Підручники для школи

КЗО "НВК №42" ДМР

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Основні принципи управління

Стратегічна цілеспрямованість - основний вектор управління навчальним закладом, суть якого полягає у:

 • визначенні перспектив;
 • визначенні довгострокових цілей;
 • знаходження шляхів та організація колективу щодо їхнього досягнення;
 • визначенні стратегії менеджменту.

Основним завданням управління є забезпечення розвитку закладу, який досягається через інноваційні процеси та якісні зміни:

 • технологія планування;
 • технологія моделювання;
 • технологія проектування;
 • технологія прогнозування;
 • технологія моніторингового дослідження.

Основні принципи управління:

 • принцип демократизації;
 • принцип поєднання колегіальності з персональною відповідальністю, через:
 • педагогічну раду - постійно діючий дорадчий колегіальний орган;
 • органи громадського самоврядування (конференція, рада закладу);
 • принцип науковості через використання досягнень науки, ППД;
 • принцип перевірки фактичного виконання прийнятих рішень;
 • принцип оперативності, конкретності, діловитості;
 • принцип цілеспрямованості;
 • принцип ініціативи і активності;
 • принцип оптимізації;
 • принцип комплексності.

Особливості управлінської діяльності

Функціонування та розвиток загальноосвітньої школи залежить від сукупності зовнішніх факторів прямого й опосередкованого впливу на школу. Передусім — це особливості соціально-економічного, політичного і культурного розвитку країни, зосереджені в системі освіти матеріально-фінансові, кадрові ресурси, культурний простір, в якому формуються особистість, тенденції розвитку освіти, рівень розвитку наук, що працюють на школу, система державного управління освітою, нормативно-правова база, що забезпечує функціонування школи. Вся ця сукупність постійно змінюваних зовнішніх умов під дією об'єктивно-суб'єктивних факторів трансформується.

Кожен стан розвитку суспільства зумовлює відповідні йому особливості управління внутрішньошкільним життям. На сучасному етапі до таких особливостей належать:

 • Зміна підходів при оцінюванні діяльності школи.
 • Демократизація управління.
 • Зміна кадрової ситуації в школі.
 • Варіативність управління.
 • Зміна методів управління.
 • Зміна методологічних засад управління.

Головним у змісті управлінської діяльності стає вироблення цілісної системи діяльності школи, яка б відповідала вимогам часу і створювала передумови для цілеспрямованого розвитку учнів.

Методи управління

Сукупність методів управління складають:

 • вербальні методи;
 • дослідницькі методи;
 • ілюстративно-показникові методи;
 • техніко-технологічні методи.

Раціональне поєднання модернізованих і класичних функцій, форм і методів управлінської діяльності керівника школи в сучасних умовах є запорукою ефективного формування творчого колективу вчителів та учнів, демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу, відкритості школи як динамічно соціальної системи.

Відкрита школа є соціально-педагогічною системою, здатною до генерування та впровадження педагогічних інновацій, адекватного сприйняття соціально-педагогічних змін у суспільстві, встановлення різнобічних зв'язків з громадськістю та учасниками навчально-виховного процесу.