверненнями громадян й надалі залишається на постійному контролі у адміністрації закладу освіти.

 

ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Згідно ст. 66 Закону України «Про освіту» питання реалізації державної політики у сфері освіти, забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової середньої освіти, планування та забезпечення розвитку мережі закладів освіти дошкільної, початкової та базової середньої освіти, заснування закладів освіти, а також реорганізація, перепрофілювання (зміна типу) та ліквідація їх з урахуванням спеціальних законів належать до повноважень міських рад.

Відповідно статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують: початкова школа, що  забезпечує здобуття початкової освіти; гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

26.05.2021 р. сесією Дніпровської міської ради було затверджене рішення № 84/7 «Про подальше функціонування закладів освіти з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту», відповідно до Плану заходів щодо подальшого функціонування закладів освіти Дніпровської міської ради  з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» на 2021-2024 роки, КЗО «НВК № 42»  ДМР припинив набір до 1-х класів 2021-2022 навчального року, а рішенням міської ради від 20.07.2022 НВК № 42 перепрофільовано у ліцей академічного спрямування, який забезпечуватиме профільну середню освіту та базову середню освіту (ІІ-ІІІ рівні загальної середньої освіти). На підставі п. 3.13 Розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.

Реалізуючи основні напрями розвитку освіти, передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією нової української школи, змінами до освітніх програм та загальними завданнями інтеграції до європейського освітнього простору, вважати пріоритетними:

 • підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;
 •  створення середовища для особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя, мовної та кадрової політики у галузі освіти;
 • забезпечення умов для отримання якісної освіти для дітей з обмеженими фізичними можливостями;
 •  спрямування зусиль на створення належних умов навчання та виховання дітей шляхом формування безпечного середовища та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти.

Головними завданнями розвитку закладу на 2022-2023 навчальний рік визначити:

- забезпечення на рівні  закладу системи заходів щодо реалізації нового змісту початкової освіти, створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;

- створення сприятливих умов для збереження  та зміцнення фізичного, психологічного і духовного здоров’я  дітей, забезпечуючи їх  повноцінний гармонійний розвиток;

- створення моделі сучасної початкової та середньої  школи шляхом подальшого залучення навчального закладу до проекту «Інтелект України»;

- формування умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку здобувачів освіти відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей;

- організація практичної переорієнтації освітнього процесу, яка забезпечить успішну соціально-психологічну адаптацію здобувачів освіти у суспільстві, готовність до подальшої неперервної освіти впродовж життя, трудової діяльності, конкурентоздатність на ринку  праці;

- надання освітніх послуг шляхом застосування дистанційного навчання учнів за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти;

- здійснення комплексу заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;

- об’єднання зусиль всіх учасників освітнього процесу для створення здорового шкільного середовища шляхом приведення всіх елементів освітнього процесу у відповідність зі станом здоров’я та психофізіологічними можливостями дітей та здобувачів освіти;

- налагодження партнерських стосунків між всіма учасниками освітнього процесу, що дозволить забезпечити дієву систему взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження фізичного, психічного, духовного здоров’я, підготовки до успішної організації життєвих планів;

- забезпечення інтеграції дітей з особливими потребами у загальноосвітній простір шляхом впровадження інклюзивного навчання, вдосконалення нормативної бази, вирішення концептуальних теоретичних та організаційних питань, опанування педагогічними працівниками нових методик та програм;

- забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей в закладі освіти;

- запровадження оновленого змісту освіти шляхом використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності усіх учасників освітнього процесу;

- формування розвитку у вчителів закладу медіакультури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем шляхом використання медіаосвітніх Інтернет-технологій в освітній та науково-дослідницькій діяльності;

- створення умов для забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим;

- забезпечення умов для подальшого удосконалення системи електронного документообігу у межах єдиного інформаційно-освітнього простору міста, якісного інформаційного наповнення шкільного сайту, доступу до мережі Інтернет усіх учасників освітнього  процесу та здійснити заходи щодо інформаційної безпеки;

- забезпечення наступності у розвитку професіоналізму педагогів шляхом організації систематичної науково-методичної роботи з вчителями різних категорій у міжкурсовий період;

- удосконалення системи роботи з педагогічними кадрами, забезпечуючи безпосереднє зростання рівня педагогічної майстерності освітян через координацію зусиль методичних структур різного рівня;

- забезпечення соціального захисту педагогічних працівників з метою утвердження високого статусу та престижу професії вчителя;

- призначення на посади педагогічних та технічних працівників навчальних закладів відповідно до фахової освіти;

- налагодження відкритого продуктивного діалогу із громадськими організаціями шляхом апробації та впровадження освітніх проектів та програм;

- організація вивчення попиту ринку праці, проведення профорієнтаційних заходів щодо орієнтації здобувачів освіти  на вибір майбутньої професії;

- забезпечення підготовки матеріально-технічної бази закладу до роботи в осінньо-зимовий період, проведення обстеження технічного стану будівель і споруд.