КЗО "НВК №42" ДМР

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Зарахування учнів до 10 класу

Зарахування учнів до 10 класу

Питання зарахування учнів до 10 класу на даний час регулюються Порядком переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.07.2015 за № 924/27369 (зі змінами), та Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2018 № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016.


Учні дев’ятих класів можуть бути переведені до десятого класу без поглибленого вивчення окремих предметів цього самого закладу загальної середньої освіти на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів та їх державної підсумкової атестації згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти (за заявою одного з батьків, інших законних представників).


Наразі у 2020/2021 навчальному році учнів, які завершують здобуття базової загальної середньої освіти, звільнено від проходження державної підсумкової атестації (наказ МОН України від 03.03.2021).

До десятого класу з поглибленим вивченням окремих предметів цього самого закладу загальної середньої освіти учні переводяться за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог порядку зарахування до ліцеїв (за умови його проведення).


Випускники 9 класу, які не планують продовжувати навчання у цьому закладі, можуть продовжити здобувати загальну середню освіту в інших закладах загальної середньої освіти, зарахування до яких здійснюється на вільні місця (у разі їх наявності) за результатами конкурсу (за умови його проведення).

Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) закладу освіти з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про повну загальну середню освіту».

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється на вебсайті закладу освіти.


Порядок вступу до закладу освіти та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником. Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені в закладі освіти та на його вебсайті. Водночас, на теперішній час Кабінетом Міністрів України затверджено Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат (постанова від 22.05.2019 № 438), положення про ліцей академічного спрямування відсутнє. Також не визначено й порядок зарахування до ліцеїв академічного спрямування, які розпочнуть свою діяльність у такому статусі з 2017 року.