КЗО "НВК №42" ДМР

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Звіт керівника за 2020-2021 навчальний рік

Звіт керівника за 2020-2021 навчальний рік (презентація)   переглянути→

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 42

«ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Гожої Людмили Валентинівни

за 2020-2021 навчальний рік

 

Закінчився черговий навчальний рік. Підведемо  деякі підсумки роботи колективу НВК протягом 2020/2021 н.р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.           

Основна діяльність НВК спрямована на створення умов для Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Педагогічним колективом школи забезпечується реалізація державних стандартів, здійснюється теоретична і практична підготовка з предметів навчального робочого плану з метою максимального розвитку інтелекту, формування розвиненої духовності, фізичної досконалості, естетичної, правової, моральної та екологічної культури.

Комунальний заклад освіти «Навчально – виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради  здійснює свою діяльність відповідно до Статуту. Освітній процес відбувається в одну зміну.

Головною метою закладу у 2020/2021 навчальному році було  створення сучасного освітнього середовища для розкриття та розвитку здібностей, талантів та можливостей дітей на основі партнерства всіх учасників освітнього процесу, вироблення моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал в Україні

 

 

Управління закладом

У 2020/2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, тижневим планами.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, Батьківська Рада, профспілковий комітет.

Стан і розвиток шкільної мережі

На початку 2020/2021  навчального року функціонувало 20 класів, в яких навчалися 636 здобувачів освіти.

Протягом  2020/2021 навчального року до закладу  прибуло – 11 здобувачів освіти, вибуло – 9 здобувачів освіти, на кінець навчального року – 638 здобувачів освіти. Основними заходами із збереження контингенту здобувачів освіти у 2020/2021 навчальному році були:

 • спільна робота педагогічного колективу з батьками;
 • контроль відвідування здобувачами освіти навчальних занять;
 • організація навчання за індивідуальною формою;
 • організація роботи по підготовці здобувачів освіти  до навчання в школі.

Підсумки роботи ГПД

У минулому   році працювало 4 групи продовженого дня, які відвідувало 120 учнів 1-4-х класів. Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу груп  продовженого дня  можна  визнати задовільною.

Підсумки роботи груп з короткотривалим режимом перебування

В закладі освіти є дошкільне відділення, яке представлено двома групами дітей дошкільного віку з короткотривалим режимом перебування ( 4 години на день). Групи  працюють сезонно: з 01.09. по 31.05. кожного року.  В них здобували освіту 18 дітей віком 5-6 років, які не відвідують дитячий садок. Навчаються за програмою “Впевнений старт”, яка направлена на адаптацію та соціалізацію дитини перед вступом до закладів загальної середньої освіти. Заняття корисні та цікаві. Результат - впевнена в собі дитина з позитивним ставленням до навчання.                                                 

Результативність навчання у 2020/2021 н.р.

У минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х;

- отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту – 35 учні 9 класу; 4  здобувача освіти отримали свідоцтво з відзнакою

- випущено зі школи- 29 здобувачі освіти 11 класу.

- показали результати високого рівня 33 здобувача освіти, яких нагороджено похвальними листами:

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами учнів школи за 6 навчальних років:

Рік

Похвальні листи

Похвальні грамоти

2015/2016

40

7

2016/2017

56

0

2017/2018

57

0

2018/2019

61

0

2019/2020

68

12

2020/2021

41

10

 

 

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників школи за 6 навчальних років:

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2015/2016

0

0

2016/2017

0

0

2017/2018

0

0

2018/2019

0

1

2019/2020

1

1

2020/2021

0

0

 

 

 

Якість навчальних досягнень учнів

 

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у освітній процес форм і методів роботи зі здобувачами освіти в школі проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання здобувачів освіти. Основна увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, підсумків державної підсумкової атестації, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах, результативність ЗНО. Під час здійснення контролю за формуванням навчальних умінь здобувачів освіти використовуються якісні та кількісні характеристики освітнього процесу, що узагальнюються в таблицях. Використовуються також графіки та діаграми, які відображають динаміку результатів і мають важливе значення для розуміння та оперативного врахування змін – стабілізації або зниження результативності освітньої роботи в закладі.

За 2019/2020 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання та вимогам сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому високий рівень навчальних досягнень.

 

 

класи

Кільк. учнів

1-3 бали

4- 6 балів

7-9 балів

10-12 балів

Якість

 
 

 

 

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

 

 

4-а

35

0

0

7

20

23

66

5

14

80

 

4-б

34

0

0

12

35

19

56

4

12

68

 

4

69

0

0

19

27,5

42

60,9

9

13,0

74

 

5-а

36

0

0

19

52

13

36

4

11

47

 

5-б

35

1

3

11

31

12

34

6

17

51

 

6-а

31

0

0

9

29

16

52

6

19

71

 

6-б

32

7

22

13

41

11

34

0

0

34

 

7-А

29

3

10

10

35

16

55

0

0

55

 

7-Б

34

4

12

21

62

7

21

2

6

26

 

8-А

30

2

7

16

53

10

33

2

7

40

 

8-Б

32

0

0

15

47

14

44

3

9

53

 

9

35

5

14

15

43

10

29

5

14

43

 

5-9

294

22

7,5

129

43,9

109

37,1

28

9,5

47

 

10

28

5

18

16

57

6

21

1

4

25

 

11

29

2

7

13

45

11

38

3

10

48

 

10-11

57

7

12,3

29

50,9

17

29,8

4

7,0

37

 

4-11

420

29

6,9

177

42,1

168

40

41

9,8

50

 

                          

                         

                                                                                  

Якість початкової освіти

Станом на 31  травня 2021 р. в початковій школі навчалося 287 дитини, усі учні 4-х класів –69  здобувачів освіти, усі атестовані та переведені до наступного класу. 9  здобувачів освіти 4-х класів нагороджені Похвальним листом.

                                    

 

З метою перевірки якості набуття знань, умінь, навичок і  компетенцій учнів, повноти виконання навчальних програм щорічно вивчається стан викладання навчальних предметів та проводяться діагностичні контрольні роботи  за текстами адміністрації.

Відповідно до перспективного графіку фронтального адміністративного контролю  стану викладання навчальних предметів, річного плану роботи школи на 2020/2021 навчальний рік, з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів з математики та української мови й успішного засвоєння  учнями системи математичних знань, умінь і навичок були проведені підсумкові контрольні роботи у 4-11-х класах.

Якість освіти ІІ, ІІІ ступенів

Інформація про успішність учнів 4-11 класів за результатами адміністративних контрольних робіт

За результатами діагностичних  контрольних робіт з окремих предметів учні 4-11-х класів учні мають такі показники:

Результати контрольних робіт  з української мови на кінець ІІ семестру 2020/2021 н.р.

Клас

учн.

Писало роботу

1-3

4-6

7-9

10-12

сума

Якість навч досягн.

заг. сума по паралелям

заг. якість по паралелям

1

2

3

%

4

5

6

%

7

8

9

%

10

11

12

%

%

4-А

35

33

0

0

0

0

3

1

4

24

4

10

3

52

5

3

0

24

33

76

64

81

4-Б

34

31

0

0

1

3

1

2

2

10

4

8

5

55

8

2

0

32

31

87

5-А

36

16

0

2

0

13

4

3

2

56

0

2

2

25

0

1

0

6

16

31

62

52

5-А

17

0

2

1

18

1

2

4

41

1

3

3

41

0

0

0

0

17

41

5-Б

34

29

0

0

1

3

3

2

3

28

2

5

2

31

5

6

0

38

29

69

6-А

34

13

0

1

0

8

0

0

1

8

1

0

2

23

4

3

1

62

13

85

54

48

6-А

13

0

1

1

15

1

1

1

23

2

2

2

46

0

2

0

15

13

62

6-Б

31

28

0

2

2

14

5

5

7

61

2

3

2

25

0

0

0

0

28

25

7-А

29

11

0

3

0

27

0

1

2

27

1

1

1

27

1

1

0

18

11

45

52

31

7-А

14

3

0

4

50

0

0

3

21

1

2

1

29

0

0

0

0

14

29

7-Б

33

27

1

12

0

48

3

4

0

26

1

3

2

22

1

0

0

4

27

26

8-А

31

27

1

1

0

7

3

4

3

37

7

1

4

44

2

1

0

11

27

56

52

42

8-Б

32

16

7

0

1

50

0

3

1

25

1

0

1

13

1

1

0

13

16

25

8-Б

9

3

1

0

44

2

0

0

22

1

1

0

22

1

0

0

11

9

33

9

35

14

4

1

0

36

2

1

3

43

1

0

1

14

0

1

0

7

14

21

27

19

9

13

5

0

0

38

1

2

3

46

0

1

0

8

0

1

0

8

13

15

10

26

21

0

16

1

81

 

 

1

5

0

1

0

5

1

1

0

10

21

14

21

14

11

29

8

1

2

0

38

4

1

0

63

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

20

45

11

12

0

0

0

0

1

0

2

25

2

3

1

50

2

0

1

25

12

75

Всього

419

352

25

44

12

23

34

30

42

30

31

46

32

109

31

23

2

56

352

47

352

47

 

                                                

 

 

 

Здобувачі освіти під час написання контрольної роботи  припускалися таких помилок:

написання слів з подовженим приголосним, ненаголошені голосні, правопис префіксів, заміна та пропуск букв, написання літери «Є», розділові знаки між частинами складного речення, написання прийменників з іменниками, правопис власних назв, знак м'якшення, апостроф.

Результати контрольних робіт  з математики за ІІ семестр 2020/2021 н.р.

Клас

учнів

Писало роботу

1-3

 

4-6

 

7-9

 

10-12

 

сума

Якість навч досягн.

заг. сума по паралелям

заг. якість по паралелям

1

2

3

%

4

5

6

%

7

8

9

 

10

11

12

%

%

4-А

35

33

0

1

0

3,0

3

2

4

27,3

6

6

4

48,5

3

2

2

21

33

70

64

72

4-Б

34

31

1

1

1

9,7

1

1

3

16,1

8

2

5

48,4

2

3

3

26

31

74

5-А

36

34

0

1

4

14,7

9

4

4

50,0

1

7

2

29,4

2

0

0

6

34

35

63

33

5-б

35

29

0

2

3

17,2

6

6

3

51,7

3

2

2

24,1

2

0

0

7

29

31

6-А

31

32

0

1

2

9,4

2

7

1

31,3

4

4

4

37,5

4

2

1

22

32

59

58

41

6-Б

31

26

5

1

2

30,8

8

4

1

50,0

1

4

0

19,2

0

0

0

0

26

19

Всього

202

185

6

7

12

13,5

29

24

16

37,3

23

25

17

35,1

13

7

6

14

185

49

185

49

 

                                                  

Результати контрольних робіт  з алгебри та геометрії за ІІ семестр 2020/2021 н.р.

Типові помилки: додавання та віднімання трицифрових чисел з переходом через десяток; порівняння іменованих чисел; ділення трицифрових чисел на двоцифрове; знаходження  sin, cos, tg; обчислення градусної міри кутів; виконання дій зі ступенями; розв`язання задач; знаходження периметра прямокутника; задачі на відсотки; приклади на дії з раціональними числами; знаходження об`єму геометричної фігури; дробові тригонометричні рівняння.

 

Клас

учнів

Писало роботу

1-3

%

4-6

%

7-9

%

10-12

%

 

Якість навч досягн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

7-а (А)

29

28

0

0

2

7,1

5

7

3

53,6

4

4

0

28,6

2

1

0

10,7

28

39

7-А(Г)

29

26

0

1

2

11,5

1

2

4

26,9

3

3

7

50,0

3

0

0

11,5

26

62

7-Б(А)

34

29

0

2

3

17,2

8

5

4

58,6

4

1

1

20,7

1

0

0

3,4

29

24

7-Б(Г)

34

30

2

2

2

20,0

13

3

2

60,0

3

2

0

16,7

0

1

0

3,3

30

20

8-А (А)

30

28

1

1

2

14,3

5

4

2

39,3

5

6

0

39,3

1

1

0

7,1

28

46

8-А(Г)

30

25

 

 

1

4,0

5

5

6

64,0

3

1

2

24,0

1

1

 

8,0

25

32

8-Б(А)

31

29

0

0

2

6,9

2

3

5

34,5

4

3

0

24,1

7

3

0

34,5

29

59

8-Б (Г)

31

25

1

2

0

12,0

2

4

1

28,0

4

2

4

40,0

2

3

0

20,0

25

60

9(А)

35

29

0

0

2

6,9

1

7

2

34,5

7

1

2

34,5

3

4

0

24,1

29

59

9 (Г)

35

25

0

0

0

0,0

0

5

7

48,0

5

4

1

40,0

3

0

0

12,0

25

52

10 (А)

26

24

0

1

0

4,2

4

6

8

75,0

2

2

0

16,7

0

1

0

4,2

24

21

10 (Г)

26

24

0

0

0

0,0

2

3

7

50,0

6

2

2

41,7

0

0

0

0,0

22

42

11 (А)

28

23

0

0

1

4,3

3

8

5

69,6

0

5

1

26,1

0

0

0

0,0

23

26

11 (Г)

28

17

0

2

5

41,2

2

1

4

41,2

0

2

0

11,8

1

0

0

5,9

17

18

всього алг.

178

190

1

4

10

7,9

27

33

27

45,8

19

21

2

22,1

11

6

0

8,9

190

31

всього геом.

182

172

2

5

10

9,9

23

19

30

41,9

20

14

12

26,7

8

2

0

5,8

170

33

                   

Аналіз державної підсумкової атестації

Відповідно до статті 17 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 03 березня 2021 року № 273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у  2020/2021 навчальному році» учнів 4-х та 9-х класів у 2020-2021 навчальному році звільнено від ДПА. У свідоцтвах про базову загальну середню освіту зроблено запис “звільнений(а)”. Згідно прийнятому Верховною Радою України 13 квітня 2021 року Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)”, згідно з яким у зв'язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, були звільнені від проходження державної підсумкової атестації. Закон не звільняв випускників від проходження ЗНО. Вони мали можливість державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання за власним бажанням.

Профільне навчання

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільного і профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2020/2021 навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки здобувачів освіти до ДПА, проведено анкетування здобувачів освіти, батьків, обговорення питань профілізації на нарадах. Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що здобувачі освіти  9-11-х класів мають інтерес до вивчення математики, інформатики, англійської мови, української мови, що було враховано при складанні навчального плану, розподілу годин варіативної складової, курсів за вибором, індивідуальних занять.

У 2021/2022 навчальному році планується продовження роботи класів профільного навчання: поглиблене вивчення української мови у 9 -Б класі та навчання за профілем української філології в 10,11  класах.

 

Контрольно-аналітична діяльність

У 2020/2021 навчальному році складовими системи внутрішньошкільного контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей здобувачів освіти в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять.

Проводилось відстеження знань і умінь учнів з математики, української мови, на підставі контрольних робіт за текстами адміністрації школи. Результати знайшли відображення в наказах по школі.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома шляхами:

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, згідно річного плану роботи школи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2020/2021 н. р.

2. Тематичний контроль. У ході перевірки вивчався рівень знань і умінь здобувачів освіти на уроках з предметів: українська мова,  громадянська освіта, фізична культура та математика в початковій школі.

3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і підготовки здобувачів освіти до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних можливостей колективу.

Аналіз стану викладання навчальних предметів

Протягом навчального року адміністрацією школи вивчався стан викладання предметів: зарубіжна література, хімія, основи здоров`я Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації вчителям математики вчителям Бабой О.М., Жакун А.С., вчителю Цибі А.А. щодо удосконалення своєї педагогічної діяльності.

Загальний аналіз стану викладання дисципліни свідчить, що стан викладання вищезазначених предметів знаходиться на високому рівні.

 

Виконання навчальних програм

Відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти, вимог Концепції профільного навчання щодо організації освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, Положення про загальноосвітній навчальний заклад,наказу МОН України № 407 від 20.04.2018 року, наказу МОН України № 1319 від 02.11.2016 року, листа МОН України №1/9-344 від 25.05.2018 року,  наказу МОН України № 405 від 20.04.2018 року, наказу МОН наказу МОН України № 408 від 20.04.2018 року, наказу МОН України № 406 від 20.04.2018 року та навчального плану закладуадміністрацією відпрацьовано робочий навчальний план, який забезпечує рівний доступ до якісної освіти кожного здобувача освіти з урахуванням матеріальних умов, запитів учнів та батьків.

            Розподіл годин варіативної складової здійснено з урахуванням профільного спрямування, регіональних особливостей, кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази та бажання здобувачів освіти.

          Відповідно до річного плану роботи, адміністрацією закладу перевірено виконання навчальних планів і програм за  2 семестр 2020/2021 навчального року.

          Основна увага під час перевірки приділялась використанню годин інваріантної та варіативної складових навчального плану, відповідності вивченого навчального матеріалу навчальним програмам та календарному плануванню вчителів, фактичній кількості використаних годин для вивчення навчальних предметів запланованій, відповідності кількості проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт, уроків позакласного читання, уроків з розвитку зв’язного мовлення, уроків літератури рідного краю тощо кількості запланованих, відповідності оцінок у класних журналах та в зошитах для контрольних, практичних, лабораторних робіт.

          Заступникам директора з навчально-виховної роботи Асановій С.М., Панченко І.В. вчителями - предметниками надано звіти про виконання навчальних планів і програм у 2 семестрі 2020/2021 навчального року, в яких відображено за планом та фактично кількість використаних годин, проведених лабораторних, практичних та контрольних робіт, кількість тематичних. Календарне планування всіх вчителів відповідає програмам, рекомендованим Міністерством освіти і науки.

          Проведено співбесіди з учителями. Перевірено класні журнали, вибірково – учнівські зошити для контрольних, лабораторних, практичних робіт, стан їх ведення, якість перевірки робіт учителями – предметниками в учнів 4-А класу (Коврижко Н.П.), 4-Б (Жерелова Н.Ю.), 5 -11 класів з української мови і літератури (Чернякова О.О., Жакун А.С., Шапошник С.П., Бабой О.М.), 7-11  класи з фізики (Циба а.а.),  з біології (вчитель Пасічняк О.В..), 5- 6 класів з математики(Лагетенко О.І., Васецька О.М.), 7-10 класів з алгебри та геометрії (вчитель Лагутенко О.І., Гожа Л.В. Савченко А.В.),  5-11 класу з англійської мови (вчителі Свіженко Н.А., Каллен Ю.В., Мірзаї М.М., Біжко І.А.). Учнівські зошити мають єдині обкладинки, обгорнуті. В усіх учителів дати проведення збігаються в  календарному плануванні, класних журналах та зошитах учнів, вчителями перевірені згідно вимог.

Учителями враховано вимоги листа МОН від 21.09.2015 р. № 2/2-14-1907-15 щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів, інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН від 03. 06.2008 № 496.

          Заслуговує на увагу якісне виконання навчальних планів і програм вчителями початкової школи  Сербіченко У.Л., Ябченко Л.О., Коврижко Н.П., Жереловою Н.Ю., Абрамович С.В., Тітовою І.І., Ябченко Л.О., Рякською О.О., вчителем зарубіжної літератури Бабой О.М., учителями математики Лагутенко О.І., Гожою Л.В., Васецькою О.М., вчителями біології Пасічняк О.В.,вчителем хімії Цибі А.А.,  вчителями української мови та літератури Черняковою О.О.,  Шапошник С.П., вчителями англійської мови Свіженко Н.А., Каллен Ю.В., Мірзаї М.М., вчителями фізичної культури  Школьним А.О. та Діденко О.С., вчителем ОТМ  Панченко І.В., вчителями інформатики Лагутенко О.І. , Заплавою О.М., Савченко а.В., учителем предмету «Захист Вітчизни» Костюченком Я.О, учителем географії Асановою С.М., учителем історії Дерезенко А.І.

          Слід відзначити чисті та охайні сторінки класних журналів учителів Гожої Л.В., Сербіченко У.Л., Ябченко Л.О., Коврижко Н.П., Жереловою Н.Ю., Рякської О.О., Довгополової Т.М., Пасічняк О.В., Асанової С.М.., Чернякової О.О., Лагутенко О.І., Дерезенко А.І., Свіженко Н.А., Каллен Ю.В., Діденко О.С., Панченко І.В.

Для забезпечення допрофільного та профільного навчання варіативну частину навчального плану виконано на 100%.

Проте, у наступному 2021/2022 навчальному році педагогічному колективу необхідно звернути увагу на підвищення результативності і якості навчання кожного здобувача освіти, враховуючи його індивідуальні особливості.

 

Контроль шкільної документації

Окрема увага в ході перевірок була приділена організації своєчасній та якісній перевірці учнівських зошитів. Загально відомо, що для забезпечення високої грамотності і загальної культури здобувачів освіти необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо перевірки і ведення учнівських зошитів. Зошит відображає не лише знання та вміння здобувачів освіти, а й працю вчителя. Необхідно відзначити, що всі вчителі школи проводили плідну та ефективну роботу з перевірки учнівських зошитів, які перевірялись своєчасно. Це свідчить про відповідальне ставлення до роботи, творчий підхід до виконання обов’язків вчителя - предметника.

Для забезпечення допрофільного та профільного навчання варіативну частину навчального плану виконано на 100%.

Разом з тим виявлено, що

- допускають виправлення оцінок і дат, потертості, використання коректора на предметних сторінках у класних журналах  вчителі Циба А.А.,  Костюченко Я.О.Васецька О.М., Шкоп Т.М.;

-  помилковий запис номерів уроків: Жакун А.С. (5-А клас), Школьний А.О. (5-Б клас)

Наступність у навчанні

Проблеми наступності у навчанні  також була приділена увага: проведені спільні засідання ШМО вчителів початкової школи та ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напряму, наради при директорі, мала педрада з питань адаптації першокласників, п’ятикласників та узгодження єдиних вимог вчителів середньої та початкової школи до оцінювання навчальних досягнень учнів у 4-х та 5-го класах, індивідуальні психологічні консультації з батьками першокласників та п’ятикласників. Робота в цьому напрямку була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно адаптуватись здобувачам освіти  1-х та 5 класу.

 

Реалізація комплексної програми „Обдаровані діти”

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2020 - 2021  навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих здобувачів освіти  закладу;
 • оновлені індивідуальні картки обліку здібних дітей школи;
 • поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;
 • проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи у відбірковому  та фінальному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів олімпіадах, які в 2020- 2021 навчальному році проводилися в онлайн - форматі;
 • організована робота з підготовки та участі здобувачів освіти НВК у відбірковому та фінальному етапах конкурсу знавців рідної мов ім. П. Яцика;
 • організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт здобувачів освіти, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • організована робота гуртка “Юні скаути”та факультативів за бажанням здобувачів освіти;
 • забезпечене інформування про всі досягнення здобувачів освіти закладу..

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Методичні об’єднання проводять роботу із зацікавлення дітей до вивчення предметів.

 

Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет - олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 червня 2012 року №671, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року № 1074/21386, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.02.2018 № 148 «Про затвердження графіків проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 роки (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08. 2020  №1081  «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет - олімпіад з навчальних предметів у 2020 - 2021 навчальному році», листа методичного центру від 20 листопада 2020 року №110 “Про організацію участі та проведення міського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад”  з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді міста, активізації впровадження комп'ютерних інформаційних технологійу шкільній освіті у жовтні 2020 року було проведено шкільні  учнівські олімпіади з 12 базових дисциплін: української мови та літератури, іноземної (англійської) мови, історії, правознавства, математики, фізики, хімії, біології, географії, інформатики, трудового навчання.

 

Переможці фінального (міського) туру Всеукраїнської учнівської  Інтернет-олімпіади

 

№ з\п

предмет

Прізвище, ім'я участника

клас

місце

Вчитель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Українська мова

Кириченко  Марія

 Дяченко   Олег

Глиніна Поліна

Макарова Дар`я

 Якименко Єгор

Курнікова Анна

 Лівак Аліна

Прядко Вікторія

Драк Єва – Ангеліна

Фесенко Олеся

Міхеєва Катерина   

Фоммавонг Іванна

Трунова Катерина

Османова Поліна

Золотарьов Володимир

 8 – б

 8 – б

 8 – б

8 – б

8 – б

8 - а

8 - а

8 - а  

8 - а

7 - а

9

10

9

8 - б

7 - б

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Шапошник С.П.

 

 

 

 

Чернякова О.О.

 

 

 

 

 

Жакун А.С.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Англійська мова

Мірзаї Ельміра

Федорова Уляна

Кириченко Марія

Вінцерська Марина

Трунова Катерина

Срібненко Єва

Клоков Богдан

Кайдаш Ігор

Гудков Владислав

11

8-а

8-б

8-б

9

9

8-а

11

10

1

2

2

2

2

2

3

3

3

Мірзаї М.М.

 

Свіженко Н.А.

 

Каллен Ю.В.

26

27

28

29

30

31

Математика

Прядко Вікторія

Лівак Аліна

Новрузова Анастасія

Ромащенко Єлизавета

Фесенко Олеся

Вінцерська Марина

8-а

8-а

6-а

6-а

7-а

8-б

2

2

3

3

3

3

Лагутенко О.І.

Васецька О.М.

32

Біологія

Дяченко Олег

8- б

2

Пасічняк О.В.

33

 

Інформаційні технології

Кучер Ілля

 

10

 

2

 

Лагутенко О.І.

Лагутенко О.І.

34

35

Географія

Захандревич Богдан

Павленко Ярослава

11

11

2

3

Асанова С.М.

36

Трудове навчання

Дмитрієва Христина

6-б

3

Литвиненко О.М.

37

Історія

Курнікова Анна

8-а

2

Дерезенко А.І.

38

39

40

Хімія

Драк Єва

Прядко Вікторія

Лісаченко Валерія

8-а

8-а

9

3

3

3

Циба А.А.

 

 

Індивідуальна форма навчання

У 2020/2021 навчальному році в закладі освіти за індивідуальною формою навчалося 13 учнів: 1. Педагогічний патронаж - 5 здобувачів освіти: 2 здобувачі освіти початкової школи, 3  - базова ланка, за довідкою ЛКК міської лікарні. 2. сімейне навчання - на початок року - 8 учнів, на кінець року - 2. Також 2 здобувачі освіти 5 і 7 класів охоплені інклюзивним навчанням.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють із здобувачами освіти вдома.

Індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти розробляються згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація освітнього процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Профорієнтаційна робота

Згідно з річним планом роботи в НВК № 42 була організована профорієнтаційна робота.

Протягом 2020/2021 навчального року постійно оновлювався куточок профорієнтації, де кожен учень отримував інформацію щодо існуючих вищих закладах різних рівнів акредитації, їх розташуванням, спеціальностей та інше.

На початку вересня під контролем   заступника   директора з НВР та класних керівників 9, 11 класів було зроблено аналіз працевлаштування випускників.

З вересня у школі працював практичний психолог – Терентьєва А.М. та соціальний педагог – Литвиненко О.М.., які проводили групові та індивідуальні консультації для класних керівників та здобувачів освіти з питань профорієнтаційної роботи.

Протягом року випускники 9, 11 класів зустрічалися з представниками різних навчальних закладів, які розповідали про різні професії,  запрошували на дні відкритих дверей.  

 

Соціальний захист здобувачів освіти

 

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

• дітей, позбавлених батьківського піклування –12

• дітей з багатодітних родин – 44

• дітей з малозабезпечених родин – 1

• дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 1

• діти батьків  загиблих під час виконання службових обов’язків– 2

• дітей, батьки яких є учасниками АТО – 18

• дітей-інвалідів – 11

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року соціально-психологічною службою, вчителями, за згодою батьків чи осіб що виконують їх обов'язки, проводилось опитування щодо  житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування та складено відповідні акти. За запитом батьків, осіб що їх замінюють та класних керівників, спеціалістами служби проводились: консультації, тренінги, діагностично-профілактичні ігри, спрямовані на соціальну адаптацію дитини, покращення психоемоційного стану, надбання комунікативних умінь та навичок серед однолітків. Спеціалісти служби за час знаходження здобувачів освіти, вчителів, на карантині та дистанційному навчанні провели профілактично-роз'яснювальну, адаптаційну роботу з дітьми та їх родинами щодо покращення сприйняття навчального матеріалу та психоемоційного стану в умовах замкнутого простору, використовуючи відео презентації на електронних платформах та електронні ресурси.    

Усі діти, позбавлені батьківського піклування, були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням та безкоштовним проїздом у міському транспорті.

Двічі за рік соціальним педагогом була проведена ревізія єдиних квитків, яка не виявила дітей без документа.

Протягом навчального року постійно проводились онлайн та офлайн зустрічі класних керівників, соціального педагога з опікунами, з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації.

 

Робота соціально-психологічної служби

Згідно вимог нормативних документів , таких, як Лист МОН України 1/9-413 від 27.07.2017 року, Лист МОН України 1/9-414 від 25.06.2019 та Наказ МОН України № 509 від 22. 05.2018 року,  методичних рекомендацій щодо пріоритетних напрямів діяльності працівників психологічної служби системи освіти міста Дніпра у 2018-2019 навчальному році , відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері формування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 14 грудня 2016 р. № 988-р, навчальний заклад, соціально-психологічна служба школи мають впроваджувати демократичну культуру цінностей: захищати права дитини, стати місцем, безпечним для дитини, і йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про атмосферу довіри і взаємоповаги, де не має насильства та дискримінації.                                                                                                        

Головною метою роботи соціально-психологічної служби школи в 2020-2021 навчальному році: створення умов для формування здорової (фізично, психічно, духовно), компетентної, соціально- адаптивної, творчої особистості школяра з потребою у самореалізації та самовдосконалення.                 

 • Для досягнення мети були застосовані такі напрями діяльності:
 • практична соціально-педагогічна, психологічна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу: здобувачам освіти, вчителям, вихователям, батькам;
 • консультативно-просвітницька робота;
 • психологічна діагностика розвитку особистості здобувачів освіти та педагогічного колективу;
 • консультативна й методична допомога всім учасника навчально-виховного процесу;
 • корекційно-розвивальна робота зі здобувачами освіти, батьками і вчителями;
 • соціально-психологічний патронаж і допомога здобувачам освіти, які схильні до правопорушень, вирізняються девіантною поведінкою, чи таких, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 • психологічний супровід дітей з особливими потребами, обдарованих дітей;
 • формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації; 
 • профільному та професійному самовизначенню здобувачів освіти, формуванню життєвої компетентності
 • попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників;
 • формуванню психологічної готовності учасників освітнього процессу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
 • формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу;
 • попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти.

Облік відвідування

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням здобувачами освіти НВК. В школі ведеться планомірна робота з контролю за відвідуванням здобувачами освіти школи, попередження прогулів, рівню навчальних досягнень. Згідно з річним планом роботи школи протягом року були проведені наради при директорові, де розглядалися питання відвідування школи здобувачами освіти.

Робота педагогічного колективу  проводилась у наступних напрямах:

1. Робота учителів - предметників, класних керівників з рапортами відвідувань.

2. Засідання творчої групи, на яке запрошувалися адміністрація школи, представники педагогічного колективу, психолог.

3. Робота по взаємодії класних керівників, адміністрації, психолога, учнівського самоврядування з метою контролю відвідувань здобувачами освіти занять. З’ясовуються причини, через які були відсутні здобувачі освіти.

Було встановлено наступне:

- класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування здобувачами освіти НВК;

- у школі проводяться рейди у складі здобувачів освіти та чергового вчителя по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин. Здобувачі освіти  підтверджують пропуски документально.

 

Запобігання дитячого травматизму

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі проводилась відповідно до:

•          статей 43, 50 Конституції України;

•          Закону України «Про освіту», стаття 26;

•          кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

•          Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 2

            Законів України «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону праці»

•          наказів Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017  № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти і № 659 від 16.05.2019 «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього  процесу в навчальних закладах».

В школі проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які здобувачі освіти вивчають на уроках предмету «Основи здоров'я» та на годинах спілкування. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2020/2021 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком  навчального року видано відповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та здобувачів освіти школи.

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти–дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи на 2020/2021 навчальний рік, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводки; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в навчальних кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2020/2021 н.р. проведено:

- у вересні 2020 р.  в кожному класі був проведений Єдиний день безпеки дорожнього руху та Тиждень безпеки дорожнього руху;

- у травні 2021 р. в межах проведення Тижня з безпеки дорожнього руху в Україні кожному класі був проведений Єдиний урок з  безпеки дорожнього руху у 1-11-х класах, написання творів «Безпечна дорога до школи», проведено вікторини у 6,7 класах «Я - пішохід»;

- виховні заходи, тематичні виставки, конкурси за даною тематикою, кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з класом з попередження усіх видів  дитячого травматизму;

- у класних журналах 1-11-х класів згідно методичним рекомендаціям відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибухонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму;

-  проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, під час прогулянок, екскурсій;

- бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом або виїздом дітей за межі школи  на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.

У навчальному плані на 2020/2021 навчальний рік передбачено обов’язкове вивчення предмету «Основи здоров'я».

У 2020/2021 н.р. було зареєстровано 3 випадки дитячого травматизму. Травм в освітньому процесі зареєстровано – 3:

1.    11.09.2020 р. травмувався учень 3 – в класу Зубков Дмитро під час прогулянки на шкільному майданчику  з вихованцями ГПД.

2.   23.09.2020 р. внаслідок порушення правил поведінки та техніки безпеки травмувався  учень  5 – б  кл. Зейналов Т. М.  під час навчального заняття фізичною культурою на спортивному стадіоні школи.

3.    На осінніх канікулах 22.10.2020 р. відбулося травмування в ДТП  учня 10 класу  Пархоменка Дмитра  Сергійовича внаслідок порушення правил поведінки та техніки безпеки  учня  під час руху вулицями міста, через неуважність та необачність пішохода та нехтування ПДР на нерегульованому пішохідному переході

У 2021/2022 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою здобувачів освіти на перервах та під час екскурсій.

 

Організація харчування

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування здобувачів освіти. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70 відсотків визначає здоров’я людини.

У  закладі освіти для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування здобувачів освіти, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані.

Упродовж 2020/2021 навчального року для здобувачів освіти школи було організовано гаряче харчування. Усі діти 1-4-х класів та здобувачі освіти пільгових категорій були забезпечені пільговим  гарячим харчуванням.

Усього на кінець 2020/2021 н.р. було охоплено безкоштовним гарячим харчуванням 287 здобувачів освіти початкової школи, що складає 99% ( для 2-х здобувачів освіти було організовано індивідуальне навчання).

49 здобувачів освіти, які потребували дієтичного харчування за медичними показниками, були ним забезпечені.

Всього в закладі гаряче харчування отримували  530  дітей, що складає 93 % від загальної кількості здобувачів освіти НВК.

 

Медичне обслуговування

 

На виконання ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 №280 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров’я № 527 від 28.07.2014) «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», Наказу МОЗ № 150 від 21.02.2013р., наказу від 17.05.2008 № 254 «Про затвердження інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України», від 21.05.2007 № 246 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 107 ( z0359-12) від 14.02.2012 р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, з метою забезпечення належних умов при організації проведення медичних оглядів школярів та проходження медичних оглядів педпрацівників перед початком нового навчального року було проведено наступні заходи:

- рекомендовані профілактично батькам та лицям що їх замінюють пройти планові медичні огляди, згідно віковому календарю щеплень, провести вакцінацію  здобувачів освіти;

- зарахування дітей до закладу здійснювалось за наявності медичної карти та карти щеплень дитини;

- тримається під контролем вчасне проходження працівниками закладу освіти флюорографічного обстеження.

Відповідно до закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз» усі педагогічні працівники попереджені щодо контролю за особами, які ухиляються або без поважних причин у визначений термін не пройшли обов’язків профілактичний медичний огляд на туберкульоз, про необхідність їх відсторонення від роботи, а неповнолітніх, здобувачів освіти - відсторонювати від відвідування НВК.

В школі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами реєструє це в спеціальному журналі.

            Адміністрація та працівники дняшколи забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя здобувачів освіти.

 

Методична робота педагогічного колективу

 

У 2020-2021 навчальному році працював над виконанням науково – дослідної роботи за темою «Формування та розвиток пізнавальної активності школярів шляхом впровадження медіаосвіти, інформаційно – комунікаційних технологій в освітній  процес». На початку року була створена науково-методична рада школи на чолі з директором   Гожою Л.В.  До її складу ввійшли заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи   Чернякова О.О., Панченко І.В.,  Пасічняк О.В., голови методичних об'єднань Довгополової Л.О., Арсенян А.Л., Свіженко Н.А.

Протягом навчального року відбулися засідання науково-методичної ради школи за темами: аналіз роботи шкільного колективу за минулий навчальний рік; завдання та затвердження робочого навчального плану (варіативної частини) на новий навчальний рік; обговорення  навчальних програм із базових дисциплін, підручників, рекомендацій МОН України щодо викладання предметів, розвиток творчої ініціативи вчителів; удосконалення та пошук активних і цікавих форм ведення уроку; розробка шкільної моделі медіаосвіти та впровадження її в життя навчального закладу; здійснення індивідуального та диференційованого підходу до здобувачів освіти під час процесу навчання та виховання; системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу навчального закладу з проблеми формування громадянської свідомості учнів, про хід атестації педагогічних працівників школи, затвердження тем педагогічних досвідів учителів школи, які атестуються в 2020-2021 навчальному році;  психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації школярів. Протягом року методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями під час засідань МО, розробками педагогів  Васецька О.М. до конкурсу «Сучасний урок».

Протягом року проводилися засідання шкільних методичних об’єднань, на яких обговорювалися такі питання : вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у 2020-2021 навчальному році, організації та проведення контрольних зрізів знань, участь у семінарах і конференціях у рамках експериментальної діяльності закладу.

Методичні об’єднання велику увагу приділили роботі з обдарованими дітьми. Результатом цієї роботи стали 37 призових місць  у фінальному етапі Всеукраїнської олімпіади з базових предметів. Також здобувачі освіти НВК взяли активну участь у багатьох інтелектуальних конкурсах, зокрема  - знавців рідної мови ім. П. Яцика,  де посіли 7 призових місць у відбірковому етапі  та 1 -  у фінальному етапі.

 НВК № 42 є експериментальним закладом обласного рівня за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання», бере участь у  Всеукраїнському експерименті “Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику”.

Звісно, важливу роль у формуванні медіаграмотності здобувачів освіти відіграє позакласна робота. Через класні години, участь у творчих конкурсах і наукових проектах наші вихованці здобувають практичні навички у створенні медіапродуктів.

Медіаосвіта наскрізно проходить через діяльність усіх учителів. Уроками, навчальними заходами та позакласною роботою мультимедійного спрямування охоплено всіх учнів НВК. Ми намагаємося створювати такі умови, щоб здобувачі освіти набували навичок критичного мислення і коригування інформації, умінь аналізувати та давати оцінку медіатекстам, розуміти їхню сутність, адресну спрямованість, мету, викривати приховане значення та шкідливий вплив окремої медіаінформації, протиставити цьому впливу зразки високих національних культурних цінностей.  Педагогічні працівники  та медіапедагоги закладу розвивають медіатворчість, креативність своїх вихованців, залучаючи їх до різноманітних медіаконкурсів, навчальних проектів, медіафестивалів.

       Результати медіаосвітньої діяльності КЗО “НВК № 42” ДМР стали:

1.  І місце в іноваціному медіаосвітньому проекті соціальної гри «Перегони котиків».

2.  Взяли участь в обласному  конкурсі учнівської медіатворчості «Разом у майбутнє !»

3.  Обласний медіаконкурс для дітей та молоді «Формула миру»( результати  у вересні 2021 р.)

 

Атестація педпрацівників

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання.  Наказом по закладу від 22.09.2020 № 117 «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у 2020/2021 навчальному році» було затверджено склад атестаційної комісії І рівня, до якої увійшли компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, що мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Вся робота атестаційної комісії проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи на засадах перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги.

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителів: динаміка навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, друковані праці, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо.

Результатом атестації 2020-2021 року є:

 1.  Васецька Оксана Миколаївна, вчитель математики Комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;
 2.  Безверхнєй Яніна Миколаївна, вчитель української мови та літератури Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 42 «школа 1-І 11 ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
 3. Виноградова Ольга Ігорівна, бібліотекарр Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради підтвердила  10 тарифний розряд;
 4.  Погрібний Костянтин Юрійович, асистент вчителя Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 42«школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
 5. Шкоп Тетяна Миколаївна, вчитель музичного мистецтва Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради підтвердила 10 тарифний розряд;
 6.  Хребто Галина Борисівна, вихователь групи короткотривалого перебування Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 42 «школа 1-І 11 ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради підтвердила 10 тарифний розряд;
 7.  Асанова Світлана Миколаївна, заступник директора з навчально – виховної роботи Комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради, атестована  на відповідність займаній посаді;
 8. Асановій Світлані Миколаївні, вчитель географії Комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради,  підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоїли педагогічне звання «учитель – методист»;
 9.  Абрамович Світлана Василівна, вчитель початкових класів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради,  підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель – методист»;
 10.  Черняковій Ольга Олександрівна, вчитель української мови та літератури Комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради,  підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель – методист»;
 11.  Сербіченко Уляна Леонідівна, вчитель початкових класів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс №42 «школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради,  підтвердила педагогічне звання «старший учитель».

З метою визначення динаміки зростання творчого потенціалу педагогів у міжатестаційний період, визначення зв’язку між кваліфікаційною категорією педагогів та результативністю роботи у 2021/2022 навчальному році адміністрацією школи планується проведення моніторингових досліджень результативності освітньої  діяльності вчителів, що атестуються.

 

Підвищення кваліфікації

 

Особлива увага приділяється удосконаленню професійної підготовки педагогічних працівників. Одним із провідних аспектів у роботі із забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реалізація цієї мети відбувається шляхом курсової підготовки на базі КЗВО "ДАНО" ДОР та самоосвітня робота педагогів. У цьому напрямку слід відзначити самоосвітню діяльність учителів-предметників під час дистанційного навчання, а саме прослуханих ними вебінарів і отриманих сертифікатів. Курсова перепідготовка у 2020/2021 навчальному році виконано на 100% .

 

Експериментальна  робота

Сьомий рік поспіль школа працює в науково-педагогічному проекті «Інтелект України. Основні правила проекту: "Дитина може бути успішною і має бути успішною в школі"; "Дитині має бути цікаво на уроках"; "Дитині має бути комфортно в класі".».  В кабінетах початкових класів, де навчаються учні 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А,7-А  класів, створено сучасні інтерактивні комплекси. Усі заняття проводяться за спеціально розробленими та схваленими Міністерством програмами з постійним використанням медіаресурсів. у зв`язку з впровадженням Концепції “Нова українська школа” програми для першокласників було удосконалено, відповідно до нових стандартів в освіті”

НВК № 42 є експериментальним закладом обласного рівня за темою «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання», бере участь у  Всеукраїнському експерименті “Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику”.

Колектив навчально - виховного комплексу працює над створенням неперервної вертикалі цілісної системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання, що охоплюватиме усі ланки НВК, починаючи з дошкiльнят і закінчуючи здобувачами освіти 11 класу. Для впровадження основних засад медіаосвіти в закладі  проводяться спецкурси «Я у медіапросторі» для учнів початкової школи, спецкурс «Основи медіаграмотності» для учнів 8 класу, спецкурс «Медіакультура» для учнів 10 класу.

Представники учнівського самоврядування брали участь та стали переможцями районного туру конкурсу «Дніпро юнпрес 2021». Міський етап  було проведено онлайн, де діти-журналісти та репортери ставили креативні питання відомому актору Театру «Віримо», за  виявлення креативності у форматі шкільної преси команда нагороджена дипломом Переможців  ІІІ ступеня. Здобувачі освіти 4 - их класів Лівак Є.(4 - Б кл.), Гончаренко В. (4 - А КЛ.)  посіли ІІІ місце в обласному конкурсі з інформаційних технологій “Капітошка”

В рамках експериментальної діяльності у закладі працює кіностудія «Креатив» під керівництвом медіа педагога Лагутенко О.І., яка об’єднує  учнів різних вікових категорій.

Здобувачі освіти закладу із задоволенням створюють власну медіа продукцію: соціальні ролики, буктрейлери, тематичні відеофільми, мультфільми, презентації. Медіа педагог розвиває медіа творчість, креативність своїх вихованців, залучаючи їх до різноманітних медіа конкурсів, навчальних проектів, медіа фестивалів.

Аналіз стану виховної роботи за 2020/2021 навчальний рік

 

Згідно річного плану роботи  КЗО «НВК № 42» ДМР  педагогічний колектив школи працює над виховними завданнями, які спрямовані на реалізацію Концепції національно – патріотичного виховання в системі освіти України здобувачів освіти і учнівської молоді (у редакції наказу МОН України від 29. 07.2019 №1038), формування національної свідомості та з урахуванням методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2020 – 2021 навчальному році.  Виховна робота педагогічного колективу Комунального закладу освіти «Навчально - виховний комплекс № 42 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської  ради спрямована на формування активної громадянської позиції свідомої та патріотично налаштованої молоді.

У закладі - 20 класів, працює 9 класоводів і 11 класних керівників.

У вересні було складено соціальні паспорти класів, складено банк обдарованих дітей за різними напрямками реалізації дитячих здібностей,   та надані рекомендації класним керівникам щодо організації виховної роботи.

            На базі закладу у 2020 – 2021 н.р.  функціонували  гуртки військово – патріотичного спрямування «Юні скаути» та «Джура», що є важливою складовою національно–патріотичного  виховання та сприяють інтелектуальному, духовному, фізичному, соціальному та громадянському розвитку особистостей школярів. Члени гуртків систематично беруть участь у заходах загальноміського рівня. Так, 20 жовтня відбулась висадка дерев біля будівлі Дніпровського міського центру позашкільної роботи №2, в якій відбувається робота Скаутського об’єднання “Скаути Дніпра”, до складу якого входить гурт “Амурські тигри” (КЗО “НВК №42” ДМР). 28 лютого відбулось загальноміське спортивно-туристичне свято “Мацакіада-2021 (Проводи зими)”. 03 травня члени Скаутського гурту «Амурські тигри» успішно пройшли перевірку знань і навичок під час “Кола друзів-2021”, за що у якості відзнаки отримали хустки Скаутського об’єднання “Скаути Дніпра”.   15 травня старший патрульний лідер гурту “Амурські тигри” Ілля Кучер брав участь у зйомках телевізійного репортажу, присвяченого скаутському життю у м. Дніпро. У липні місяці запланований та відбудеться традиційний скаутський табір “Дніпровська скеля”, під час якого члени гурту “Амурські тигри” отримають можливість продемонструвати та закріпити отримані під час скаутського року знання, уміння та навички.

            Якісне планування виховної роботи класними керівниками є одним з головних факторів успішного виховного процесу. Педагогічний колектив школи володіє методикою планування. Усі класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховання.

У цьому навчальному році було виділено наступні пріоритетні  напрямки: національно – патріотичне виховання;  художньо-естетичне виховання;  еколого - натуралістичне виховання;  фізичне виховання ; родинно-сімейне виховання;     превентивне виховання;   професійна освіта.

          Формування патріотизму  в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв'язку з цим національно - патріотичне виховання є важливою складовою освітнього процесу. Цей напрямок виховної роботи реалізувався протягом року через участь у місячниках "Я - патріот своєї Батьківщини, член своєї родини"(жовтень 2020 р., травень 2021 р.), "Я - громадянин України"(листопад 2020 р.), "Я – громадянин правової держави" ( грудень 2020 р.), місячник   превентивного  виховання  «Людина  у цьому світі лиш  добро повинна  творити» (січень 2021р.), місячник  художньо - естетичного   виховання «Що  внутрішня, що  зовнішня краса  тобі  одній дарована, людино!» ( лютий 2021 р.), місячник морально - етичного, духовного та естетичного виховання "Я - учень,  я - людина, я - творча особистість" ( березень 2021 р.), місячник екологічного виховання «Ти на Землі – Людина! Захоплюйся, дивуйся, усміхнись і бачити красу навколо вчись!» (квітень 2021 р.), які проходили до визначних знаменних дат. У школі оформлено куточок державної символіки України. Усі урочистості традиційно починаються з Державного гімну та підняття Державного прапору, відповідно до вимог Інструктивного листа Міністерства освіти і науки України.

З урахуванням проти епідеміологічних вимог у зв'язку з коронавірусною хворобою більшість заходів було проведено в онлайн - режимі: челленджи, відео привітання, соціальні ролики, проведення ЗУМ - конференцій у рамках засідань “круглих столів” тощо. До Дня української писемності та мови 9 листопада 2020 р.  був проведений онлайн - конкурс “О слово рідне, хто без тебя я?”. У лютому 2021 р. учні закладу (7 відео робіт) взяли участь у онлайн - конкурсі читців, присвячений творчості Лесі Українки “Любила зорі, трави, квіти, а ви любите Україну, діти…”. До знаменних дат по класам проведені виховні заходи, години спілкування, тематичні уроки, усні журнали, інформаційні хвилини: 13.10.2020 - до Дня захисника України, 20.11.2020 - до Дня Гідності та Свободи, 19.01.21 - до Дня Соборності України, 29.01.2021 - до Дня героїв Крут тощо.У лютому 2021 р.  в дистанційному режимі проводився міський інтелектуальний конкурс “Відкрий для себе Україну”, де команда 5, 6 - а класу посіла І місце.  Протягом травня 2021 р. Комунальним закладом "Музей спротиву голодомору " ДМР за підтримки міського голови Б.Філатова, Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді, Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради проводився творчий дитячий конкурс "Музей майбутнього - музеї моєї мрії", у якому взяли участь 9 учнів нашої школи в номінаціях "Малюнок", "Літературний твір( вірш)". Усього на конкурс вихованцями загальноосвітніх закладів м.Дніпра було подано 128 робіт у різних номінаціях.Призові місця посіли:  Юденкова Марія, 5А клас - 2 місце в номінації "Літературний твір(вірш)", керівник роботи - Шапошник С.П.; Вінцерська Марина, 8-Б клас -3 місце в номінації "Літературний твір( вірш)", керівник роботи- Шапошник С.П. Переможці нагороджені грамотами міського голови та сувенірами. Лауреатами конкурсу стали: Боброва Дар'я, 6-А клас, номінація "Літературний твір( вірш)", керівник роботи - Каллен Ю.В; Мальцева Єлизавета, Новрузова Анастасія, 6-А клас, номінація "Літературний твір( вірш)", керівник робіт - Шапошник С.П.; Якименко Єгор, 8-Б клас, номінація "Літературний твір ( вірш), керівник роботи - Шапошник С.П.  Некрасова Ксенія, 8-Б клас, номінація "Малюнок", керівник роботи -Шапошник С.П.; Лісаченко Валерія, Дуктова Карина , 9 клас, номінація "Малюнок", керівник робіт- Бабой О.М. Лауреати конкурсу нагороджені подяками міського голови й сувенірами. Роботи лауреатів конкурсу в номінації "Малюнок" наразі розміщені в приміщенні Дніпровської міськради, а роботи учасників у номінації "Літературний твір( вірш)" незабаром увійдуть до збірки дитячих творів.

 У школі існує система заходів художньо-естетичного напрямку. Метою заходів є організація змістовного дозвілля школярів та розвиток їх творчих здібностей, що є запорукою того, що дитина має змогу проявити свої здібності у будь-якій сфері. Протягом  2020/2021  навчального  року проводилися такі заходи: у  вересні оформлена фотовиставка «Мої літні канікули”»,  жовтні – виставка дитячих малюнків «Щасливе дитинство», у листопаді – «Твій світ – толерантний світ», у грудні – «Мої права – права людини», у січні “Україна - це ми”, у квітні - конкурс дитячих плакатів “День Землі - планета у наших руках”.  У грудні 2020 р.     у рамках Всеукраїнської акції “Не рубай ялинку” відбулася міська виставка - конкурс “Замість ялинки - зимовий букет”, переможцями стали Кірокосян І. - 4 - а, Майстренко М. - 1 - а, Северин Д. - 3 - а клас. У міському конкурсі з дизайну та декору “Крок у майбутнє - 2021” перемогу здобули Міхєєва К. - 9 клас, Булижко Є. - 8 - а кл., Світлічна О. - 8 -а кл. у дистанційному міському фестивалі дитячо - юнацької творчості “Зоряне коло”у номінації “Художнє слово” дипломом І ступеня нагороджено учня 7 - а класу Шкопа Д., у номінації “ Інструментальний жанр” дипломами ІІ ступеня нагороджений ансамбль “ Срібні дзвіночки”, ІІІ ступеня - ансамбль “Амурські ложкарі”.

У грудні провели шкільний етап Всеукраїнської новорічно – різдвяної виставки новорічної флористики «Новорічна композиція» (керівник Васецька О.М.). Кращі  роботи  за вказаними номінаціями були надані на розгляд журі у міський методичний центр. За підсумками міського етапу Всеукраїнської новорічно –різдвяної онлайн - виставки «Новорічна композиція – 2021» переможцями визнані: у номінації “Стилізована ялинка” ІІ місце Кірокосян Ілля -  4 - а кл., ІІ місце Кулинич А. 2 - а кл., у номінації “ Новорічний вінок” Мостовий Д. - 4 а, Шевченко Герман - 5 - б, Демченко Софія - 3 - в кл., Клімов Степан - 2 - а кл., у номінації “Новорічна композиція” - Погоріла П. - 4 - Б, Крючкова Аріна - 2 - а клас.  

У міському етапі Всеукраїнської акції «Годівничка» робота школи стала абсолютним переможцем.

          У міському етапі літературно – мистецького свята «Собори наших душ» у номінації  «Декоративно – ужиткове мистецтво» переможці - Майстренко Адріана - 7- б,  Світлична Олена - 8 - а, Дмитрієва Христина - 6 - б, ,  Зінченко Вікторія - 9 клас (керівник - Литвиненко О.М), у номінації “ Проза, публіцистика” перемогу здобула Курнікова Анна - 8 - а,  у номінації “Поезія” (керівник Шапошник С.П.). . У міському екологічному конкурсі «Годівничка»  навчальний заклад став абсолютним переможцем.

У закладі впроваджується медіаосвіта, проводяться заходи, які всебічно використовують її можливості для підвищення рівня медійної та інформаційної грамотності, патріотичної свідомості та критичного мислення учнівської молоді. Четвертий рік поспіль творчий учнівський колектив нашого закладу займає перше призове місце у районному етапі дитячо-юнацькою медіа творчості «Дніпро юнпрес». 23.03.2021 року прес центр нашого закладу нагороджений дипломом лауреата ІІІ ступеня «Дніпро юнпрес 2021». Міський етап  було проведено онлайн, де діти-журналісти та репортери ставили креативні питання відомому актору Театру «Віримо», за  виявлення креативності у форматі шкільної преси команда нагороджена дипломом Лауреата ІІІ ступеня. Здобувачі освіти 4 - их класів Лівак Є.(4 - Б кл.), Гончаренко В. (4 - А КЛ.)  посіли ІІІ місце в обласному конкурсі з інформаційних технологій “Капітошка”

В рамках експериментальної діяльності у закладі працює кіностудія «Креатив» під керівництвом медіа педагога Лагутенко О.І., яка об’єднує  учнів різних вікових категорій.

Здобувачі освіти закладу із задоволенням створюють власну медіа продукцію: соціальні ролики, буктрейлери, тематичні відеофільми, мультфільми, презентації. Медіа педагог розвиває медіа творчість, креативність своїх вихованців, залучаючи їх до різноманітних медіа конкурсів, навчальних проектів, медіа фестивалів.

Треба зазначити, у цьому навчальному році робота учнівського самоврядування «Сузір’я»  під керівництвом педагога – організатора Бабой О.М. організована на більш високому рівні. Раз на тиждень проводяться засідання Ради лідерів, де обговорюються питання участі закладу у районних та міських заходах, акціях, плануються шкільні. 04.10 члени учнівського самоврядування залучили всіх бажаючих до ІІІ Всеукраїнського уроку доброти у формі просвітницько-виховного заходу «Щаслива лапа», присвяченого Всесвітньому дню захисту тварин. створили онлайн - галерею домашніх улюбленців та розмістили рекомендвції щодо догляду за домашніми тваринами. У листопаді у рамках акції «16 днів без насильств на першому поверсі відкрилося «Вікно підтримки» під гаслом «Я ніколи не підніму руку». Багато цікавих ідеї, знайомств, досвіду та можливостей можна отримати і реалізувати. У грудні 2020 року   наш заклад прийняв активну  участь у щорічній благодійній акції-привітанні вихованців Центру ресоціалізації дітей з особливими потребами «Оберіг» до Дня Святого Миколая. Превентивне виховання посідає значне місце у вихованні учнівської молоді. Реалізація мети цього напряму роботи проходить через участь у місячнику превентивного виховання, тижня права, участі у акціях «16 днів без насильства», «Щаслива родина – щаслива дитина», проведення профілактичних бесід з учнями девіантної поведінки із залученням спеціалістів соціально-психологічної служби.

            Станом на 01 червня 2021 року на внутрішньошкільному обліку неповнолітніх  за протиправні дії немає.   Вже третій рік НВК № 42  є учасником  міського інформаційно – просвітницького проекту «Школа та поліція». На початку 2020 - 2021 навчального року був складений та затверджений  спільний план роботи, згідно якого в школі були проведені відео лекторії  «10 головних правил безпеки» для учнів 3 - 4 класів, «Протидія булінгу» в дитячому колективі для учнів 5 – 6 класів, «Створення родини без насильства» для учнів 9 – 11 класів. 12.09.2020, 19.11.2020  зі здобувачами освіти 5, 6 і 9 класів у рамках проекту «Школа та поліція» ст. інспектором ст. лейтенантом поліції УПП в Дніпропетровській області І.О. Переясловець проведено просвітницько-профілактичну бесіду  за темами «Права дитини», «Протидія булінгу», «Відповідальність підлітків за порушення закону». Діти отримали відповіді на всі питання, розібрали багато різних ситуацій.

Робота з попередження злочинності і правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності тісно пов’язана з питаннями просвітницької роботи, а також недопущення тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів на території навчальних закладів була проведена наступна робота. Протягом року проводились конкурси агітаційних листівок і постерів,  анти рекламних буклетів, малюнків «Ми проти СНІДу», «Твоє життя – твій вибір», диспути «Здорова дитина у батьків алкоголіків», «Вплив алкоголю та наркотиків на репродуктивне здоров’я”.

Проведені батьківські збори в онлайн – форматі, де розглядалися такі питання:

 • «Юридична відповідальність батьків за протиправну діяльність дітей та адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов’язків» (17.09.2020р.);-
 • «Попередження жорстокого поводження з дітьми в родині та насилля у сім’ї. Профілактика дитячої бездоглядності.» (10.12.2020 р.); -
 • «Співчуття, співпереживання і допомога дитині – гарантія миру і благополуччя в сім’ї», де розглянуто питання «Протидія булінгу» (18.02.2021 р.)

Фізкультурно-масова робота посідає у школі особливе місце. Учителі фізичної культури Школьний А.О. та Діденко О.С. спрямовують роботу на активне залучення учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Команда школярів 5 - 6 класів брала участь у змаганнях у рамках міжнародної програми “ Дитяча легка атлетика”, де достойно представила заклад та діти посіли призові місця у особистих заліках.

Заходи щодо зміцнення та  модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти.

Залучення  додаткових  джерел  фінансування  закладу освіти та їх раціональне використання

Фінансово-господарська  діяльність  закладу  проводилась відповідно до Бюджетного кодексу  України,  Законів України "Про  освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

Фінансування закладу здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Одним із джерел  фінансування  закладу є бюджетні кошти. Дані про використання бюджетних коштів у 2020-2021 навчальному році за рахунок загального фонду (предмети закупівлі та види робіт) містяться у таблиці:

Изображение выглядит как столАвтоматически созданное описание

 

 

 

 

Адміністрація школи у партнерстві з батьками спрямовувала зусилля на створення належних умов навчання та виховання дітей шляхом формування безпечного середовища. Матеріально-технічна база закладу освіти постійно зміцнювалась за рахунок благодійних батьківських внесків.

Остача з літа 2020 року становила 137,05 грн.  За період з вересня 2020 року по  травень 2021 року надійшло благодійних батьківських внесків на суму 95482,02грн. Використано 90592,58грн. Залишок коштів на 01.06.2021 становить 4889,44грн.

Місяць

Остача коштів

Надійшло батьківських благодійних внесків

Використано батьківських благодійних внесків

Залишок коштів

Літо

 

137,05

 

 

Вересень

 

5545,61

5277,8

404,86

Жовтень

404,86

9439,42

8977,4

866,88

Листопад

866,88

7905,72

5991,1

2781,5

Грудень

2781,5

4791,03

7011,33

561,2

Січень

561,2

7059

6236,76

1383,44

Лютий

1383,44

28932,24

26319,34

3996,34

Березень

3996,34

6304

10202,69

97,65

Квітень

97,65

9818,95

6069,86

3846,74

Травень

3846,4

15549

14506,3

4889,44

Всього

 

95482,02

90592,58

4889,44

 

Призначення витрачених коштів

 1.Забезпечення належного рівня навчальної, методичної  та виховної роботи в школі, а саме:

 - придбання канцелярських товарів;

 - виготовлення стендів;

 - забезпечення роботи та обслуговування МФУ;

 - інтернетпослуги.

 2.Забезпечення та дотримання санітарно-епідеміологічних норм, необхідних для належного рівня утримання школи:

  - миючі засоби, дезрозчини, придбання господарчих товарів;

 - сантехнічні матеріали та комплектуючі

 3.Ремонтні роботи по школі, поточний ремонт в  навчальних кабінетах.

 4.Придбання, виготовлення  меблів.

 

№ з/п

Найменування робіт товарів

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

березень

Квітень

травень

всього

1

Будівельна. група  (матеріали для  ел.технічних робіт, матеріали для туалетів, робота)

 

245,00 

 

 

 

15075,0

286,79 

 

10026,00

 25632,79 

2

Господарчі товари (миючі засоби та допоміжний інвентар для догляду, прибирання  школи та території)

1239,33 

1352,09 

284,70 

422,60 

970,76 

1574,10 

1582,90 

2070,66 

71,60

9568,74 

3

Придбання електронних журналів

 

1549,00 

 

 

1984,00 

 

 

 

 

3533,00 

4

Придбання сушарки для рук

 

 

1308,00 

 

 

 

 

 

 

1308,00 

5

Медичні препарати

 

 

 

490,00 

 

 

 

 

 

490,00 

6

Покупка принтера НР лазер

 

 

 

 

 

4499,00 

 

 

 

4499,00 

7

Послуги "Укрпошта"

 

 

 

 

 

41,50 

 

 

 

41,50 

8

Оплата сайту школи

 

 

 

 

 

 

180,00 

 

 

180,00 

9

Проїзд в міському транспорті. Придбання (бензин) доставка матеріалів. 

747,04 

1015,82 

674,00 

712,03 

332,00 

393,94 

480,00 

873,50 

566,00

5794,33 

10

Обслуговування та витратні матеріали для газонокосарки

 

 

 

 

 

 

 

 

405,10

405,10 

11

Комплектація, ремонт жалюзі

 

 

 

 

 

 

2700,00 

 

 

2700,00 

12

Оплата за електричні роботи

 

 

 

300,00 

300,00 

 

 

 

 

600,00 

13

Канцтовари

135,00 

558,69 

 

181,70 

 

1235,80 

903,00 

25,70 

437,60

3477,49 

14

Господарчі товари

1743,43 

1046,80 

74,40 

437,00 

 

 

 

 

 

3301,63 

15

Придбання роутера та WF -адаптера

 

 

 

1488,00 

 

 

 

 

 

1488,00 

16

Пиріг для переможців збору макулатури

 

 

 

 

 

 

 

 

200,00

200,00 

17

Послуги з пожежної безпеки

543,00 

 

 

 

 

 

450,00 

 

 

993,00 

18

Оплата Інтернету

 

 650,00 

650,00 

 650,00 

650,00 

650,00 

650,00 

650,00 

650,00

5200,00 

19

Заправка та ремонт МФУ

870,00 

560,00 

1000,00 

330,00 

 

850,00 

970,00 

450,00 

150

5180,00 

20

Доплата за послуги охорони

 

2000,00 

2000,00 

2000,00 

2000,00 

2000,00 

2000,00 

2000,00 

2000

16000,00 

21

ВСЬОГО

5277,80 

8977,40 

5991,10 

7011,33 

6236,76 

26319,34

10202,69 

 6069,86 

14506,30

 90592,58 

Протягом навчального року виконано перенесено та здійснено поточний ремонт класних кімнат, улаштовано перегородки  та окремі кабінки в усіх туалетних кімнатах для хлопців, туалетні кімнати дівчат приведені до вимог нового Санітарного регламенту, виконано електричні роботи для виконання вимог протипожежної безпеки. Протягом літа 2021 року заплановано провести  заходи по підготовці закладу освіти до нового навчального року.

 

Аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу освіти,

реагування директора на зауваження та пропозиції,

викладені Батьківською Радою, батьками, представниками органів громадського самоврядування.

 

 На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідно до листа департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 24.10.2014 № 4957/0/211-14 «До листа УКЦ від 10.10.2014  № 1767-14» постійно проводилась робота зі зверненнями громадян.

 За І півріччя 2021 року  до адміністрації  закладу  освіти надійшло 284 звернень.

 Основні питання, що порушувались у зверненнях громадян:

 влаштування дітей у заклад -23;

 соціальний захист педагогічних працівників (вирішення житлових питань, пільги вчителям, виконання ст.57 Закону України «Про освіту» та інше) – 1;

 праця і зарплата (питання призначення, звільнення, надання матеріальної допомоги, працевлаштування та інше) – 104;

 надання дублікатів  документів про освіту – 0;

 надання довідок - 80;

 інші - 76.

 За результатами розгляду всі 284 звернень вирішено позитивно.

 У журналі реєстрації обліку особистого прийому громадян та пропозицій, заяв і скарг громадян зафіксовані всі звернення та заяви.

 Питання роботи зі зверненнями громадян й надалі залишається на постійному контролі у адміністрації закладу освіти.

 

ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Згідно ст. 66 Закону України «Про освіту» питання реалізації державної політики у сфері освіти, забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової середньої освіти, планування та забезпечення розвитку мережі закладів освіти дошкільної, початкової та базової середньої освіти, заснування закладів освіти, а також реорганізація, перепрофілювання (зміна типу) та ліквідація їх з урахуванням спеціальних законів належать до повноважень міських рад.

Відповідно статті 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують: початкова школа, що  забезпечує здобуття початкової освіти; гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

26.05.2021 р. сесією Дніпровської міської ради було затверджене рішення № 84/7 «Про подальше функціонування закладів освіти з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту», відповідно до Плану заходів щодо подальшого функціонування закладів освіти Дніпровської міської ради  з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» на 2021-2024 роки, КЗО «НВК № 42»  ДМР припиняє набір до 1-х класів 2021-2022 навчального року, а з 2022 року перепрофільовується у ліцей академічного спрямування, який забезпечуватиме профільну середню освіту та базову середню освіту (ІІ-ІІІ рівні загальної середньої освіти). На підставі п. 3.13 Розділу XII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом.

Реалізуючи основні напрями розвитку освіти, передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепцією нової української школи, змінами до освітніх програм та загальними завданнями інтеграції до європейського освітнього простору, вважати пріоритетними:

 • підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки;
 •  створення середовища для особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя, мовної та кадрової політики у галузі освіти;
 • забезпечення умов для отримання якісної освіти для дітей з обмеженими фізичними можливостями;
 •  спрямування зусиль на створення належних умов навчання та виховання дітей шляхом формування безпечного середовища та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти.

Головними завданнями розвитку закладу на 2021-2022 навчальний рік визначити:

- забезпечення на рівні  закладу системи заходів щодо реалізації нового змісту початкової освіти, створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;

- створення сприятливих умов для збереження  та зміцнення фізичного, психологічного і духовного здоров’я  дітей, забезпечуючи їх  повноцінний гармонійний розвиток;

- створення моделі сучасної початкової та середньої  школи шляхом подальшого залучення навчального закладу до проекту «Інтелект України»;

- формування умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку здобувачів освіти відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей;

- організація практичної переорієнтації освітнього процесу, яка забезпечить успішну соціально-психологічну адаптацію здобувачів освіти у суспільстві, готовність до подальшої неперервної освіти впродовж життя, трудової діяльності, конкурентоздатність на ринку  праці;

- надання освітніх послуг шляхом застосування дистанційного навчання учнів за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти;

- здійснення комплексу заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;

- об’єднання зусиль всіх учасників освітнього процесу для створення здорового шкільного середовища шляхом приведення всіх елементів освітнього процесу у відповідність зі станом здоров’я та психофізіологічними можливостями дітей та здобувачів освіти;

- налагодження партнерських стосунків між всіма учасниками освітнього процесу, що дозволить забезпечити дієву систему взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження фізичного, психічного, духовного здоров’я, підготовки до успішної організації життєвих планів;

- забезпечення інтеграції дітей з особливими потребами у загальноосвітній простір шляхом впровадження інклюзивного навчання, вдосконалення нормативної бази, вирішення концептуальних теоретичних та організаційних питань, опанування педагогічними працівниками нових методик та програм;

- забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей в закладі освіти;

- запровадження оновленого змісту освіти шляхом використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності усіх учасників освітнього процесу;

- формування розвитку у вчителів закладу медіакультури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем шляхом використання медіаосвітніх Інтернет-технологій в освітній та науково-дослідницькій діяльності;

- створення умов для забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим;

- забезпечення умов для подальшого удосконалення системи електронного документообігу у межах єдиного інформаційно-освітнього простору міста, якісного інформаційного наповнення шкільного сайту, доступу до мережі Інтернет усіх учасників освітнього  процесу та здійснити заходи щодо інформаційної безпеки;

- забезпечення наступності у розвитку професіоналізму педагогів шляхом організації систематичної науково-методичної роботи з вчителями різних категорій у міжкурсовий період;

- удосконалення системи роботи з педагогічними кадрами, забезпечуючи безпосереднє зростання рівня педагогічної майстерності освітян через координацію зусиль методичних структур різного рівня;

- забезпечення соціального захисту педагогічних працівників з метою утвердження високого статусу та престижу професії вчителя;

- призначення на посади педагогічних та технічних працівників навчальних закладів відповідно до фахової освіти;

- налагодження відкритого продуктивного діалогу із громадськими організаціями шляхом апробації та впровадження освітніх проектів та програм;

- організація вивчення попиту ринку праці, проведення профорієнтаційних заходів щодо орієнтації здобувачів освіти  на вибір майбутньої професії;

- забезпечення підготовки матеріально-технічної бази закладу до роботи в осінньо-зимовий період, проведення обстеження технічного стану будівель і споруд.