КЗО "НВК №42" ДМР

   

ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Методична робота

Пріоритетні напрямки методичної роботи

на 2019/2020 навчальний рік

1.          Робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

2.          Впровадження в практику роботи нормативних документів з питань освіти.

3.  Практична реалізація Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами. Удосконалення системи роботи шкільних методичних об’єднань.

4.    Розробка та впровадження ефективних моделей функціонування та управління навчальним закладом з використанням інформаційних технологій.

5     Здійснення оцінювання та самооцінювання ефективності діяльності навчального закладу на аналітичній основі.

6     Переорієнтація навчального процесу на застосування інтерактивних форм та нових ефективних педагогічних технології.

7     Створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей; формування здорового способу життя, відродження духовності, запобігання негативних проявів серед учнівської молоді, дитячої бездоглядності, безпритульності та підліткової злочинності.

8     Забезпечення психолого-педагогічний супроводу навчально-виховного процесу з використанням сучасних досягнень педагогіки і психології. Системне проведення індивідуальної та групової роботи, які спрямовані на корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів, тісну співпрацю педагогів, психолога, соціального педагога із сім’ями та громадськістю. 

9     Науково-методичне забезпечення викладання предметів морально-етичного спрямування, профільних дисциплін, варіативної частини навчального плану.  

10   Проведення моніторингових досліджень з різних аспектів освітнього процесу.

11   Реалізація комплексного підходу при організації роботи щодо підвищення фахової майстерності вчителів, їх підготовки до переходу на нові стандарти освіти. 

12   Впровадження передового педагогічного досвіду вчителів в роботу.

13   Подальше впровадження інформаційного компонента в організацію навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення.