КЗО "НВК №42" ДМР

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Обласна програма дослідно-експериментальної роботи

 

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою

«Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання»

на базі загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області на 2017–2021 роки

№ пор.

Зміст

Відповідальний

Строки

виконання

Очікувані результати

І. Підготовчий етап

(січень – серпень 2017 р.)

1.      

Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань.

Директор школи

2017 р.

Спільний кластер знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну роботу

2.      

Розроблення на основі вітчизняної моделі медіаосвіти психолого-педагогічної концепції розвитку шкільної системи медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання

Науковий керівник, наукові консультанти

2017 р.

Концепція розвитку шкільної системи медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання

3.      

Забезпечення фінансування дослідно-експериментальної роботи. Затвердження кошторисів витрат на проведення дослідно-експериментальної роботи

Директор школи

2017 р.

Фінансове забезпечення

4.      

Визначення стратегії підготовки педагогічного колективу і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій

Науковий керівник, наукові консультанти

2017 р.

Стратегія підготовки педагогічних колективів і батьків до впровдження медіаосвітніх інновацій

5.      

Участь у семінарах-практикумах з метою ознайомлення з особливостями технології впровадження медіаосвіти та функцій курсу за вибором «Медіакультура»

Директор школи

2017р.

Підготовка педагогічних колективів до здійснення дослідно-експериментальної роботи

6.      

Визначення складу творчих груп учителів-дослідників, шкільних психологів для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи

Директор школи

2017р.

Творчі групи вчителів-дослідників, шкільних психологів

7.      

Участь у тренінгах, тематичних курсах медіаосвітнього спрямування з метою підготовки до викладання курсів за вибором, зокрема курсу «Я у медіапросторі» (перший рік навчання) для учнів початкової школи

Медіапедагоги

2017 р.

Підготовка педагогічних колективів до здійснення дослідно-експериментальної роботи

8.      

Сприяння участі вчителів та учнів у творчих конкурсах медіаосвітнього спрямування обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

 

Директор школи

Постійно

Творчі роботи

9.      

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на першому етапі.

Науковий керівник,

директор школи

2017 р.

Науковий звіт


ІІ. Концептуально-діагностичний етап

(вересень 2017 р. – серпень 2018 р.)

1.      

Проведення діагностики рівня медіакультури та ставлення учнів до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій.

 

Директор школи, психолог

2017р.

Внесення змін до методичної роботи за підсумками діагностики рівня медіакультури учнів

2.      

Проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення сімейної медіакультури з метою виявлення готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання

Директор школи, психолог,
класні керівники

2017р.

Внесення змін до методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування

3.      

Упровадження першого елементу шкільної системи медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання – курсу за вибором «Я у медіапросторі» (перший рік навчання) для учнів початкової школи

Директор школи

2017р.

Підвищення рівня медіграмотності учнів початкової школи

4.      

Упровадження курсів за вибором «Основи медіаграмотності» для учнів середньої школи та курсу «Медіакультура» для учнів 10-го класу

Директор школи

2017р.

Підвищення рівня медіграмотності учнів середньої та старшої школи

5.      

Розроблення програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження інтегрованої медіаосвіти

Директор школи

2017 р.

Програми  семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження інтегрованої медіаосвіти

6.      

Проведення засідань творчих робочих груп щодо технології впровадження медіаосвіти та функцій курсів за вибором «Я у медіапросторі», «»Основи медіа грамотності» та «Медіакультура» у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.

Директор школи

 

2017 р.,

2018 р.

Підвищення медіа освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження

7.      

Створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання і поширення кращого педагогічного досвіду.

Директор школи

2018 р.

Електронні ресурси

8.      

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на другому етапі.

Науковий керівник, директор школи

2018 р.

Науковий звіт

ІІІ. Формувальний етап

(вересень 2018 р. – серпень 2019 р.)

1.

Забезпечення розвитку медіакомпетентності учнів початкової, середньої школи та старшокласників під час вивчення курсів за вибором медіаосвітнього спрямування, сприяння створенню умов для інтеграції медійних практик дітей і дорослих, розвитку сімейної медіакультури

Науковий керівник, директор школи

2018р.

Підвищення рівня медіакомпетентності учнів експериментальних навчальних закладів та їх батьків

2.

Розробка методичних матеріалів з курсів за вибором та заходів медіаосвітнього спрямування учнів початкової, середньої та старшої школи

Науковий керівник, директор школи

2018 р.

Методичні розробки, робочі зошити

3.

Здійснення моніторингу розвитку медіакультури учнів та зіставлення його результатів з даними з даними опитувань інших навчальних закладів Дніпропетровської області

Науковий керівник, директор школи

2019р.

Використання результатів моніторингу для визначення подальшої роботи в умовах експерименту

4.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за третій етап

Науковий керівник, директор школи

2019 р.

Науковий звіт

ІV. Узагальнювальний етап

(вересень 2019 р. – серпень 2020 р.)

1.

Здійснення підсумкового етапу діагностики рівнів медіакультури суб’єктів навчально-виховного процесу та їхньої готовності до конструктивної взаємодії

Директор школи

2019 р.

Інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали

2.

Статистична обробка результатів дослідно-експериментальної роботи, що відображають розвиток медіакультури особистості в навчально-виховному процесі школи і в сім’ї

Науковий керівник, директор школи

2019 р.

Одномірні та двомірні розподіли статистичних даних

3.

Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту

Науковий керівник, директор школи

2020 р.

Результати аналізу експериментальних даних

4.

Узагальнення результатів упровадження медіа-освіти на основі принципів наскрізного навчання у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Науковий керівник, директор школи

2020 р.

Узагальнення результатів наскрізного упровадження медіаосвіти

 

5.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за четвертий етап

Науковий керівник, директор школи

2020 р.

Науковий звіт

V. Корегувальний етап

(вересень 2020 р. – грудень 2021 р.)

1       1

Розроблення програми взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і територіальних установ, інших закладів освіти, громадських організацій, спрямованої на розвиток системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання

Науковий керівник, директор школи

2020-2021 рр.

Програма взаємодії школи і територіальних установ, інших закладів освіти, громадських організацій, спрямованої на розвиток системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання

2.

Надання пропозицій щодо внесення змін у навчальні плани та зміст освіти, необхідні для масового впровадження системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання

Директор школи

2021 р.

Рекомендації

3.

Проведення циклу регіональних заходів із метою популяризації результатів експерименту для сприяння масовому впровадження наскрізної медіаосвіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

Директор школи спільно із представниками органів місцевого самоврядування та батьківської громадськості

2020-2021 рр.

Висвітлення події в мережі Інтернет

4.

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації.

Науковий керівник, директор школи

2021 р.

Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації

4.

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на останньому етапі

Науковий керівник, директор школи

2021 р.

Науковий звіт

 

Науковий керівник                                                                                        Піщанська В.М.